Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie



Wszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.



Pod natchnieniem Ducha Świętego
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE OESSH

Uprzejmie przypominamy, że do końca 2017 r. należy potwierdzić udział w rekolekcjach, dokonać rezerwacji noclegów i przesłać ankietę uczestnictwa.

W dniach 16-18 lutego 2018 r. odbędą się doroczne rekolekcje naszego Zakonu na Jasnej Górze. Poprowadzi je J.E. bp Piotr Skucha C*SSH z Sosnowca. W załaczonej ankiecie uczestnictwa, którą prosimy przesłać najpóźniej do końca 2017 r., Podane zostały ceny noclegów i posiłków.


Rezerwacji pokoju w Domu Pielgrzyma należy dokonać osobiście, tel. (34)377 75 64, (34) 377 77 21 lub mail: dp@jasnagora.pl.. Kto z Czcigodnych Konsorelli i Dostojnych Konfratrów życzy sobie zamówić wspólny obiad i kolacje w Domu Pielgrzyma proszony jest o zgłoszenie tego u mnie e-mail: katowice@caritas.pl.

Ks. Krzysztof Bąk CSSH
ceremoniarz kościelny

PROGRAM REKOLEKCJI >>>

ANKIETA UCZESTNICTWA >>>




„Jeśli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym... jest kimś odwiecznie zamierzonym i odwiecznie wybranym, kimś powołanym i nazwanym własnym imieniem”

(św. Jan Paweł)

Czcigodne Damy, Dostojni Kawalerowie
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
<>

Wydarzenie, które miało miejsce ponad dwa tysiące lat temu i które zmieniło historię świata, pozwala nam dziś myślą i sercem przenieść się do miejsca narodzin Syna Bożego. Z Ewangelii wiemy, że „Maryja musiała położyć Zbawiciela świata w żłobie, bo nie miała innej kolebki dla Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Taka jest rzeczywistość Narodzenia Pańskiego. Do niej corocznie powracamy: tak ją odkrywamy na nowo, tak ją przeżywamy za każdym razem z niezmiennym zdumieniem".(św. Jan Paweł II)

W wigilię Bożego Narodzenia, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka, w duchu najlepszej polskiej, chrześcijańskiej tradycji znowu zasiądziemy do uroczystej Wigilii.

Nim jednak weźmiemy do naszych dłoni biały opłatek, by łamiąc się nim dać wyraz naszych głębokich uczuć i serdecznej życzliwości, niech nasze uszy i nasze serce wypełnią słowa Anioła: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję Wam radość wielką: narodzi się wam Zbawiciel.” (Łk 2,10-11).

Chciejmy się na nich zatrzymać, rozważyć je, byśmy przez wyznanie wiary ujrzeli i zachwycili się najpiękniejszym światem – światem samego Boga.

Niech nasze życzenia, niech nasze kolędowanie staną się głęboką modlitwą, aby nikomu z nas ani naszym rodakom, ani też naszym braciom chrześcijanom w Ziemi Świętej i na całym świecie nie zabrakło sił do sprostania tym zadaniom jakie w tej chwili wyłaniają się przed Polską, Europą i światem.

Niech nie przeszkadzają nam żadne odległości. Niech przy wigilijnym opłatku spotkają się nasze serca, w pragnieniu czynienia dobra dla każdego człowieka.

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia, przeżywane w Polsce w blasku Maryjnych Jubileuszy, niech będą także czasem świętowania Macierzyństwa Maryi, pokornej Służebnicy Pańskiej.

Pozwólmy, by Jezus, owoc Jej łona, znajdował codziennie w naszym sercu godny dla Siebie przybytek. Niech Jego obecność w nas sprawi, że niczym światło betlejemskiej gwiazdy wskazujące drogę pasterzom i mędrcom, będziemy nie tylko głosić tę radosną wieść, że Bóg nas kocha, ale i sami będziemy kochać tak jak On nas tego nauczył.

Zaprośmy Matkę Najświętszą i Świętego Józefa do naszej codzienności, abyśmy nauczyli się na nowo ofiarować się sobie nawzajem i nie oczekiwać nic w zamian.

Niech Maryja sprawi, aby Jezus wyszedł z betlejemskiego żłóbka i wszedł w nasze codzienne życie. Niech blask Jego obecności odbija się w naszych sercach, a jeszcze bardziej w naszych czynach dla Ziemi Świętej.

Istniejąca w Ziemi Świętej sytuacja polityczna sprawia, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia nie będą dla naszych braci w Chrystusie okresem pełnej radości i pokoju.

W okresie świąt Bożego Narodzenia oraz w ciągu całego roku 2018 błagajmy Boga o tę tak konieczną łaskę, „aby cała ludzkość potrafiła rozpoznać w Synu Maryi, narodzonym w Betlejem, Odkupiciela świata, który darzy nas miłością i pokojem”. (św. Jan Paweł II)

Moją serdeczną pamięcią i modlitwą ogarniam chorych członków naszego Zwierzchnictwa oraz tych spośród nas co zakończyli już ziemską pielgrzymkę do Bram Zbawienia.

Chorym życzę, aby Święta Rodzina była dla nich wzorem, jak z pokorą przyjmować trudne położenie i pokładać nadzieję w Bogu, jak przyjmować cierpienie i czynić ze swego życia dar dla innych.

Wstawiennictwu Dzieciątka z Betlejem polecam dusze wszystkich zmarłych członków naszego Zwierzchnictwa, a spośród nich w szczególności śp Zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce, Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Jego Ekscelencję Komandora prof. dr hab. inż. Piotra Małoszewskiego.

Moi Drodzy,

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go! Przyjdźcie ze wszystkich stron świata, aby oglądać to, co zdarzyło się w betlejemskiej grocie. Narodził się dla nas Odkupiciel i to jest dzisiaj, dla nas i dla wszystkich, darem zbawienia. (św. Jan Paweł II)

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla nas wszystkich i dla naszych rodzin czasem prawdziwej radości, Bożego pokoju i niezłomnej nadziei.

Z wyrazami czci i szacunku
Józef Dąbrowski CSSH
Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie




Patriarchat Łaciński – Jerozolima
Administracja Ogólna

14 grudnia 2017 r.

Drodzy Przyjaciele,
Pozdrowienia z tego najświętszego miasta Jeruzalem! Minęły zaledwie trzy miesiące, odkąd przyjąłem moje nowe powołanie w łacińskim Patriarchacie Jerozolimskim, służąc jako pierwszy świecki Dyrektor Generalny. Jest to z pewnością wielki zaszczyt dla mnie osobiście, ale także wielkie wyzwanie, które stwarza nieograniczone możliwości czynienia dobra dla naszych lokalnych wspólnot poprzez Kościół i jego różne zakonne i służebne instytucje, głównie w zakresie edukacji, zdrowia i usług społecznych. Ostatnie trzy miesiące były jednymi z najbardziej odkrywczych w mojej karierze zawodowej, nacechowane odkryciami dzieł tej wspaniałej instytucji, której mam przywilej i zaszczyt służyć.

Dziś jest dla mnie jasne, że każdy dzień przynosi nowe odkrycia dotyczące dzieł instytucji i że nikt nie powinien nigdy z góry osądzać na podstawie ograniczonych informacji. Starając się wiernie, cicho i dyskretnie służyć tym, którzy są słabi, biedni i zmarginalizowani, nie tylko duchowo, ale także materialnie, dzieła Patriarchatu są warte większego uznania i rozważenia. W ciągu moich kilku miesięcy tutaj stałem się bardziej świadomy inspirującej pracy wykonywanej w czterech krajach Palestyny, Jordanii, Izraelu i na Cyprze, które tworzą katolicką diecezję Ziemi Świętej. Obejmuje ona służbę ponad 187.000 wiernym katolickim, zarówno tutejszym, jak i międzynarodowym, poprzez 88 księży rozsianych po 55 parafiach oraz sieć 41 szkół i 33 przedszkoli obejmujących łącznie 19.000 uczniów i zatrudniających ponad 1580 nauczycieli i personelu. Ponadto istnieją centra doskonałości usytuowane w różnych miejscach, służące osobom starszym, młodzieży, ale także marginalizowanym dzieciom. Jest to dodatek do zapewnionego w ostatnich latach wsparcia mieszkaniowego, zapewniającego ponad 300 mieszkań w Jerozolimie, Betlejem, Ramallah, Beit Jala i Nazarecie, aby pomóc młodym rodzinom chrześcijańskim znaleźć godne miejsce do życia i wzrostu ich młodych rodzin. Wreszcie, wysoko oceniamy usługi wsparcia dla około 32 męskich i 73 żeńskich katolickich kongregacji religijnych, które służą z wyróżnieniem różnym sektorom w Ziemi Świętej.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy, kiedy podróżowałem do różnych parafii w Jordanii, Palestynie i Izraelu, dotknęła mnie olbrzymia praca prowadzona przez nasze parafie, które stały się centrum usług społecznych i działań, które obejmują kościoły, szkoły i inne obiekty, które stały się centrum życia duchowego, edukacyjnego, społecznego i kulturalnego tych wspólnot. Podróżując z Anjara, Ajloun i Wahadneh na północy Jordani do Zerqa na południu, a także z Nazaretu na północy Izraela do Strefy Gazy na południu Palestyny i widząc realizowane te wszystkie wspaniałe posługi, człowiek staje się podwójnie dumny z dzieła Patriarchatu Łacińskiego. Bardzo podnosi na duchu widok kościołów budowanych się w Jbeiha w Jordanii, by służyły wiernym, nowych przedszkoli w Hashimi i Naour w Jordanii, czy też Jaffa Nazareth w Izraelu oraz kilkadziesiąt innych projektów uwzględniających Palestynę. Mając na uwadze powyższe, nikt z pewnością nie zaniedba, ani nie zignoruje niektórych trudnych kwestii finansowych i administracyjnych, z którymi musimy radzić sobie wewnątrz. Musimy uporać się z niedoborami przeszłości jako lekcjami i planować na przyszłość stabilność na poziomie finansowym, jak i administracyjnym, aby umożliwić tej wspaniałej instytucji zrównoważoną kontynuację służby również w przyszłości.

Zbliżając się do końca roku, człowiek przypomina sobie o prawdziwym znaczeniu narodzin naszego Zbawiciela. Gdy zastanawiamy się nad trudną sytuacją polityczną, która może wybuchnąć w bliskiej przyszłości, my w Patriarchacie łacińskim musimy nadal koncentrować się na rozszerzaniu naszego humanitarnego i duszpasterskiego wsparcia na nasze wspólnoty i nadal ulepszać infrastrukturę naszych instytucji, a także budować ludzkie zasoby, aby nasze instytucje nadal były ośrodkami doskonałości dzięki wysokiej jakości usługom dostarczanym z chrześcijańskim zestawem wartości, z których wszyscy będziemy nadal dumni. W związku z tym musimy wyrazić naszą wdzięczność i uznanie hojnym darczyńcom z całego świata, ale w bardzo szczególny sposób Wielkiemu Magisterium i Zakonowi Rycerskiemu Świętego Grobu Jerozolimskiego za ich hojne wsparcie duchowe i finansowe, bez którego nasza praca nie byłaby możliwa. Niech mi będzie wolno skorzystać z tej okazji i życzyć Wam i Waszym rodzinom i przyjaciołom Wesołych Świąt z naszymi najlepszymi życzeniami na Nowy Rok. Niech rok 2018 przyniesie pokój i sprawiedliwość naszej niespokojnej ziemi. Pamiętajcie o nas w waszych modlitwach.

Z poważaniem
Sami El-Yousef
Dyrektor Generalny




Spotkanie opłatkowe w Warszawie / zmiana godziny

W sobotę 20 stycznia 2018 r. odbędzie się spotkanie opłatkowe grupy warszawskiej OESSH. W kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu o godz. 16.30 zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem J. Em. Kazimierza Kardynała Nycza EMCSSH Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Metropolity Warszawskiego. Zbiórka w zakrystii o godz. 16.00. Czcigodne Damy i Dostojnych Kawalerów, którzy panują uczestniczyć w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretarzem grupy warszawskiej Andrzejem Chojnackim CSSH - tel. 602 556 046.




Krzyż Komandorski Orderu św. Grzegorza Wielkiego dla Dariusza Latosa

Ojciec Święty Franciszek odznaczył na wniosek Metropolity Katowickiego naszego konfratra Komandora Dariusza Latosa Krzyżem Komandorskim Orderu św. Grzegorza Wielkiego.

W Uroczystość diecezjalną Chrystusa Króla patrona katedry śląskiej Metropolita Katowicki Arcybiskup Wiktor Skworc wręczył zasłużonym dla kościoła lokalnego 30 medali Pro Regno Christi, oraz 2 Ordery papieskie Benemerenti, 2 ordery Pro Ecclesia et Pontifice, a także Order Komandorski św. Grzegorza Wielkiego dla komandora naszego Zakonu Dariusza Latosa. Czytaj dalej >>>




Dzień skupienia w Bydgoszczy

„Niech żyje Rita - wielka święta, Ta, która w niebie słyszy nas. Wolni z ucisku wszyscy wierni. Kierują do Niej silny głos”… Tak wołali uczestnicy kolejnego 55 spotkania ze św. Ritą w parafii św. Łukasza Ewangelisty, tak wołali także członkowie Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, którzy 22 listopada 2017 r. spotkali się na „dniu skupienia”. Najpierw Damy i Kawalerowie zgromadzili się w kaplicy Matki Bożej Królowej Wszystkich Świętych, przy relikwiach przeszło 170 świętych na modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego, po której wysłuchali konferencji na temat „drogi do świętości”. Przybliżona została postać bł. Bartolo Longo - apostoła Różańca Świętego i członka OESSH. Tę konferencję wygłosił proboszcz parafii a jednocześnie od 11 czerwca 2016 r. kawaler Zakonu Grobu Bożego, ks. Mirosław Pstrągowski. Czytaj dalej >>>




WAŻNA INFORMACJA!

Zbliża się termin wpłat I depozytu, organizatorzy pielgrzymki proszą więc o pilne zgłaszanie się (do 1 grudnia br.) chętnych do uczestniczenia w pielgrzymce. Warunki uczestnictwa oraz karta zgłoszenia zamieszczone są poniżej. Zgłoszenia oraz karty uczestnictwa należy kierować do sekretarza Zwierzchnictwa e-mail: sekretarz.oessh@gmail.com.

Dokumenty do pobrania: karta zgłoszenia >>> | warunki uczestnictwa >>>




INWESTYTURA 2017 - GALERIA ZDJĘĆ




fot. Krzysztof Świertok / Niedziela

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ ZAKONU RYCERSKIEGO
ŚWIĘTEGO GROBU BOŻEGO W JEROZOLIMIE

W niedzielę 29 października 2017 r. na Jasnej Górze po raz pierwszy została zorganizowana Pielgrzymka Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z okazji święta Matki Bożej Królowej Palestyny, patronki Zakonu, z ustanowienia papieża Jana Pawła II.

Mszy św. odprawionej o godz. 11.00 przed Cudownym Obrazem z udziałem dam i kawalerów Zakonu przewodniczył i homilię wygłosił kard. Kazimierz Nycz, Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, metropolita warszawski.

„Matka Boża, Królowa Palestyny jest czczona tam od prawie 90 lat, bo w 1927 r. w Deir Rafat zostało ustanowione sanktuarium” – powiedział na początku homilii kard. Kazimierz Nycz. Przypomniał, że głównym zadaniem Zakonu jest czuwanie nad Bożym Grobem w Ziemi Świętej. „Zakon w sposób szczególny podejmuje troskę o to, by ten grób był i bezpieczny, i był miejscem świętym dla wszystkich chrześcijan, i aby Bóg był uwielbiony w tym wszystkim, co robimy, aby wyznawać wiarę w to, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, a tym śladem, symbolem obecnym, trwającym do dzisiaj, tak, jak było dla apostołów, jest pusty grób Jezusa Chrystusa w Jerozolimie” – mówił kard. Kazimierz Nycz.

Czytaj dalej >>>




fot. Tadeusz Szlenkier

Pogrzeb Anny z Iwanowskich Korneckiej DSSH

23 października 2017 r. w kościele św. Wojciecha na Woli odbył się pogrzeb śp. Anny z Iwanowskich Korneckiej damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W ceremonii uczestniczyło grono członków OESSH. Nasza Siostra urodziła się na Wileńszczyźnie, była wychowanką Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie, absolwentką SGGW w Warszawie. Podczas wojny wraz z matką i siostrą ukrywała dwie kobiety pochodzenia żydowskiego: Marię Altberg-Arnoldową i Emmę Altberg. Była więziona przez Gestapo w Lidzie; jej bracia byli żołnierzami Armii Krajowej. Po 1945 r. na gruzach Warszawy pracowała w Wydziale Żywności United Nations Relief and Rehabilitation Administration oraz Misji FAO. Była również pracownikiem Katedry Żywienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Zasłużona działaczka sportowa, sędzia narciarski, sternik jachtowy. Przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2008 r. została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, kilka lat wcześniej medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Śp. Anna Kornecka DSSH była wdową po adwokacie Jerzym Korneckim komandorze Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, do którego został przyjęty przed drugą wojną światową w Jerozolimie. Jego postać została utrwalona w kronice filmowej P.A.T. z 1938 r., gdy w mundurze zakonnym uczestniczył w warszawskich uroczystościach powrotu do Polski relikwii św. Andrzeja Boboli. Kierując się głęboką religijnością, ale także przez pamięć ukochanego męża działającego na rzecz Ziemi Świętej, stała się orędowniczką i inicjatorką utworzenia w Polsce Zwierzchnictwa OESSH. W 2014 r. otrzymała złoty Order Gloria Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Zdjęcia z pogrzebu >>>





Zmarła Anna Kornecka DSSH

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 października 2017 r., przeżywszy 103 lata zmarła nasza Najczcigodniejsza i Droga Siostra śp. Anna Kornecka z domu Iwanowska, Dama Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, do którego została przyjęta w 1997 r. podczas Inwestytury OESSH w Warszawie. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i złotym Orderem Gloria Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci na wieki wieków.
Amen

*

Msza św. pogrzebowa zostnie odprawiona w poniedziałek 23 X 2017 r.
o godz. 11.00 w kościele św. Wojciecha na Woli.
Potem nastąpi eksportacja do rodzinnego grobu na Cmentarzu Wolskim.




fot. Janusz Kamiński CSSH

Inwestytura OESSH Siedlce 2017

W dniach 29-30 września 2017 r. w Siedlcach odbyła się Inwestytura Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W poczet członków OESSH zostali przyjęci: Maciej Badora z Wałbrzycha, dr Emanuel Bączkowski z Warszawy, ks. kanonik prof. dr hab. Bogdan Czyżewski z Gniezna, Jan Gać z Tuszyna Lasu, ks. Grzegorz Gołąb ze Skierniewic, dr hab. Ewa Gurba z Babic, Ireneusz Krukowski-Zdanowicz z Czarnego Boru, ks. Andrzej Kuflikowski z Warszawy, dr Artur Kuriata ze Świdnicy, Andrzej Tadeusz Ogrodnik z Wrocławia, ks. dr Paweł Oskwarek z Czarnego Boru, Adrianna Paluch-Morawska z Wrocławia, ks. Jan Pawlik z Bremerhaven (Niemcy), Katarzyna Rolka z Czarnego Boru, Stanisława Selin z Wejherowa, Andrzej Piotr Sikora z Krzeszowa, ks. dr Dariusz Zbigniew Skrok ze Skaryszewa, prof. dr hab. Helena Słotwińska z Lublina, Dorota Małgorzata Ulanecka z Wrocławia i Mariusz Wiśniewski z Wrocławia.
Wielki Mistrz Zakonu J. Em. kard. Edwin Frederick O'Brien awansował na wyższe stopnie zakonne 8 osób. Do rangi Komandora podniesieni zostali: Władysław Bochenek, Andrzej Chojnacki, ks. Jacek Dzikowski, ks. prałat dr Stanisław Gasiński, dr Krzysztof Orzechowski, Waldemar Pacud, ks. prałat Marek Rumiński; do rangi Damy Komandora: Elżbieta Jastrzębska.

Galeria zdjęć >>>




Pożegnaliśmy śp. Biskupa Kazimierza Ryczana C*SSH

Galeria zdjęć >>>





Zmarł Biskup Kazimierz Ryczan C*SSH

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 września 2017 roku, przeżywszy 78 lat zmarł nasz Najczcigodniejszy Brat śp. bp dr hab. Kazimierz Ryczan, Wielki Oficer Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, do którego został przyjęty w 1996 r. podczas I Inwestytury OESSH w Warszawie. W latach 1993–2014 był biskupem diecezjalnym kieleckim, od 2014 r. biskupem seniorem diecezji kieleckiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w bazylice katedralnej
Wniebowzięcia NMP w Kielcach we wtorek 19 września br. o godz. 15.00.

*

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków.
Amen





Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja.
św. Jan Paweł II (Kraków-Mogiła, 9 czerwca 1979 r.)


Czcigodne Damy, Dostojni Kawalerowie

W czwartek, dnia 14 września 2017 r. przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Z tej okazji zapraszam wszystkich członków naszego Zakonu do Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile na Mszę św. o godz. 11.30.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego wymieniane jest w Statucie (Dodatek I, pkt 2) jako jedno z czterech najważniejszych świąt Zakonu. Członkowie Zakonu uczestniczący w celebracji Święta, po spełnieniu zwykłych warunków (spowiedź, komunia św., modlitwa w intencjach Papieża) i przynajmniej po prywatnym odnowieniu obietnicy wiernego zachowania Statutu, mają możliwość uzyskania Odpustu zupełnego.

Aby łaski duchowe przyznane przez Papieży Zakonowi Rycerskiemu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zostały jak najobficiej wykorzystane, zachęcam wszystkich Członków Zakonu do aktywnego udziału w tym Święcie. Zapraszam więc do licznego przybycia do łaskami słynącego wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego i do tej relikwii Krzyża Świętego, „którą wraz z prastarym opactwem cysterskim odziedziczyliśmy po czasach piastowskich”. (św. Jan Paweł II )

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was przyjazd – choćby ze względu na odległość – może okazać się niemożliwy. Dlatego też zachęcam przede wszystkim konfratrów z Krakowa, Miechowa, Kielc czy Śląska do wspólnego świętowania i pielgrzymowania do Mogiły. Niech nasza liczna obecność będzie motywowana nie tyle obowiązkiem wynikającym ze Statutu (art. 12), ale nade wszystko podjętym z potrzeby serca publicznym wyznaniem, że „noszony przez nas krzyż nie jest ozdobą, ale świadectwem podległości prawu Krzyża” (z wprowadzenia do Statutu). Chrystus trwa w naszych oczach na tym swoim krzyżu, aby człowiek był świadomy tej mocy, jaką On mu dał: dał nam moc, abyśmy stali się synami Bożymi (por. J 1, 12). (św. Jan Paweł II, Kraków-Mogiła, 9 czerwca 1979 r.).

Zwierzchnik
Józef Dąbrowski


Adres Sanktuarium Krzyża Świętego:
Kraków Mogiła, ul. Klasztorna 11
(Przyjazd na godz. 11.00 na wewnętrzny parking, zbiórka na krużganku).
Zgłoszenie udziału do Sekretarza Zwierzchnictwa tel. 603 555 844
e-mail: sekretarz.oessh@gmail.com




Zmarł Stefan Płażek ESSH

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 sierpnia 2017 r., zmarł nasz Czcigodny Brat
śp. Stefan Płażek, kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie,
do którego został przyjęty w 2001 r. podczas Inwestytury we Wrocławiu.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę 24 sierpnia br.
o godz. 14.00 w Prandocinie.

*

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków.
Amen




Odpust Zaśnięcia Matki Bożej na Kalwarii w Praszce

Miesiąc sierpień w naszej narodowej tradycji przesiąknięty jest ważnymi rocznicami związanymi z nieraz tragicznymi losami naszej Ojczyzny. Miesiąc ten rozbrzmiewa też pieśnią Maryjną, której uroczystości, święta i wspomnienia znaczą kolejne dni i tygodnie tego miesiąca. W ten Maryjny klimat miesiąca sierpnia rokrocznie wpisują się uroczystości Odpustu Kalwaryjskiego, obchodzonego w drugą i trzecią niedzielę sierpnia w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. Niedziela 13 sierpnia 2017 r., zgromadziła na tym wyjątkowym miejscu rzeszę wiernych, przybyłych z różnych zakątków Polski, aby oddać cześć Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia, biorąc udział w Procesji jej Zaśnięcia, oraz upamiętnić Śp. JE Ks. Abp dr Zygmunta Zimowskiego, którego epitafium tego dnia zostało na Kalwarii w Praszce odsłonięte i poświęcone.

Uroczystościom przewodniczył Metropolita Częstochowski JE Ks. Abp dr Wacław Depo. Wyjątkowo liczną grupę podczas odpustowych obchodów stanowili Damy i Kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, którzy przybyli aby pokłonić się Matce Bożej oraz upamiętnić swego konfratra Komandora z gwiazdą Śp. Ks. Abp Zygmunta. Pierwsza część Uroczystości miała miejsce w kościele Sanktauaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, gdzie Kustosz Sanktuarium Ks. Prałat dr Stanisław Gasiński powitał wszystkich przybyłych na czele z Ks. Arcybiskupem Metropolitą, Ks. Prałatem Piotrem Supierz, wieloletnim sekretarzem Ks. Arcybiskupa Zimowskiego oraz Jego siostrzenicą p. Bernadetą Citak z rodziną.

Po przywitaniu głos zabrali przedstawiciele Bożogrobców, Sekretarz Polskiego Zwierzchnictwa Elżbieta Jastrzębska DSSH odczytała list Zwierzchnika tego Zakonu w Polsce, komandora Józefa Dąbrowskiego, w którym wspominał on piękno duszy i serca Śp. Ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego i wyraził radość z inicjatywy upamiętnienia jego osoby poprzez epitafium na Kalwarii w Praszce, w Sanktuarium, którego cudowny wizerunek został przez Jego posługę ozdobiony papieskimi koronami 12 września 2015 r. Czytaj dalej >>>


Epitafium śp. abp. Zygmunta Zimowskiego C*SSH
na Kalwarii w Praszce





„Jesteśmy na pielgrzymce tutaj w Pompejach, w bazylice Matki Bożej Różańcowej i składamy hołd błogosławionemu Bartolo Longo, jedynemu świeckiemu członkowi w historii naszego Zakonu, który został beatyfikowany (…) Polecam wam więc informować o postaci Bartola Longo: stanowi on przykład człowieka hojnego, którym powinien być każdy Kawaler i Dama w naszym Zakonie!”


Z przemówienia kard. Edwina Fredericka O'Briena, Kardynała Wielkiego Mistrza, wygłoszonego podczas jubileuszowej pielgrzymki do Pompejów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, 15 X 2016.


Z A P R O S Z E N I E

Czcigodni Kawalerowie i Czcigodne Damy
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w Zwierzchnictwie w Polsce

Mamy zaszczyt zaprosić Was z waszymi rodzinami i przyjaciółmi na uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionego Bartolo Longo w parafii pw. Grobu Bożego w Miechowie i w Zwierzchnictwie w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, która odbędzie się w czwartek 24 sierpnia 2017 r., celebrowaną przez abp. Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Komandora z Gwiazdą abp. Tommaso Caputo, Arcybiskupa-Prałata Pompejów i bp. Jana Piotrowskiego, Biskupa Diecezji Kieleckiej oraz ks. prał. Henryka Jagodzińskiego, pierwszego radcy Nuncjatury Apostolskiej w Indiach.

Szczegółowy program uroczystości wraz z informacjami organizacyjnymi został załączony do zaproszenia. Zachęcamy Was do licznego udziału w tej podniosłej uroczystości i spotkaniu z naszymi Znamienitymi Gośćmi, którzy zawitają specjalnie do Miechowa.

Relikwie pierwszego stopnia ("Ex ossibus" - cząstka kości) błogosławionego Bartolo [Bartłomieja] Longo (1841-1926), Kawalera Wielkiego Krzyża i jedynego świeckiego członka naszego Zakonu, wyniesionego przez Kościół do chwały ołtarzy, zostały przekazane oficjalnie dla parafii rzymskokatolickiej pw. Grobu Bożego w Miechowie i dla Zwierzchnictwa w Polsce naszego Zakonu, aby mogły być czczone, w sposób polecany przez Kościół (ucałowanie, udzielanie nimi błogosławieństwa, noszenie w procesji i zanoszenie do chorych).

Relikwie błogosławionego Bartolo Longo, którego doczesne szczątki spoczywają w kaplicy przy bazylice pompejańskiej, zostały oficjalnie wręczone 28 stycznia 2017 r. czterem kawalerom OESSH z naszego Polskiego Zwierzchnictwa przez abp. Tommaso Caputo, prałata prałatury terytorialnej pompejańskiej Matki Bożej Różańca Świętego i delegata papieskiego dla Sanktuarium Papieskiego Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, będącego również członkiem naszego Zakonu w randze Komandora z Gwiazdą i Przeorem Sekcji ”Neapol – Matka Boża Różańcowa” w Zwierzchnictwie OESSH Włochy Południowe Tyrreńskie, podczas specjalnej audiencji, która odbyła się w Pompejach, we Włoszech, w obecności Komandora prof. Luigi Ramunno, Przewodniczącego Sekcji ”Neapol – Matka Boża Różańcowa” w tymże Zwierzchnictwie OESSH.

Niech ten wielki dar pomoże nam przybliżyć sobie życie błogosławionego Bartolo Longo, Kawalera Maryi – Apostoła Różańca z Pompejów i Kawalera Grobu Bożego.

Z wyrazami szacunku i życzeniami błogosławieństwa Bożego

Józef Dąbrowski CSSH
Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce OESSH

ks. kan. prob. Mirosław Kaczmarczyk ESSH
Kustosz Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie


Program uroczystości wprowadzenia relikwii błogosławionego Bartolo Longo w parafii pw. Grobu Bożego w Miechowie i w Zwierzchnictwie w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

● godz. 14.30 Przyjazd kawalerów i dam do siedziby w Miechowie Zwierzchnictwa w Polsce OESSH (przygotowanie do uroczystości)

● godz. 14.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa różańcowa z modlitwami autorstwa bł. Bartola Longo (bazylika mniejsza pw. Grobu Bożego w Miechowie)

● godz. 15.30 Okolicznościowe prelekcje i projekcja filmu o bł. Bartolo Longo (sala konferencyjna w domu parafialnym w Miechowie):
- „Błogosławiony Bartolo Longo – Kawaler Maryi i Apostoł Różańca, budowniczy i twórca Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach (Włochy), największego i najważniejszego sanktuarium różańcowego na świecie” (p. Marek Woś, propagator kultu bł. Bartolo Longo w Polsce, założyciel Apostolatu Nowenny Pompejańskiej i Wydawnictwa „Rosemaria” w Poznaniu, redaktor naczelny dwumiesięcznika katolickiego „Królowa Różańca Świętego” i Prezes Zarządu Fundacji Królowej Różańca Świętego w Poznaniu)
- projekcja filmu dokumentalnego pt.: „Bartolo Longo. Człowiek miłosierdzia”, z tryptyku filmowego pt.: „Tajemnica nowenny pompejańskiej” (Polska, 2016 r.; I nagroda w kategorii multimediów XXXI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2016)
– „Kawaler Grobu Bożego, pierwszy świecki członek Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wyniesiony do chwały ołtarzy i jego relikwie w Miechowie” (Maurycy Fojcik ESSH)

● ok. godz. 17.15 przygotowanie do uroczystości przez kawalerów i damy OESSH

● godz. 17.40 oficjalne powitanie gości przez J.E. Komandora Józefa Dąbrowskiego, Zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce OESSH, pobłogosławienie obrazu bł. Bartolo Longo przez abp. Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, procesja kawalerów i dam OESSH z relikwiami i obrazem błogosławionego spod siedziby Zwierzchnictwa do bazyliki Grobu Bożego
pobłogosławienie przez bp. Jana Piotrowskiego, biskupa diecezji kieleckiej, wyremontowanego (po rewitalizacji) dziedzińca od strony południowej (cmentarza przykościelnego) przed głównym wejściem do bazyliki Grobu Bożego

● godz. 18.00 Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Bartolo Longo: pobłogosławienie relikwiarza i przekazanie relikwii przez abp. Tommaso Caputo oraz ich intronizacja przez bp. Jana Piotrowskiego, biskupa diecezji kieleckiej

Msza Święta pod przewodnictwem abp. Salvatore Pennacchio z homilią Komandora z Gwiazdą abp. Tommaso Caputo, prałata prałatury terytorialnej pompejańskiej Matki Bożej Różańca Świętego, delegata papieskiego dla Sanktuarium Papieskiego Matki Bożej Różańcowej w Pompejach i Przeora Sekcji ”Neapol – Matka Boża Różańcowa” w Zwierzchnictwie Włochy Południowe Tyrreńskie z siedzibą w Neapolu Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, po Mszy św. oddanie czci i ucałowanie relikwii bł. Bartolo Longo oraz procesja do kaplicy Grobu Bożego.

● godz. 19.30 Wspólna kolacja w zabudowaniach dawnego klasztoru Bożogrobców


Opłata partycypacyjna dla każdego uczestnika wynosi 40 zł (płatna na miejscu). Zaproszenie kierowane jest dla Dam i Kawalerów OESSH wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi. Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w terminie do 20 sierpnia 2017 r., pocztą elektroniczną lub telefonicznie Komandorowi Stanisławowi Osmendzie CSSH (e-mail do kustosza: miechovia@gmail.com, tel. 502 333 223).




Spotkanie modlitewne w Krzeszowie
w diecezji legnickiej

W sobotę 22 lipca 2017 r. w święto Marii Magdaleny - apostołki Apostołów, na zaproszenie Ks. Kustosza Prałata Mariana Kopko - kawalera Zakonu - odbyło się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie modlitewne spotkanie dam i kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Przygotowując się do wielkiej rocznicy Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa w roku 2033 - bożogrobcy z Dolnego Śląska spotkali się w Krzeszowie; w kaplicy Św. Marii Magdaleny przy replice Grobu Bożego - usytuowanego przy Mauzoleum Piastów Śląskich.

Spotkanie rozpoczęto śpiewem godzinek o pustym Grobie Bożym. Następnie rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Prałata Mariana Kopko w intencji Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz ich rodzin. W zgromadzeniu modlitewnym uczestniczyli także kandydaci do Zakonu, jak również licznie zgromadzeni pielgrzymi i parafianie z Krzeszowa. Spotkanie zakończone zostało agapą w Obsłudze Pielgrzyma przy krzeszowskiej Bazylice.

Zbigniew Świt ESSH
Ks. Marian Kopko ESSH




Odpust w parafii Grobu Bożego w Miechowie

W dniu 15 lipca 2017 r. kawalerowie i damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wzięli udział w uroczystości odpustowej w parafii pw. Grobu Bożego w Miechowie z okazji przypadającej w tym dniu 215. rocznicy poświęcenia kościoła parafialnego w Miechowie (15 lipca 1802 r.), rocznicy zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców na czele z Obrońcą Grobu Bożego Gotfrydem z Bouillon (15 lipca 1099 r.) oraz rocznicy poświęcenia bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie – bazyliki „Anastásis” (15 lipca 1149 r.) jak również 170. rocznicy przywrócenia Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy i odnowienia Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie przez Stolicę Apostolską (23 lipca 1847 r.), a także rocznicy śmierci rycerza Gotfryda z Bouillon, legendarnego założyciela Bożogrobców (18 lipca 1100 r.).

Uroczystości rozpoczęły się powitaniem przybyłych gości przez ks. kan. Mirosława Kaczmarczyka, proboszcza i kustosza Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie oraz komandora Józefa Dąbrowskiego Zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce OESSH. Następnie odbyła się konferencja, podczas której wygłoszono dwa referaty. Kawaler zakonu Maurycy Fojcik przedstawił referat „Przywrócenie Patriarchatu Łacińskiego w Ziemi Świętej i odnowienie Zakonu Rycerskiego Bożogrobców na mocy brewe papieskiego "Nulla celebrior" z 23 lipca 1847 r. i instrukcji wykonawczej "Sanctissimus Dominus Noster" Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z 10 grudnia 1847 r.”. Natomiast kawaler zakonu Bartłomiej Czech wygłosił krótką prelekcję „Domina Nostra Palaestinae Regina Ordinis Patrona (NMP Królowa Palestyny - Patronka Ziemi Świętej i Patronka naszego Zakonu) – w 90. rocznicę utworzenia poświęconego Jej Sanktuarium w Dajr Rafat (Deir Rafat) w Patriarchacie Łacińskim Jerozolimy”.

Po konferencji w krużgankach poklasztornych członkowie zakonu poprowadzili Drogę Krzyżową. O godz. 12.00 odprawiona została uroczysta Msza św. w bazylice mniejszej pw. Grobu Bożego pod przewodnictwem ks. dr. hab. Witolda Janochy, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W koncelebrze wzięli udział Kanonicy Kapituły Miechowskiej, kapłani Zakonu Bożogrobców oraz księża z dekanatu miechowskiego. Po Mszy św. damy i kawalerowie Zakonu przeszli procesjonalnie do kaplicy Grobu Bożego, gdzie odmówiono „Modlitwę Rycerza”.
Uroczystości zakończył wspólny obiad w budynku poklasztornym.

Barbara Szablowska-Małoszewska DSSH

Galeria zdjęć >>>




KOMUNIKAT

Zgodnie z informacją przesłaną pocztą, uczestnicy rezerwują hotel we własnym zakresie i na własne nazwisko. Miejsca w hotelu Janusz są już zajęte, lista pozostałych hoteli została podana na odwrocie mapki śródmieścia. Zwlekanie z rezerwacją może skutkować trudnościami w znalezieniu miejsc noclegowych.
Po przyjeździe do Siedlec należy najpierw zgłosić się do biura organizacyjnego w hotelu Janusz (ul. Pusta 15). Tam zgłaszamy swój przyjazd i regulujemy stosowne należności.


Inwestytura OESSH Siedlce 2017

Inwestytura Duchownych, Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie odbędzie się w sobotę 30 IX 2017 r. w siedleckiej katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Obrzędowi Inwestytury i Mszy św. przewodniczyć będzie J.Em. kard. Kazimierz Nycz EMCSSH Wielki Przeor Zwierzchnictwa OESSH w Polsce.

Uroczystości poprzedzi Liturgia Wigilii Czuwania oraz Msza św. w kościele pw. św. Józefa pod przewodnictwem J. E. bp Piotra Skuchy C*SSH, w piątek 29 IX.



Sprawy organizacyjne

● Kandydaci przybywają do Siedlec w czwartek 28 IX 2017 r.
● Otrzymane ankiety należy po wypełnieniu przesłać pocztą elektroniczną lub listownie najpóźniej do 25 VII br.
na adres: ks. Krzysztof Bąk, ul. Wita Stwosza 20,
40-042 Katowice / e-mail: katowice@caritas.pl


● Każdy z uczestników samodzielnie rezerwuje noclegi w hotelu.
Lista hoteli została zawarta w przesłanym planie miasta.
● Biuro organizacyjne mieścić się będzie w hotelu Janusz, ul. Pusta 15,
08-110 Siedlce, e-mail: janusz@janusz.pl, tel. +48 (25) 633 06 66/67.


Pliki do pobrania >>> w formacie PDF




Przemawia I Zwierzchnik Zwierzchnictwa OESSH w Polsce, prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski C*SSH
fot. Paweł Szopa ESSH

I posiedzenie Rady Zwierzchnictwa OESSH w Polsce

W sobotę 17 czerwca 2017 r. w siedzibie i na zaproszenie metropolity warszawskiego, J. Em. ks. kardynała Kazimierza Nycza EMCSSH, Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa OESSH w Polsce, po raz pierwszy w bieżącej kadencji zebrała się Rada Zwierzchnictwa w Polsce. Posiedzenie miało bardzo uroczysty charakter z racji miejsca, w którym się odbywało oraz uczestniczących w nim PT członków Rady Zwierzchnictwa.

Z uwagi bowiem na rozpoczęcie nowej kadencji, wybrana Rada stawiła się w komplecie, ale dla ciągłości działania tego organu doradczego Zwierzchnika, obecni byli także członkowie Rady ustępującej wraz z ustępującym Zwierzchnikiem, Karolem B. Szlenkierem EMCSSH. Zgromadzenie zaszczycił swoją obecnością również pierwszy Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce, który tę godność piastował wyjątkowo przez trzy kadencje, prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski C*SSH. Gospodarzem spotkania był oczywiście nasz Wieki Przeor, który na początek zaproponował przedstawienie się wszystkich obecnych, zwłaszcza pod kątem funkcji pełnionych w Zakonie. Następnie nowy Zwierzchnik, J. E. Józef Dąbrowski CSSH, uroczyście wręczył nominacje członkom nowej Rady Zwierzchnictwa.

W dalszej części spotkania na ul. Miodowej w Warszawie, głos zabrali obaj historyczni już Zwierzchnicy, a na końcu swoje „expose” wypowiedział nowy Zwierzchnik. We wszystkich tych wystąpieniach podkreślano konieczność obecności ducha, charyzmatu oraz jedności w Zakonie – dla realizacji celów i zadań, którym Zakon ma służyć, czyli pomocy duchowej i materialnej Ziemi Świętej ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijan tam żyjących. Spotkanie to podsumował Ksiądz Kardynał życząc powodzenia w realizacji zadań zakonnych oraz zapewniając o swoim zaangażowaniu w dzieło Zakonu.

Na tym zakończyła się pierwsza część spotkania, po której nastąpiło posiedzenie robocze nowej Rady, na którym przede wszystkim skupiono się na organizacji i przygotowaniach do wrześniowej Inwestytury, rozdzielając najważniejsze zadania między członków Rady.

Elżbieta Jastrzębska DSSH
Sekretarz Zwierzchnictwa




W ostatnich tygodniach pożegnaliśmy śp. Annę Bednarską-Serwan, Damę Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Była wspaniałym lekarzem, całe swoje życie poświęciła chorym, którym służyła z wielkim oddaniem. Jej pacjentami byli nie tylko mieszkańcy Częstochowy, ale również jasnogórscy pielgrzymi. Jak wspominała w przeszłości, w wypowiedzi dla "Niedzieli", wszystkich swoich pacjentów otaczała żarliwą modlitwą. Jej praca była wzorcem samarytańskiej służby, nikomu nie odmawiała pomocy, nie szczędząc czasu i sił, a jej własne cierpienie w ostatnich latach było ofiarą złożoną w intencji Kościoła i bliźnich.

W "Niedzieli" zamieściliśmy słowa pożegnania naszej Siostry i wyrazy współczucia dla jej Najbliższych. Dziękujemy Panu Bogu za dar życia dr Anny Bednarskiej-Serwan i przed obliczem Jasnogórskiej Matki, którą tak mocno umiłowała, modlimy się o jej wieczne zbawienie.

Lidia Dudkiewicz DCSSH




Fot. Marianna Gurba

Pożegnanie zwierzchnika i przyjaciela

Odszedł do Pana prof. Piotr Małoszewski – zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Przyjaciel, wzór naukowca i katolika, kochający mąż i ojciec, po prostu człowiek prawego sumienia. Gdyby przywołać wydarzenia związane z jego posługą dla Kościoła i Ojczyzny, z opieką nad Polakami w Niemczech i, oczywiście, z pasją naukową, zebrałoby się tego na pokaźną biografię. Mimo że od lat przyjaźniłem się ze śp. Piotrem, to o wielu doniosłych faktach z jego życia nie miałem pojęcia. Liczne z nich przypomniano podczas pogrzebu w Krakowie 31 marca br.

POŻEGNANIE
Podczas Mszy św. w kościele Mariackim kard. Kazimierz Nycz – Wielki Przeor Zwierzchnictwa Zakonu Bożogrobców w Polsce, który przewodniczył uroczystościom pogrzebowym – przywołał osobę Zmarłego jako wybitnego naukowca, który nie tylko dbał o rozwój uprawianej dyscypliny naukowej, ale również wobec współpracowników świadczył o wartościach, którymi żył. Bp Jan Zając odczytał list kondolencyjny metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, a bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, wskazując na Mękę Chrystusa, stwierdził, że to w niej Zmarły szukał światła i otrzymywał siły, by swoją rozliczną działalność oprzeć na Ewangelii.
Ks. prał. Stanisław Budyń, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, mówił, jak bardzo zależało Zmarłemu, aby następne pokolenia polskich emigrantów w Niemczech podtrzymały kontakt z Ojczyzną swoich rodziców. A do tego konieczne jest, by dzieci i młodzież zachowały język polski i uzyskały podstawowe informacje o historii i geografii Polski.

Czesław Ryszka ESSH

Niedziela nr 17/23.04.2017

Zdjęcia z pogrzebu >>> fot. Marianna Gurba




W piątek 26 maja 2017 r. w Warszawie J. E. Józef Dąbrowski CSSH Zwierzchnik w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie przedstawił J. Em. Kazimierzowi Kardynałowi Nyczowi EMCSSH Wielkiemu Przeorowi Zwierzchnictwa skład Rady Zwierzchnictwa Zakonu. Obowiązki członków nowej Rady pełnić będą: prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz ESSH – kanclerz, Elżbieta Jastrzębska DSSH – sekretarz, Danuta Małgorzata Orzechowska DC*SSH – skarbnik, ks. prałat dr Krzysztof Bąk CSSH – ceremoniarz kościelny, Paweł Szopa ESSH – ceremoniarz świecki oraz radcy: Lidia Dudkiewicz DCSSH, Jacek Rutkowski C*SSH i Czesław Sudewicz CSSH.





Fot. Paweł Majewski

Na modlitwie u św. Rity w kościele św. Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy

„Prośmy św. Ritę, by uczyła nas wzajemnej miłości i swoim wstawiennictwem wypraszała u Boga miłość zdolną przebaczać” - mówił 22 maja 2017 r., w dniu jej liturgicznego wspomnienia, prymas Polski abp Wojciech Polak.

Arcybiskup Polak przewodniczył Mszy św. w bydgoskim kościele św. Łukasza Ewangelisty, który od 29 lutego 2016 r. jest Diecezjalnym Ośrodkiem Kultu św. Rity. Podczas uroczystości został odczytany dekret biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy powołujący z dniem 22 maja br. Bractwo Św. Rity. Podczas uroczystości wyczytano osoby, które zostały do niego włączone. „Zadaniem bractwa jest szerzenie kultu św. Rity, ogarnianie swoją modlitwą pielgrzymów, którzy przybywają do tego miejsca, a jest ich coraz więcej” - powiedział proboszcz parafii św. Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy ks. Mirosław Pstrągowski ESSH. Bractwo liczy obecnie 17 członków zwyczajnych (mających prawo do specjalnego stroju) oraz 21 członków wspierających, wśród których jest 9 księży i 12 osób świeckich.

W uroczystości wzięli także udział członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, którzy modlili się w intencji Zakonu oraz Zwierzchnika Józefa Dąbrowskiego CSSH, aby wspólnota rosła w siłę pod jego komendą i nigdy nie straciła z oczu głównego charyzmatu, jakim jest dobro Ziemi Świętej. Polecali także Bogu zmarłego Zwierzchnika Zakonu śp. prof. Piotra Małoszewskiego i wszystkich zmarłych członków OESSH.

Ks. Mirosław Pstrągowski ESSH

Galeria zdjęć >>>





Uprzejmie informujemy, że w sobotę 10 czerwca 2017 r. o godz. 18.00, w kościele pw. Świętego Krzyża w Krakowie (ul św. Krzyża 23), zostanie odprawiona Msza św. za duszę zmarłego Zwierzchnika śp. prof. Piotra Małoszewskiego CSSH, ofiarowana przez Czesława Sudewicza CSSH z Białej Podlaskiej.

Zwierzchnik OESSH w Polsce J. E. Józef Dąbrowski CSSH oraz ks. prałat dr Jan Abrahamowicz CSSH Prefekt grupy krakowskiej zapraszają Czcigodne Damy i Dostojnych Kawalerów do osobistego udziału lub duchowej łączności z uczestnikami.









Fot. Michał Grychowski

Bożogrobcy w procesji na Skałkę

14 maja 2017 r. członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wraz z Wielkim Przeorem kard. Kazimierzem Nyczem i Zwierzchnikiem Komandorem Józefem Dąbrowskim uczestniczyli w procesji z Wawelu na Skałkę. Prowadzili arcybiskupi Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu, Wiktor Skworc i Artur Miciński. Oprócz krakowskich relikwii świętego Stanisława Biskupa Męczennika, relikwii Krzyża Świętego , św. Jana Pawła II, św. Floriana, św. Faustyny, św. Brata Alberta, św. Kingi w orszaku procesyjnym uczestniczyła także figura Matki Boskiej Fatimskiej z sanktuarium na Krzeptówkach. Uroczystość przypadła w stulecie objawień w Fatimie i w dzień kanonizacji pastuszków przez papieża Franciszka.

Mszy świętej przewodniczył i wygłosił homilię abp Marek Jędraszewski metropolita krakowski. Powołał się w kazaniu na fragment poematu „Stanisław” Karola Wojtyły. „Krew męczenników stała się błogosławionym zasiewem na glebie ludzkiej wiary w Chrystusa. Biskup Stanisław stanowił wzór dla pokoleń Polaków, który stawał przeciw tyranii nawet własnego państwa”. Arcybiskup powołał się też na przykład niezłomnego księcia kardynała Stefana Sapiehy, którego 150-lecie urodzin przypada w tym roku. - Na glebę naszej wolności upada miecz - mówił arcybiskup. - Na glebę naszej wolności upada krew. Który ciężar przeważy? Takie pytania stawiał przyszły papież a teraz święty Jan Paweł II. Spraw Panie, aby przeważył w nas ciężar Twojej miłości – tak zakończył homilię metropolita krakowski.

W uroczystościach na Skałce oprócz grupy krakowskich dam i kawalerów OESSH wzięli udział bożogrobcy z Miechowa, Olkusza, Sosnowca, Białej Podlaskiej, a także prałaci Mirosław Pstrągowski z Bydgoszczy i Wincenty Pytlik z Pelplina.

Małgorzata Chojnacka Dzieszyńska DSSH

Galeria zdjęć >>>




Koronacja obrazu Matki Boskiej Świdnickiej

W sobotę 13 maja 2017 r. legat papieski J. Em. Zenon Kardynał Grocholewski dokonał uroczystej koronacji katedralnego obrazu Matki Boskiej Świdnickiej. Wizerunek udekorowany został w zdobioną kamieniami szlachetnymi suknię i pozłacane korony. Autorem koron i sukni jest Mariusz Drapikowski CSSH. Za swoją pracę z rąk kard. Grocholewskiego otrzymał srebrny medal papieski.

W uroczystości wzięło udział blisko 3 tysiące wiernych z całej Polski oraz ponad 100 kapłanów (w tym 9 biskupów) kościoła katolickiego i grekokatolickiego. Ogromnymi brawami zebrani przywitali J. Em. kard. Henryka Gulbinowicza, poprzedniego metropolitę wrocławskiego. We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele kancelarii prezydenta Polski, ministrowie i parlamentarzyści. Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie reprezentowali: J. E. bp Józef Kupny C*SSH, Irena Kropiwnicka DSSH, Ewa Danuta Korzempa-Świt DSSH i Zbigniew Świt ESSH.

"Stojąc wobec Matki Najświętszej Uzdrowienia Chorych, musimy sobie zdać sprawę z faktu, że Ona chce tego co Chrystus - przede wszystkim naszego uzdrowienia duchowego, wyzwolenia z grzechu i śmierci wewnętrznej, chce naszego zbawienia. W Litanii Loretańskiej po wezwaniu Uzdrowienie chorych następuje prośba: Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Te dwa wezwania są ze sobą ściśle złączone. To drugie niejako dopełnia pierwsze i uświadamia nam, że potrzebujemy nie tylko uzdrowienia z naszych chorób cielesnych, lecz jeszcze bardziej z choroby, którą jest nasze przywiązanie do grzechu" - mówił w homilii kard. Grocholewski.

Irena Kropiwnicka DSSH

Galeria zdjęć >>>





Zmarła Anna Bednarska-Serwan DSSH

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 kwietnia 2017 roku, zmarła nasza Czcigodna Siostra śp. Anna Bednarska-Serwan, dama Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, do którego została przyjęta w 2003 r. podczas Inwestytury w Częstochowie.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę 6 maja br.
o godz. 11.00 na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie (ul. św. Rocha 79).

*

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci na wieki wieków.
Amen





Fot. Jerzy Andrzejewski

600-lecie Prymasostwa w Polsce

Uroczystości patronalne ku czci świętego Wojciecha w Gnieźnie, połączone w tym roku z 600-leciem Prymasostwa w Polsce, rozpoczęły się w sobotę 22 kwietnia 2017 r. od Nieszporów w Katedrze Gnieźnieńskiej pod przewodnictwem arcybiskupa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Homilię wygłosił arcybiskup Jan Romeo Pawłowski. Na zakończenie arcybiskup Wojciech Polak Prymas Polski, poświęcił stroje nowych Braci Towarzystwa Świętego Wojciecha. Następnie w procesji, pod przewodnictwem kardynała Dominika Duki Prymasa Czech, relikwie św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Floriana oraz św. Jana Pawła II zostały przeniesione na Wzgórze Zbarskie do kościoła św. Michała. W przejściu procesyjnym uczestniczyła grupa członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie na czele ze Zwierzchnikiem Józefem Dąbrowskim. Pierwszy raz na zaproszenie Prymasa wziął w niej udział Król Kurkowy z Krakowa Zbigniew Kwater z Marszałkami Janem Pacutem i Adamem Rajpoldem. Arcybiskup Tomasz Peta z Kazachstanu w krótkim przemówieniu stwierdził, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. - „Nie chodzi o systemy polityczne. Chodzi o narody, a w ogóle o ludzi. Oni są inni niż my, ale przecież nie gorsi. Dotyczy to także uchodźców”. Czytaj dalej >>>

Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska DSSH






Czcigodne Damy, Dostojni Kawalerowie
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie

Jesteśmy jeszcze wszyscy pogrążeni w bólu po śmierci mego Poprzednika prof. Piotra Małoszewskiego, a oto Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, J. Em. Edwin Frederick Kardynał O'Brien wydał dekret ustanawiający mnie Zwierzchnikiem Zwierzchnictwa w Polsce.

Nie ukrywam, że mając w pamięci posługę w Zakonie moich Poprzedników, a szczególnie tego, którego kadencja niemal zaraz po rozpoczęciu się zakończyła, nie było mi łatwo przyjąć tę decyzję. Uczyniłem to w duchu posłuszeństwa względem Pana naszego Jezusa Chrystusa, złożonego przyrzeczenia rycerskiego, a także ufny w opiekę Najświętszej Maryi Panny, Królowej Palestyny.

Rozpoczynając tę nową posługę jako „pierwszy wśród równych sobie – primus inter pares”, zwracam się do wszystkich Kawalerów i Dam z pokorną i ufną prośbą: przez najbliższy miesiąc zanośmy przed tron Miłosiernego Boga nasze modlitwy o zbawienie duszy śp. prof. Piotra Małoszewskiego. Módlcie się także za mnie, abym przez cały czas sprawowania powierzonego mi urzędu był wiernym sługą Chrystusowego orędzia miłości i prawdy, zakorzenionego w tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania.

Trzy dni Triduum Sacrum, w jakich po raz kolejny w naszym życiu będziemy uczestniczyli, niech pozwolą nam przeżyć Tajemnicę Męki Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

W Wielki Czwartek, upamiętniający ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa, módlmy się za naszego Wielkiego Przeora, księży biskupów, a także za naszych konfratrów kapłanów, by wiernie trwali w świętej posłudze kapłańskiej, a przez to dopomagali nam w uświęcaniu się.

W Wielki Piątek ucałujmy Krzyż, na którym zawisł Jezus Chrystus. Chwyćmy się tego Krzyża z wiarą dołączając do niego krzyż naszej codzienności. Otwórzmy się na płynącą z niego moc, szczególnie gdy będziemy to czynić z sercem napełnionym cierpieniem, smutkiem czy wątpliwościami. Niech nasze zjednoczenie z Krzyżem Zbawiciela zrodzi w nas serdeczną modlitwę także w intencji tych, którzy uważają, że nie wierzą w Boga.

Głębokie milczenie Wielkiej Soboty niech nas wyciszy i przygotuje do tego, by w wielkanocny poranek usłyszeć radosne: „Surrexit Dominus vere, alleluia – Zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja”.

Niedziela Zmartwychwstania niech napełni nas radością z faktu, że zwycięstwo Chrystusa już się dokonało i jest definitywne. Niech zachęca nas do tego, by na dzieje świata patrzeć z głęboką ufnością, wypływającą z wiary w Zmartwychwstałego, który jest obecny i działa w historii także tej współczesnej.

Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana dodaje nam sił i mądrości, abyśmy się nie zniechęcali i nie ustawali w apelach do odpowiedzialnych za pokój na Bliskim Wschodzie, a szczególnie w Ziemi Świętej, gdzie nadzieje na pokojowe współżycie są wciąż niweczone przez stosowanie siły i przemocy.

Żywię głębokie przekonanie, że to Opatrzność Boża zdecydowała, by nowy etap w dziejach Zwierzchnictwa w Polsce rozpoczął się od przeżycia na nowo Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Ufam, że wszystkie nasze czyny, stanowiące realizację statutowych celów Zakonu, będą głęboko zakorzenione w myśli Pana Boga i w Nim znajdą dopełnienie.

Z wyrazami czci i szacunku
Józef Dąbrowski CSSH
Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie


Wielkanoc 2017




W środę 12 kwietnia 2017 r. w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej, na zaproszenie naszego Wielkiego Przeora J. Em. Kazimierza Kardynała Nycza EMCSSH, Metropolity Warszawskiego, z okazji Świąt Wielkanocnych odbyło się spotkanie J. E. Józefa Dąbrowskiego CSSH Zwierzchnika OESSH w Polsce oraz Zwierzchnika Seniora J. E. Karola Bolesława Szlenkiera EMCSSH. W spotkaniu uczestniczyli także byli członkowie Rady Zwierzchnictwa.





„Miłość Jezusa jest ciągle żywa.
Miłość Jezusa nie znosi samotności.
On ciągle poszukuje serc by kochać”

Z homilii Wielkopiątkowej
bpa Mariana Florczyka


Serdecznie zapraszam
Czcigodne Damy i Dostojnych Kawalerów
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
Zwierzchnictwo w Polsce

do Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie
w dniu 14 kwietnia 2017 r.
na Uroczystości Wielkiego Piątku
pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Florczyka.


Z wyrazami szacunku i życzeniami błogosławieństwa Bożego
ks. Mirosław Kaczmarczyk ESSH
Kustosz Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie

Program uroczystości
Godz. 16.00 Droga Krzyżowa w krużgankach
Liturgia Wielkiego Piątku
Wspólny posiłek w zabudowaniach poklasztornych




Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani Locumtenentia in Polonia
Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Zwierzchnictwo w Polsce



J. E. Józef Dąbrowski CSSH Zwierzchnikiem OESSH w Polsce

W poniedziałek 3 kwietnia 2017 r. J. Em. Kazimierz Kardynał Nycz EMCSSH Wielki Przeor Zwierzchnictwa OESSH w Polsce, Metropolita Warszawski wręczył Komandorowi Józefowi Dąbrowskiemu dekret Wielkiego Mistrza Zakonu, powołujący go z dniem 23 marca na urząd Zwierzchnika Zakonu w Polsce. J. E. Józef Dąbrowski CSSH objął urząd po zmarłym 21 marca śp. prof. dr hab. inż. Piotrze Małoszewskim CSSH, który 8 marca zastąpił Karola Bolesława Szlenkiera EMCSSH.




ZMARŁ ZWIERZCHNIK ZWIERZCHNICTWA W POLSCE OESSH

Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2017 r. zmarł Jego Ekscelencja Komandor prof. dr hab. inż. Piotr Jan Małoszewski, Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.
Osobę śp. Zwierzchnika Piotra powierzam Bogu za przyczyną NMP Królowej Palestyny - Patronki Zakonu ufając, że Dawca Życia przyjął go do swego Królestwa.

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.

✠ Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce





12 marca 2017 r.

KOMUNIKAT

Zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie

W dniu 8 marca 2017 roku, w duchu posłuszeństwa wobec złożonego przyrzeczenia rycerskiego przyjąłem nadany mi dekretem Wielkiego Mistrza Zakonu urząd Zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Pozdrawiam i obejmuję modlitwą wszystkich kawalerów i damy, żywiąc głęboką nadzieję na wspólne budowanie przyszłości Zwierzchnictwa w Polsce wokół statutowych celów naszego Zakonu.

We wszelkich sprawach dotyczących Zwierzchnictwa w Polsce OESSH należy zwracać się do siedziby Zwierzchnictwa na adres: Plac Tadeusza Kościuszki 4, 32-200 Miechów lub drogą elektroniczną: e-mail: zakon@oessh.pl

Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski CSSH
Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie






Czcigodne Damy, Dostojni Kawalerowie
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

Wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim członkom naszej wspólnoty za ofiarną służbę i wielkie zaangażowanie na rzecz Ziemi Świętej, podczas dwóch kadencji pełnienia przeze mnie funkcji Zwierzchnika Zakonu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniu 8 marca 2017 r. otrzymałem z rąk J. Em. kard. Kazimierza Nycza Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce kopię, datowanego na dzień 1 stycznia 2017 r., dekretu Wielkiego Mistrza OESSH J. Em. kard. Edwina Fredericka O'Briena o mianowaniu prof. dr. hab. inż. Piotra Małoszewskiego CSSH Zwierzchnikiem OESSH w Polsce.

Z wyrazami czci i szacunku
Karol Bolesław Szlenkier EMCSSH





Fot. Janusz Kamiński CSSH

„Idź i głoś” Rekolekcje wielkopostne OESSH

W dniach 3-5 marca 2017 r. na Jasnej Górze odbyły się wielkopostne rekolekcje Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Poprowadził je biskup-senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz Komandor z Gwiazdą. Pierwszego dnia zgromadzeni na rekolekcjach bożogrobcy i kandydaci do OESSH uczestniczyli w nieszporach i adoracji Najświętszego Sakramentu w monstrancji w postaci jerozolimskiego krzyża podczas nabożeństwa pokutnego prowadzonego przez ks. Mirosława Pstrągowskiego oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Ks. prof. Kazimierz Szymonik przewodniczył w odśpiewaniu Godzinek o Grobie Chrystusowym. Za sprawą ks. Pstrągowskiego podczas rekolekcji były obecne relikwie bł. Bartolo Longo.

W sobotę w kaplicy Domu Pielgrzyma odbyła się Droga Krzyżowa podczas której rozważania wygłosił ks. dr hab. Jarosław Popławski, a potem Ewa Kowalewska poprowadziła Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W Kaplicy Cudownego Obrazu uczestniczyliśmy w Mszy św. koncelebrowanej przez bp. Antoniego Pacyfika Dydycza wraz z duchownymi z Zakonu. Koncelebrans w homilii przypomniał postać św. Kazimierza Królewicza, człowieka sprawiedliwego i pobożnego, co uwidoczniło się w jego udziale w sądownictwie. Zyskał on wtedy miano secundogentis Regis Poloniae. Gdy zmarł na gruźlicę w 1484 r. zaczęły się dziać za jego przyczyną cuda. Kanonizował go papież Leon X. Gdy po kanonizacji otwarto trumnę św. Kazimierza, znaleziono nienaruszone ciało, a w wezgłowiu - pergamin z jego ulubionym hymnem „Omni die dic Mariae”, czyli „każdego dnia sław Maryję”. Czytaj dalej >>>




Spotkanie białostockiej grupy OESSH

W niedzielę 5 lutego 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie formacyjne białostockiej grupy OESSH. Odbyło się ono w parafii pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym koło Białegostoku, w rodzinnej parafii naszego nowego konfratra Dariusza Szymczyka ESSH. Bożogrobcy uczestniczyli we Mszy świętej parafialnej, celebrowanej przez abpa Stanisława Szymeckiego C*SSH w koncelebrze z proboszczem parafii ks. Jerzym Kolnierem.

Ks. Wojciech Michniewicz CSSH




Ingres abp Marka Jędraszewskiego do katedry na Wawelu

28 stycznia 2017 roku w katedrze wawelskiej objął posługę biskupa archidiecezji krakowskiej arcybiskup Marek Jędraszewski. Nowy metropolita ukończył 1977 roku studia na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie pracą „Filozofia symbolu religijnego Paula Ricoeura” z wyróżnieniem złotym medalem, a dwa lata później obronił doktorat „Relacje międzypodmiotowe w filozofii Levinasa”, nagrodzony złotym medalem Ojca świętego Jana Pawła II. Po powrocie do Polski został adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu i redaktorem w „Przewodniku Katolickim”. W 1991 roku uzyskał habilitację na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy „Jean Paul Sartre i Emmanuel Levinas w poszukiwaniu nowego humanizmu”. Czytaj dalej >>>




Spotkanie opłatkowe pomorskich bożogrobców w Pelplinie

19 stycznia 2017 r. pomorscy bożogrobcy spotkali się w Pelplinie na kolejnym dniu formacyjnym, który połączony został ze spotkaniem opłatkowym. Po wspólnym śpiewie kolęd i dzieleniu się opłatkiem wszyscy udali się do bazyliki katedralnej, by razem z oazą rodzin uczestniczyć we Mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem ordynariusza pelplińskiego bpa Ryszarda Kasyny z udziałem bpa Wiesława Śmigla, bpa Piotra Krupy, duchowieństwa i alumnów z okazji rozpoczynającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Czytaj dalej >>>




23 stycznia 2017 r. przypadła czwarta rocznica śmierci Józefa Kardynała Glempa EMCSSH, Metropolity Warszawskiego i Prymasa Polski, pierwszego Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W tym właśnie dniu w archikatedrze warszawskiej odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem J. E. bp. Michała Janochy.




Odznaczenie dla Komandora Dariusza Latosa

17 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie noworoczne śląskiej grupy Kawalerów i Dam Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, z diecezji katowickiej, sosnowieckiej i gliwickiej z Metropolitą Katowickim abp. Wiktorem Skworcem i bp. Piotrem Skuchą C*SSH z Sosnowca. Konferencję ascetyczną wygłosił ks. prałat Krzysztof Bąk CSSH kapelan i prefekt śląskich bożogrobców. Potem odprawione zostały nieszpory kolędowe pod przewodnictwem Metropolity.

Bezpośrednio po nabożeństwie senator Czesław Ryszka ESSH w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy udekorował naszego konfratra Komandora Dariusza Latosa Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W laudacji podkreślono jego zasługi na polu pracy charytatywnej, filantropijnej i społecznej wśród osób niepełnosprawnych. Dariusz Latos CSSH pracuje w szeregach Caritas od 1987 r. Obecnie jest dyrektorem Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie Borowej Wsi. Zdjęcia z ceremonii >>>





Fot. Janusz Kamiński CSSH

Spotkanie opłatkowe w Miechowie

14 stycznia 2017 r. w Miechowie, biskup Jan Piotrowski ordynariusz kielecki, jak co roku, spotkał się z Bożogrobcami z Kielc, Krakowa i Miechowa. Nieszpory odprawione w kaplicy Całunu Turyńskiego i modlitwa w Kaplicy Grobu Bożego poprzedziły spotkanie w siedzibie Zakonu. W radosnej atmosferze zebrani łamali się opłatkiem, składali życzenia noworoczne i śpiewali Kolędy. Obecny na spotkaniu prof. Ryszard Skrzyniarz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprezentował swoją książkę "Kanonicy Grobu Bożego i ich religijny, społeczny i edukacyjny wkład w rozwój mieszkańców ziem polskich w średniowieczu". Galeria zdjęć >>>

Janusz Kamiński CSSH




ARCHIWUM

© OESSH 2009