Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski C*SSH, były Zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Św. Grzegorza Wielkiego. Uroczystość z udziałem J. Em. kard. Kazimierza Nycza Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa OESSH w Polsce, Metropolity Warszawskiego i J. E. bpa Piotra Libery Biskupa Płockiego, rodziny i przyjaciół, odbyła się w Warszawie 8 stycznia 2017 r. Zdjęcia z ceremonii >>>
Spotkanie opłatkowe we Wrocławiu

28 grudnia 2016 r. w parafii p.w. Ducha Świętego we Wrocławiu odbyło się spotkanie opłatkowe z J. E. abp Józefem Kupnym C*SSH Metropolitą Wrocławskim. Celem spotkania była kontynuacja integracji Dam i Kawalerów naszego Zakonu zamieszkujących na terenie Dolnego Śląska i w Archidiecezji Katowickiej. Gospodarzem był ks. prałat Czesław Mazur ESSH prefekt grupy dolnośląskiej OESSH. Po złożeniu życzeń świąteczno-noworocznych i podzieleniu się opłatkiem nastąpił uroczysty obiad. Po obiedzie przy dźwiękach gitary śpiewaliśmy kolędy. Na zakończenie naszego spotkania arcypasterz podarował każdemu uczestnikowi książkę ks. Stanisława Wróblewskiego pt."Strażnicy Grobu. Historia i liturgiczne tradycje zakonu bożogrobców na Śląsku w okresie średniowiecza".

Irena Kropiwnicka DSSH
Pogrzeb mec. Ryszarda Raźnego ESSH

Liczne grono przyjaciół z różnych środowisk zawodowych, a zwłaszcza prawniczego i medycznego pożegnało 28 grudnia 2016 r. na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie zmarłego mec. Ryszarda Raźnego, kawalera Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W koncelebracji Mszy świętej żałobnej uczestniczył komandor ks. dr kanonik Jan Abrahamowicz, prefekt krakowskiej grupy OESSH. Homilię wygłosił ks. dr Dariusz Oko. Nawiązał on do profesji zmarłego. Stwierdził, że był on nie tylko przedstawicielem wymiaru sprawiedliwości, ale też reprezentował szeroko postawę społecznika, uważąjąc, że sprawiedliwość bez pomocy bliźnym jest jedynie pustosłowiem. Zmarły wypełniał to słowo szeroko promieniejącym blaskiem pomocy i miłosierdzia, ofiarowując swój czas i wiedzę prawniczą biednym i pokrzywdzonym przez los. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyła grupa krakowskich członków zakonu oraz komandor Stanisław Osmenda. Na zakończenie ceremonii trębacz odegrał kilka utworów, a w tym Ave Maria. Zdjęcia z ceremonii >>>

Małgorzata Chojnacka Dzieszyńska DSSH

Zmarł mec. Ryszard Raźny ESSH

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek 20 grudnia 2016 roku, po długiej chorobie zmarł nasz Czcigodny Konfrater śp. Ryszard Raźny, kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, do którego został przyjąty w 2001 r. podczas Inwestytury we Wrocławiu. Był członkiem Arcybractwa Miłosierdzia im. ks. Piotra Skargi.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę 28 grudnia br.
o godz. 14.00 na krakowskim Salwatorze.

Członkowie Zakonu, którzy wezmą udział w pogrzebie,
proszeni są o kontakt z Małgorzatą Chojnacką-Dzieszyńską DSSH
tel. 606 789 115.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków.
Amen

*

Ryszard Raźny był postacią znaną w świecie prawniczym nie tylko w Krakowie. Jako adwokatowi powierzały mu swoje trudne nieraz sprawy znane osobistości świata polityki. Rodowity krakowianin, po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa UJ zaczął pracę w sądownictwie w Chrzanowie i Olkuszu. Był też wykładowcą akademickim na wydziale prawa UJ, Towearzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania, potem sędzią Sądu Wojewódzkiego, przewodniczącym Wydziału V Karnego, w końcu radcą prawnym i adwokatem, w latach 1992-98 dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej, członkiem i sekretarzem Fundacji UJ, członkiem Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Działał też jako członek Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Był także w latach 1967-72 doradcą zespołu poselskiego do spraw zmian ustawodawstwa. Pisywał artykuły do Zeszytów Prasoznawczych na tematy prawnicze związane z dziennikarstwem. Otrzymał medal „Adwokatura zasłużonym”. Ojciec Małgorzaty, znanej i cenionej lekarki. Zmarł w wieku 85 lat w Krakowie.
Fot. Janusz Kamiński CSSH

Spotkanie członków OESSH w Warszawie

W sobotę, 10 grudnia 2016 r. miało miejsce gremialne spotkanie członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, dzięki gościnności J. E. bp Józefa Guzdka, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Spotkanie rozpoczęła Msza święta dziękczynna za 20-lecie posługi polskich bożogrobców, której przewodniczył i homilię wygłosił Wielki Przeor J. Em. Kazimierz Kardynał Nycz EMCSSH.

W homilii metropolita warszawski zaznaczył, że wbrew coraz silniejszej tendencji "zabierania sobie Adwentu po to, żeby pewnym skrótem z końca roku liturgicznego przeskoczyć od razu do Bożego Narodzenia", warto jednak ten okres przygotowania do świąt dobrze przeżyć. Chociażby po to, żeby uzmysłowić sobie, że "Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał". Czytaj dalej >>>
Wielki Przeor Zwierzchnictwa OESSH w Polsce
uhonorowany Orderem Zasługi Węgier

W piątek, 2 grudnia 2016 r., Jego Eminencja kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, podczas uroczystości, która odbyła się w Ambasadzie Węgier w Warszawie, otrzymał z rąk Jego Ekscelencji dr. Ivána Gyurcsíka, ambasadora Węgier w Polsce, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Węgier, w kategorii cywilnej (Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal, polgári tagozata), przyznany postanowieniem nr 298/2016 Prezydenta Węgier Jánosa Ádera z 22 sierpnia 2016 r., w dowód uznania za ofiarny wkład w rozwijanie węgiersko-polskich stosunków w działalności kościelnej. Czytaj dalej >>>
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości 10 XII 2016 r. najpóźniej do dnia 30 listopada br. e-mail: jacek-rutkowski@wp.pl oraz dokonanie wpłaty 60 zł (od osoby) na konto: 26 8009 1046 0012 3783 2002 0001 (dane do przelewu: Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie, 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 17/19). Zbiórka Dam i Kawalerów w katedralnej zakrystii o godz. 12.30 - obowiązuje pełny strój zakonny. Po nabożeństwie spotkamy się na wspólnym posiłku w siedzibie Ordynariatu Polowego.
Bracia i Siostry w Chrystusie Panu

Serdecznie zapraszam wszystkich Czcigodnych Państwa w sobotę 10 grudnia 2016 r. do Warszawy na gremialne spotkanie członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Uroczystość rozpocznie się o godz. 13.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Mszą świętą dziękczynną za XX-lecie posługi polskich bożogrobców. Modląc się o pokój w Ziemi Świętej, w naszych intencjach będziemy prosić Dobrego Boga o zdrowie dla cierpiących Konfratrów oraz wspomnimy naszych Zmarłych.

Eucharystii przewodniczyć będzie Wielki Przeor J. Em. Kazimierz Kardynał Nycz EMCSSH, który ogłosi dekret Wielkiego Mistrza Zakonu J. Em. Edwina Fredericka Kardynała O'Briena o powołaniu nowego Zwierzchnika OESSH w Polsce.

Nasze uroczyste spotkanie w siedzibie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, dzięki gościnności J. E. Bp Józefa Guzdka, będzie okazją, aby złożyć sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego.

Będę zaszczycony jeśli Czcigodne Damy i Dostojni Kawalerowie poniosą trud przybycia na uroczystość, pragnę bowiem ustępując po ośmiu latach z urzędu Zwierzchnika, każdemu z Państwa podziękować za Waszą ofiarną posługę i wszelkie dzieła realizowane na rzecz Ziemi Świętej.

Z darem modlitwy
Karol Bolesław Szlenkier EMCSSH
Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

W zakończeniu nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski w Bazylice Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach w sobotę 19 listopada 2016 r. uczestniczyła grupa dam i kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W Eucharystii wzięli udział prezydent RP Andrzej Duda, a także przedstawiciele rządu, posłowie i senatorowie. Dokonany podczas Mszy świętej wspólnotowy akt wyznania wiary powinien zaangażować każdego z nas osobiście, ponieważ potwierdza nasz wybór Chrystusa i wyraża naszą wolę i gotowość uznania Jego panowania, poddania się Jego prawu, zawierzenia i poświęcenia Mu siebie, naszych rodzin, Ojczyzny i całego narodu. Mszę świętą koncelebrował J. Em. Stanisław Kardynał Dziwisz wraz z biskupami w tym naszymi konfratrami biskupem Janem Zającem C*SSH, biskupem Andrzejem Franciszkiem Dziubą C*SSH, arcybiskupem Stanisławem Nowakiem C*SSH oraz wieloma księżmi z całej Polski, w tym prałatem Tadeuszem Kuklą ESSH z Londynu.

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem „Jezus króluje z Krzyża” przy udziale Scholi, która zaśpiewała z wiernymi zgromadzonymi na Błoniach Łagiewnickich Psalm 2: „Mesjasz Król Zwycięski” przy ołtarzu polowym Bazyliki Bożego Miłosierdzia. Następnie procesja przeszła do Stacji I pod chórem. Tu kantor zaśpiewał: „kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie”, a wierni odpowiedzieli: ”żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył”. Po czym nastąpiło okadzenie krzyża. Pan Jezus rozpoczął swoją misję od słów: „Czas się już wypełnił. Przybliżyło się do was królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Potem procesja przeszła do Stacji II śpiewając Antyfonę: „wierzymy w Ciebie Chryste. Napełnij serca Twoim światłem, byśmy się stali dziećmi światłości”. Potem schola zaśpiewała fragment Psalmu 72: „Mesjasz Król zwycięski”. Przy II Stacji został także okadzony krzyż i oddaliśmy cześć Chrystusowi. Jan Ewangelista relacjonuje, że gdy chciano Chrystusa porwać i przemocą uczynić królem, usunął się na górę. Wyznał natomiast, że jest królem, gdy w czasie męki był przesłuchiwany przez Piłata. Zastrzegł wtedy, że Jego królestwo nie jest z tego świata. Mówił” „ja na to się narodziłem i na to przyszedłem na świat, by dać świadectwo prawdzie. Każdy kto jest z prawdy, słucha mego głosu”. Procesja następnie wyruszyła do III Stacji do prezbiterium „Chwała Bożego Majestatu”, śpiewając Psalm 145 z Antyfoną. Na groźby Sanhedrynu Piotr z Apostołami wyznali, że tego Jezusa, którego ludzie ukrzyżowali, Bóg wywyższył na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Po Ewangelii wg świętego Jana modliliśmy się, prosząc o odnowienie i zgromadzenie rozproszonych oraz umocnienie w wierze chwiejnych. Homilię wygłosił biskup Andrzej Czaja. Na zakończenie wspólnie odmówiliśmy Modlitwę do Jezusa Naszego Pana i Króla.

Małgorzata Chojnacka Dzieszyńska DSSH

JEDYNEMU BOGU – NARÓD

11 listopada 2016 r. Zwierzchnictwo Polskie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie uczestniczyło w niezwykłych, uroczystych obchodach, związanych z wydarzeniami sprzed ponad dwóch stuleci. 5 maja 1791 r., dwa dni po uchwaleniu przez Sejm Konstytucji 3 Maja – świadomi ogromnego znaczenia tego aktu, posłowie podjęli uchwałę o wybudowaniu Świątyni Opatrzności jako Wotum Wdzięczności całego narodu. Czytaj dalej >>>

Fot. Justyna Muńska

Dzień skupienia bożogrobców z Pomorza w Chełmnie

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II (22 października) pomorscy bożogrobcy przybyli na swoje skupienie do Chełmna, gdzie posługują siostry miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo. Dzień rozpoczęła Eucharystia w intencji naszej Konsorelli Marii Klein, którą sprawowali księża: Marek Rumiński, Wincenty Pytlik i Mirosław Pstrągowski. W swojej homilii ks. Marek mówił o wielkim papieżu św. Janie Pawle II i jego kulcie do Bożego Miłosierdzia. Nawiązał również do tego, iż każdy z nas powinien być i ma być apostołem Bożego Miłosierdzia w codziennym życiu. Czytaj dalej >>>
● W rekolekcjach wielkopostnych weźmiemy udział w dniach 3-5 marca 2017 r. Odbędą się one tradycyjnie na Jasnej Górze w Częstochowie.

● Przyszłoroczna Inwestytura Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2017 r. w Siedlcach. Główne uroczystości poprzedzi udział Kandydatów do OESSH w Święcie Bożego Ciała (15 czerwca). Sprawami organizacyjnymi zajmą się nasi Konfratrzy z Białej Podlaskiej w osobach Czesława Sudewicza CSSH i ks. kanonika Mariana Daniluka ESSH.

Pro-Wielki Przeor Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego i Wikariusz Kustodii Ziemi Świętej z oficjalną wizytą w Polsce oraz na spotkaniu z bożogrobcami

W środę, 2 listopada 2016 r., w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu członkowie Polskiego Zwierzchnictwa OESSH: komandor Stanisław Osmenda oraz kawalerowie Bartłomiej Czech – Kosiński i Maurycy Fojcik wzięli oficjalny udział w spotkaniu członków Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych z Izraela, wśród których byli obecni: druga w hierarchii naszego Zakonu osoba - abp Pierbattista Pizzaballa OFM., Administrator Apostolski sede vacante Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie i zarazem Pro-Wielki Przeor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz o. dr. Dobromir Jasztal OFM, Wikariusz Kustodii Ziemi Świętej, który oficjalnie zastępował Ojca Kustosza Franciszka Pattona, przebywającego aktualnie z wizytą w USA. Do Polski przybyli osobiście również m.in.: abp Georges Bacouni, metropolita archieparchii Akki Greckiego Melchickiego Kościoła Katolickiego, anglikański arcybiskup Jerozolimy Suheil Dawani oraz przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich, w których współposiadaniu wraz z katolikami jest obecnie bazylika Grobu Bożego w Jerozolimie: greckoprawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III i o. Koryoun Baghdasaryan, kanclerz Ormiańsko-Apostolskiego Patriarchatu Jerozolimy i inni hierarchowie Kościołów ortodoksyjnych. Po zakończeniu części oficjalnej zebrania, spotkaliśmy się również z abp. Pierbattistą Pizzaballą, przekazując mu pisemne gratulacje sporządzone w języku włoskim z okazji jego święceń biskupich i życzenia z okazji rozpoczętej jego nowej misji apostolskiej wraz z informacjami o modlitwie o pokój w Ziemi Świętej, którą odmówiono podczas niedawnych IV Miechowskich Dni Jerozolimy i z zaproszeniem do Miechowa. Czytaj dalej >>>
Pożegnanie śp. Artura Milewskiego ESSH

W piątek 21 października br., w tzw. Starym kościele (z czasów Branickich) przy katedrze białostockiej odbył się przy licznym udziale wiernych pogrzeb śp. Artura Milewskiego ESSH. Liturgii pogrzebowej przewodniczył abp Stanisław Szymecki C*SSH; koncelebrowało wraz z nim kilkunastu księży. Na wstępie, zgodnie z lokalną tradycją Kościoła Białostockiego, odśpiewano wspólnie Nieszpory za zmarłych. Kazanie wygłosił ks. dr Tadeusz Krahel, kanonik Kapituły Metropolitalnej; przedstawił w nim sylwetkę duchową śp. Artura Milewskiego, jego zasługi dla miasta i Kościoła. Po Komunii św. ks. Wojciech Michniewicz CSSH prefekt grupy białostockiej OESSH odczytał tekst z pożegnaniem przesłany przez Zwierzchnika Zakonu w Polsce Karola Bolesław Szlenkiera EMCSSH, potem jeszcze szereg innych osób wypowiedziało swoje słowa pożegnania, naświetlając społeczną i polityczną działalność naszego Konfratra. Jako ostatni zabrał głos syn Zmarłego, mieszkający aktualnie wraz z rodziną w Niemczech. Podziękował ojcu za trud wychowania, świadectwo chrześcijańskiego życia i miłość rodzicielską. Po zakończeniu obrzędów pożegnania w kościele, kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz katedralny, gdzie w jego nowej części, niedaleko od symbolicznego Krzyża Katyńskiego, złożono ciało zmarłego śp. Artura Milewskiego do grobu.

Fot. Joanna Żemojda, Polskie Radio Białystok

Zmarł Artur Milewski ESSH

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w poniedziałek 17 października 2016 roku, po długiej chorobie zmarł nasz Czcigodny Konfrater śp. Artur Milewski, kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, do którego został przyjąty w 2006 r.
podczas Inwestytury w Katowicach.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek 21 października br.
o godz. 14.00 w Katedrze Białostockiej.
Ciało naszego Konfratra spocznie na Cmentarzu Katedralnym.

Członkowie Zakonu, którzy wezmą udział w pogrzebie,
proszeni są o kontakt z prefektem grupy białostockiej OESSH
ks. prałatem Wojciechem Michniewiczem CSSH tel. 604 515 552.

*

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków.
AmenFot. Jacek Pytlik

Odpust w Bydgoszczy - Fordonie

16 października 2016 r. w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy, odbyły się uroczystości odpustowe. Na zaproszenie naszego konfratra ks. proboszcza Mirosława Pstrągowskiego ESSH przybyli bożogrobcy: Zwierzchnik OESSH w Polsce J. E. Karol Bolesław Szlenkier Kawaler Wielkiego Krzyża, komandorzy z Gniezna: Wojciech Kozłowski i Czesław Krzyżan; kawalerowie z diecezji toruńskiej: Ks. prałat Marek Rumiński oraz ks. kanonik Stefan Maliszewski. Obecne były także damy: Małgorzata Szlenkier i Anna Sobecka.

Po uroczystym wejściu i powitaniu, uroczysta Msza św. odpustowa została odprawiona przez ks. kanonika, prof. zw. dr hab. Bogdana Czyżewskiego z Gniezna, który jest kandydatem do naszego Zakonu. Po Mszy św. zostały wręczone dyplomy wyróżniającym się w parafii osobom: „Świecki Apostoł” i „Mały Apostoł”, odmówiona została także Litania do św. Łukasza Ewangelisty. Na zakończenie słowo do parafian skierował Zwierzchnik Zakonu: ,,dziękuję ks. proboszczowi, naszemu konfratrowi, za zaproszenie i za to co czyni dla Ziemi Świętej, a całej wspólnocie parafialnej za wielkie modlitewne skupienie i piękne przeżycie 24. uroczystości odpustowej. Życzę umiłowania Ziemi Świętej, jak najlepszego przeżycia obecnego roku, przygotowującego się do 25-lecia parafii. Galeria zdjęć >>>
Konsekracja kościoła św. Jana Pawła II w Krakowie

W 38 rocznicę powołania na stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dziwisz dokonał konsekracji sanktuarium na Białych Błotach w Krakowie.

Ta niezwykle podniosła uroczystość zgromadziła setki wiernych nie tylko z Krakowa i archidiecezji krakowskiej ale także z całej Polski, a nawet z zagranicy. Przybyli na nią przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele premier Beatą Szydło, władz samorządowych wraz z prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim. W czasie swojej pielgrzymki do ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II konsekrując Bazylikę Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach rzucił w świat jakże nośną ideę miłosierdzia. Dzięki niemu ta iskra zamieniła się w gorejący płomień, który zapalił się w sercach milionów ludzi. Przypomniał to w swojej homilii kardynał Stanisław Dziwisz niestrudzony propagator tej jakże pięknej pełnej głębokiego humanizmu i miłości do człowieka idei.
Czytaj dalej >>>
Dokumentacja filmowa z tegorocznej Inwestytury OESSH w Pelplinie, dzięki uprzejmości Janusza Kamińskiego CSSH, znajduje się w zakładce FILMY

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Odznaczenie dla prof. Sławomira Ciołek-Czarneckiego

11 października 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Minister Wojciech Kolarski, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wręczył odznaczenia nauczycielom szkół artystycznych. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę został odznaczony nasz Konfrater prof. dr hab. Sławomir Ciołek-Czarnecki ESSH, radca Zwierzchnictwa OESSH w Polsce.
Dni Skupienia w Krzeszowie

W dniach 7-9 października 2016 r., w ramach naszych przygotowań do Wielkiego Jubileuszu 2000 lat od Śmierci Jezusa Chrystusa i Jego Zmartwychwstania, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie w diecezji legnickiej dwudziestoosobowa grupa dam i kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wraz z przyszłymi kandydatami do OESSH, spotkała się na Dniach Skupienia. W programie była modlitwa w Krzeszowie na peregrynacji Figury św. Michała Archanioła z Gargano. Bożogrobcy brali także udział we wspólnej modlitwie na Jerychu Różańcowym organizowanym w dniach 7-13 października 2016 r. w Krzeszowie. Modlili się o pokój w Ziemi Świętej oraz o pokój na Ukrainie; polecali Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej i św. Michała Archanioła wszystkie trudne sprawy Kościoła i Ojczyzny. W sobotę wspólnie odwiedzili również czeską Pragę. Galeria zdjęć >>>

Zbigniew Świt ESSH i ks. Marian Kopko ESSH


________________________________________
Nasz Konfrater ks. Marian Kopko kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie zaprasza na stronę internetową www.opactwo.eu
Spotkanie polskich bożogrobców z Administratorem
Apostolskim Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy

Wyniesiony 10 września br. do godności arcybiskupiej J.E. Pierbattista Pizzabella, pełniący obecnie funkcję Administratora Apostolskiego Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, przyjął na audiencji grupę pielgrzymujących bożogrobców na czele ze Zwierzchnikiem OESSH w Polsce J.E. Karolem Bolesławem Szlenkierem EMCSSH. Spotkanie odbyło się 4 października 2016 r. w siedzibie Patriarchatu. Zgodnie z tradycją damy i kawalerowie, którzy po raz pierwszy jako członkowie OESSH odbyli pielgrzymkę do Ziemi Świętej zostali odznaczeni Muszlą Pielgrzyma.
Administrator Apostolski przekazał na ręce ks. prałata dra Stanisława Gasińskiego ESSH kustosza Kalwarii w Praszce różaniec jako wotum dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, ukoronowanej przed rokiem papieskimi koronami. Na koniec spotkania arcypasterz podziękował Polskiemu Zwierzchnictwu Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie za modlitwę i wspieranie chrześcijańskich dzieł Ziemi Świętej oraz wyraził pragnienie przybycia do Polski, by nawiedzić miejsca przybliżające Ziemię Świętą w naszej Ojczyźnie. Organizatorem pielgrzymki, która odbyła się w dniach 28 IX – 5 X 2016 r. była Maria Kulbida DSSH. Galeria zdjęć >>>

Fot. Karolina Wanda Rutkowska

IV Miechowskie Dni Jerozolimy

W dniach 17 i 18 września 2016 r. odbyły się IV Miechowskie Dni Jerozolimy. Do Grobu Bożego przy Bazylice Miechowskiej pielgrzymowali wierni od XII w., gdy Ziemia Święta nie była dostępna dla chrześcijan. Miechów stał się wtedy celem pielgrzymek o duchowym i religijnym wymiarze, porównywalnym z peregrynacją do Jerozolimy. Organizowane w Miechowie Dni Jerozolimy przyciągają uwagę nie tylko członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego, ale całej wspólnoty Kościoła, wiernych i mediów. Tegoroczny program organizatorzy wzbogacili o koncert Capella Cracoviensis. Wykonała ona pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa utwory muzyczne odnalezione w archiwach klasztoru bożogrobców w Nysie. Przed ich wystąpieniem dama prof. Teresa Malecka podkreśliła, że dobrze, iż w programie MDJ znalazł się akcent muzyczny, bowiem klasztory od zawsze stanowiły centra rozwoju kultury, sztuki i muzyki. Czytaj dalej >>>

Fot. Giovanni Zennaro

Ojciec Pierbattista Pizzaballa wyświęcony na biskupa

W sobotę 10 września 2016 r. w katedrze w Bergamo o. Pierbattista Pizzaballa przyjął sakrę biskupią z rąk kardynała Leonardo Sandri, prefekta Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. W uroczystej koncelebrze brali udział: biskup diecezji Bergamo Francesco Beschi, emerytowany Łaciński Patriarcha Jerozolimy Fouad Twal, ponad 30 biskupów włoskich i z Bliskiego Wschodu oraz wielu franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej na czele z Kustoszem Ziemi Świętej o. Francesco Pattonem.
Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego w Rybniku – Chwałowicach

18 sierpnia 2016 r. grupa śląskich bożogrobców świętowała zakonną uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego w parafii w Rybniku – Chwałowicach. Z tejże parafii pochodzi nasz najmłodszy kawaler Zakonu Marcin Chroszcz. W uroczystej procesji wnieśliśmy na Mszy św. feretron z relikwiami Krzyża Świętego. Okolicznościową homilię nt. Ziemi Świętej i bożogrobców wygłosił ks. prałat Krzysztof Bąk CSSH, który także przewodniczył Mszy św. Po jej zakończeniu wierni mogli oddać cześć relikwiom i zbliżyć się do feretronu, z którego roznosiła się silna woń olejku jaśminowego przywiezionego z Jerozolimy, a którym został namaszczony feretron w formie Krzyża Jerozolimskiego. Wierni mogli poczuć woń Jerozolimy. Po uroczystości przy wspólnym posiłku spotkali się konfratrzy i ich rodziny. Galeria zdjęć >>>Upamiętnienie śp. ks. prała Andrzeja Raszpli ESSH

14 września 2016 r., w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, podczas Mszy św. na zakończenie misji świętych i pobytu figury Matki Boskiej Fatimskiej w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu, ks. biskup Ignacy Dec poświęcił epitafium śp. ks. prałata Andrzeja Raszpli - naszego Konfratra, budowniczego i kustosza oraz wieloletniego proboszcza tego Sanktuarium. W tym wydarzeniu uczestniczyli nasi konfratrzy: Zbigniew Świt, Mariola i Andrzej Pierz. Obecni byli też członkowie Świdnickiej Kapituły Katedralnej, Wałbrzyskiej Kapituły Kolegiackiej oraz koledzy kursowi z roku ks. prałata Andrzeja. Misje święte zostały dużo wcześniej zaplanowane przez naszego Konfratra. Figurę Matki Boskiej Fatimskiej, która przez 2 lata peregrynowała do kolejnych parafii w Diecezji Świdnickiej, ks. Raszpla przywiózł z pielgrzymki do Fatimy. Galeria zdjęć >>>

Irena Kropiwnicka DSSH
Uroczystości odpustowe w Górznie

W niedzielę 11 września 2016 r. w Górznie świętowano uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, która jednocześnie jest świętem patronalnym górznieńskiej parafii. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył sufragan gdański bp Wiesław Szlachetka; na zaproszenie naszego konfratra i proboszcza ks. Stefana Maliszewskiego do Górzna przybyli bożogrobcy z Pomorza i innych regionów kraju. Sumę odpustową zakończyła procesja eucharystyczna ulicami miasta, gdzie nasi konfratrzy nieśli Relikwie Cząstki Drzewa Krzyża Świętego.

Bartłomiej Muński CSSH

Galeria zdjęć >>>

Fot. www.koscierski.info

Pomorscy bożogrobcy u Matki Pocieszenia we Wielu

W ostatni weekend sierpnia, na zaproszenia kustosza Sanktuarium we Wielu ks. Jana Flisikowskiego, pomorscy bożogrobcy uczestniczyli w uroczystościach odpustowych ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Uroczystej Sumie odpustowej przewodniczył sufragan pelpliński ks. bp Wiesław Śmigiel.

______________________

Wiele (diecezja pelplińska) – to kaszubska wieś położona nieopodal Chojnic. To tu na początku XX wieku, z inicjatywy ks. Józefa Szydzika, powstała Kalwaria. Autorem projektów architektonicznych, według których budowano wszystkie obiekty jest monachijski architekt Teodor Mayr. W Sanktuarium kalwaryjskim czczony jest również wizerunek Matki Bożej Pocieszenia, którego koronacje zaplanowano w przyszłym roku. Warto nadmienić, iż w czasie Mszy św. na Jasnej Górze, papież Franciszek poświęcił korony dla Wielewskiej Madonny.

Bartłomiej Muński ESSH

fot. Grzegorz Jakubowski, serwis fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP

Kawaler Bożego Grobu odznaczony Krzyżem Wielkim Polonia Restituta

31 sierpnia 2016 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, podczas obchodów 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, wręczył naszemu konfratrowi kpt. ż. w. inż. Zbigniewowi Sulatyckiemu ESSH Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, nadany postanowieniem Prezydenta RP z 8 lutego 2016 r. za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej. W uroczystości wzięli udział m. in.: metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, wicemarszałek Sejmu RP Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz nasi konfratrzy. Nie zabrakło również przedstawicieli środowiska morskiego, dla którego przez całe lata pracował kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki. Krzyż Wielki stanowi najwyższą I klasę pięcioklasowego orderu Polonia Restituta, ustanowionego w 1921 r.

Maurycy Fojcik ESSH
Śląscy bożogrobcy w Ziemi Świętej

Jak co roku w ostatnim tygodniu sierpnia śląscy bożogrobcy udali się do Ziemi Świętej z pielgrzymką. Zabraliśmy ze sobą m.in. kilka wdów po tragicznie zmarłych górnikach, kilku górników, którzy ocaleli podczas wybuchu metanu na KWK Wesoła, kilka sióstr zakonnych, oraz wiele innych osób zaprzyjaźnionych. W sumie 55 osób. Wielu z nich goiło rany duszy po tragicznych doświadczeniach swego życia.

Przewodnikiem był tym razem pan Jan Gać – historyk, kandydat do naszego Zakonu. Niesamowita jego wiedza i pasja odkrywania prawdy udzielała się nam w każdym miejscu. Organizatorem było jak zwykle Katolickie Biuro Pielgrzymkowe z Warszawy, którego właściciel Pan Andrzej Pierz nasz Konfrater był również z nami. Wszystko zapięte na ostatni guzik i pięknie dopracowane jak zwykle. Mieszkaliśmy w hotelu Holy Land, tuż przy Bramie Dawida. Dzięki temu mogliśmy nawet kilka razy dzienne być w Bazylice Bożego Grobu.

Nad Jordanem podczas uroczystej Mszy świętej odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. W Kanie Galilejskiej Małżonkowie odnowili śluby małżeńskie, potem pobłogosławiłem wdowy. Zaś w Nazarecie Siostry Zakonne odnowiły swoje śluby.

Kulminacyjnym punktem pielgrzymki to Msza w Bożym Grobie, podzieliliśmy uczestników na dwie grupy i jedna za drugą odprawiliśmy dwie Msze święte.

Uroczyste przeżycie to audiencja w Patriarchacie Łacińskim Jerozolimy. Przyjął nas biskup Shomali, zauroczony i zachwycony Polską, podczas swego pobytu na Światowych Dniach Młodzieży 2016.

Mam nadzieję, że przeżycia duchowe, których doświadczyli nasi pielgrzymi zostaną przelane na papier i opublikowane jako świadectwa działania łaski Jezusa Chrystusa w Jego Ziemi Ojczystej.

Ks. Krzysztof Bąk CSSH

Galeria zdjęć >>>
IV MIECHOWSKIE DNI JEROZOLIMY

Ekscelencje, Damy i Kawalerowie
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

Szanowni Państwo,
Liczymy już tygodnie dzielące nas od IV Miechowskich Dni Jerozolimy, które odbędą się od 17 do 18 września 2016 r. Jesteśmy przekonani, że w roku, w którym oczy całego świata zwrócone były na Polskę, Kraków i region Małopolski, dziedzictwo bożogrobców i duchową spuściznę nieustająco odnawianą przez nas na ziemi miechowskiej i w całym kraju jest jeszcze jednym ważnym znakiem wkładu Polaków w dzisiejszy obraz chrześcijaństwa.

Takie wartości pielęgnujemy i prezentujemy. To im dajemy wyraz w kolejnych wydarzeniach Miechowskich Dni Jerozolimy, z pełnym zrozumieniem wspólnoty Kościoła i lokalnej społeczności. Będzie to niezapomniane przeżycie dla wszystkich uczestników, przybyłych także z dalekich zakątków Europy i świata – zgodnie z naszym przekonaniem, że jako Zakon Świętego Grobu Bożego, jesteśmy ważnym łącznikiem między Ziemią Świętą a Polską, że wszędzie, gdzie jesteśmy, mamy obowiązek kultywowania pamięci i troski o najważniejsze dla świata chrześcijańskiego miejsca, symbolizujące wyznawane przez nas wartości.

Przyjazd do Miechowa ma wymiar pielgrzymki – bo przecież replika Grobu Bożego w Miechowie była przez wieki celem wiernych pragnących oddać cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Dlatego tak istotna jest dla nas Państwa obecność podczas tegorocznych Dni – to w ten sposób manifestujemy naszą jedność, wspólnotę i społeczny wymiar podjętego przez nas wszystkich dzieła.

Chcąc jak najlepiej przygotować się do naszego wspólnego święta, prosimy o jak najszybsze zadeklarowanie przyjazdu zgodnie z przesłanym wcześniej formularzem (termin rejestracji upływa 22 sierpnia br.). Pozwoli to właściwie i godnie zaplanować Państwa obecność – abyśmy wszyscy mogli się cieszyć naszą wspólnotą i atrakcyjnym programem tych Dni.

Jeszcze raz jak najserdeczniej zapraszamy na IV Miechowskie Dni Jerozolimy!

Ks. Prepozyt Mirosław Kaczmarczyk ESSH
Proboszcz Parafii Grobu Bożego w Miechowie

Dariusz Marczewski
Burmistrz Miasta i Gminy Miechów

Stanisław Franciszek Osmenda CSSH
Kustosz Siedziby OESSH

Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej "Radio Głos"

Zwierzchnik z pomorskimi bożogrobcami na odpuście
w Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie k/Kartuz

17 lipca 2016 r. w Sianowie, odbyły się doroczne uroczystości ku czci Królowej Kaszub, które w tym roku połączone zostały z 50. rocznicą koronacji Figury Matki Bożej Sianowskiej i 200-leciem tamtejszej świątyni. Uroczystościom przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, który akcentował, że strój chrześcijanina to prawdziwy szkaplerz, „radosny i przyjemny, bo skrojony z różnych słów Ewangelii”.
W uroczystościach tych po raz pierwszy uczestniczyli pomorscy bożogrobcy wraz ze Zwierzchnikiem.

Bartłomiej Muński CSSH

Galeria zdjęć >>>

Na stronach internetowej Wielkiego Magisterium OESSH oraz LA STAMPA ukazały się informacje i świadectwa dotyczące 31. Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a także aktywności polskich bożogrobców podczas tego wydarzenia.

www.oessh.va

www.lastampa.it

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków.
Amen
Pielgrzymka do Ziemi Świętej 28 IX - 5 X 2016

Zgłoszenia, a także zapytania dotyczące udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej w terminie od 28 września do 5 października 2016 r. należy kierować do Marii Kulbidy DSSH maria@panorama.wroclaw.pl, tel. 609 957 575.

Fot. Marek Piekara / Gość Niedzielny


We wtorek 12 lipca 2016 roku, ok. godz. 23.50, po ciężkiej chorobie zmarł
śp. ARCYBISKUP ZYGMUNT ZIMOWSKI
PRZEWODNICZĄCY PAPIESKIEJ RADY DS. CHORYCH I DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA, BISKUP SENIOR DIECEZJI RADOMSKIEJ, KOMANDOR Z GWIAZDĄ ZAKONU RYCERSKIEGO ŚWIĘTEGO GROBU BOŻEGO W JEROZOLIMIE.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się we wtorek 19 lipca br.
o godz. 11.00 w Katedrze Radomskiej.

*

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków.
Amen


www.oessh.cz

Bożogrobcy w Czechach

W dniach 16-17 kwietnia 2016 r. w katedrze św. Wacława w Ołomuńcu odbyła się pierwsza czeska Inwestytura Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Ta historyczna uroczystość z udziałem J. Em. kard. Edwina Fredericka O'Briena Wielkiego Mistrza Zakonu zainicjowała działalność Delegatury Magistralnej OESSH w Republice Czeskiej.

Historia Zakonu u naszych południowych sąsiadów sięga XII w. Powstał wtedy konwent przy katedrze św. Piotra i Pawła na Zderazu w Pradze. Na jego czele stał proboszcz, któremu od XIV w. podlegały wszystkie zgromadzenia bożogrobców na Śląsku. W 1531 r. konwent przestaje istnieć, ale odradza się w 1573 r.po 42 latach pod patronatem konwentu w Nysie, co zostało potwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1642 r. Zakon został rozwiązany w 1785 r. przez cesarza Józefa II. Dopiero w 2014 r. podjęto próby reaktywacji OESSH w Czechach. Siedzibą Delegatury Magistralnej jest pałac Dub na południu kraju. Wielkim Przeorem został abp Jan Graubner, a urząd Delegata Magistralnego pełni dr Jiří Pořízka.

Film z uroczysości www.tvnoe.cz/video/9764
Siostry i Bracia w Chrystusie

Otaczamy szczerą modlitwą naszą Drogą Siostrę Marię Klein DCSSH. Panie Jezu Zmartwychwstały spraw, aby odzyskała zdrowie i siły, które poświęca także służbie naznaczonej znakiem Krzyża Jerozolimskiego. Ufając w potęgę Twojej miłości, z wiarą i pokorą prosimy o uzdrowienie jej oraz innych członków naszej wspólnoty.

Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II, niesiemy prośby do Dobrego Boga, aby okazał miłosierdzie i ulgę w cierpieniu wszystkim chorym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!
Pielgrzymka do Ziemi Świętej 28 IX - 5 X 2016

Czcigodne Damy i Dostojni Kawalerowie

Najuprzejmiej informuję, że do 17 lipca br. można zgłaszać chęć udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej w terminie od 28 września do 5 października 2016 r. Wstępnie dysponujemy 30. miejscami, ale w przypadku dużego zainteresowania ilość miejsc prawdopodobnie uda się zwiększyć. Koszt udziału dla członków OESSH oraz ich rodzin to 650 usd /os. + 100 usd/os. Wylot nastąpi z Wrocławia. Szczegółowe informacje wraz z programem pielgrzymki będą wysyłane wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną.
Kontakt: jacek-rutkowski@wp.pl
, tel. 505 799 505

Jacek Rutkowski C*SSH
Sekretarz Zwierzchnictwa

www.miechow.eu

ODPUST W MIECHOWIE

15 lipca 2016 r. obchodzić będziemy 917 rocznicę zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców oraz 214 rocznicę konsekracji Bazyliki Bożego Grobu w Miechowie.
Miechowską świątynię po pożarze w 1745 r. odbudowywano aż przez 57 lat. Zgodnie z dekretem papieża Piusa VII konsekracji kościoła w 1802 r. dokonał biskup Tomasz Nowina Nowiński, ostatni generał Zakonu Bożogrobców.

Ks. Mirosław Kaczmarczyk ESSH proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie serdecznie zaprasza na uroczystość Czcigodne Damy i Dostojnych Kawalerów, a szczególnie nowo przyjętych członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, którzy zgodnie z tradycją pielgrzymują do Miechowa w roku swojej Inwestytury.

Już niebawem, w dniach 17-18 września 2016 r. odbędą się IV Miechowskie Dni Jerozolimy. W pierwszym dniu przewidziana jest m.in. Msza św. w Kaplicy Grobu Bożego oraz Konferencja Naukowa „Ziemia Święta - celem pielgrzymek wyznawców Chrystusa”. Kolejnego dnia uczestnicy wezmą udział w uroczystej Eucharystii w Bazylice Miechowskiej, po której nastąpi modlitwa o pokój w Ziemi Świętej. W ogrodach parafialnych przy budynku dawnego klasztoru odbędzie się „Piknik z Bożogrobcami”.
Honorowym patronem tego wydarzenia jest Zwierzchnictwo OESSH w Polsce.

Fot. Jacek Pytlik

Eucharystia dziękczynna w Bydgoszczy - Fordonie,
w parafii św. Łukasza Ewangelisty

„Rycerze Grobu Bożego po całym świecie rozsiani…” takie słowa z Pieśni Rycerzy rozbrzmiewały w sobotę 25 czerwca 2016 r. w kościele św. Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy. O godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego rozpoczęła się dziękczynna modlitwa w intencji nowo przyjętych dam i kawalerów OESSH oraz o pokój w Ziemi Świętej. Mszy św. przewodniczył ks. Mirosław Pstrągowski - proboszcz łukaszowej parafii, nowo mianowany, 11 czerwca w katedrze peplińskiej, jedyny w diecezji bydgoskiej Rycerz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Obecni byli rycerze w randze komandora: ks. Wincenty Pytlik, który wygłosił kazanie, zaprezentował nowego konfratra bożogrobców oraz przedstawił krótką historię naszego Zakonu, a także komandor Wojciech Kozłowski z Gniezna. Po zakończeniu Eucharystii po raz kolejny została zaśpiewana „Pieśń Rycerzy”. Galeria zdjęć >>>

Fot. http://en.lpj.org

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację Jego Błogosławioności abp. Fouada Twala Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy, Wielkiego Przeora OESSH, złożoną w związku z ukończeniem przez niego 75. roku życia. Jego Świątobliwość wyznaczył Administratorem Apostolskim „sede vacante”, dotychczasowego Kustosza Ziemi Świętej, o. Pierbattistę Pizzaballa OFM, którego wyniósł do godności arcybiskupiej. Ingres nowego Partiarchy odbędzie się we wrześniu br.

O. Pizzaballa OFM odwiedził Polskę w 2012 roku, uczestniczył w II Miechowskich Dniach Jerozolimy.

Fot. Janusz Kamiński CSSH

W sobotę 11 czerwca 2016 r. w pelplińskiej katedrze odbyła się Inwestytura Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, pod przewodnictwem J. Em. kard. Edwina Fredericka O'Briena Wielkiego Mistrza Zakonu, z udziałem J. Em. kard. Kazimierza Nycza EMCSSH Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce i Zwierzchnika J. E. Karola Bolesława Szlenkiera . Obecni na uroczystości byli także: Prymasi Seniorzy Polski J. Em. abp Henryk Muszyński C*SSH i J. Em. abp Józef Kowalczyk C*SSH, a także gospodarz diecezji pelplińskiej J. E. bp Ryszard Kasyna i J. E. bp Piotr Skucha C*SSH. Swoją obecnością zaszczyciły Inwestyturę także delegacje Zwierzchnictw: Anglii i Walii, Malty, Niemiec, Luksemburga oraz przedstawiciele władz samorządowych Pelplina i Wejherowa, a także zaproszeni goście. Główne uroczystości poprzedził obrzęd Czuwania, który był sprawowany 10 czerwca w kaplicy średniowiecznego zamku Gniew.
Czytaj dalej >>>

GALERIA ZDJĘĆ | GNIEW 10 VI | PELPLIN 11 VI
W czasie wieczornego spotkania na dziedzińcu zamku Gniew, obecni tego dnia na uroczystości: senator Barbara Łękawa DCSSH, prof. Zofia Konaszkiewicz DSSH, prof. Henryk Gapski CSSH, prof. Tadeusz Kęsik ESSH, dr Czesław Krzyżan CSSH, którzy do OESSH zostali przyjęci do Zakonu podczas pierwszej Inwestytury OESSH w 1996 r., z okazji 20. lecia powołania Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce, otrzymali pamiątkowe pierścienie z krzyżem jerozolimskim. Czytaj dalej >>>O. Francesco Patton nowym Kustoszem Ziemi Świętej

Stolica Apostolska zatwierdziła dekret Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych o mianowaniu o. Francesco Pattona OFM Kustoszem Ziemi Świętej. Zastąpił na urzędzie o. Pierbattistę Pizzaballę OFM, kierującego tą franciszkańską prowincją pod 2004 r.

O. Francesco Patton urodził się 23 grudnia 1963 r. Pochodzi z archidiecezji trydenckiej i należy do północnowłoskiej prowincji św. Antoniego. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1983 r., zaś w 1989 r. przyjął święcenia kapłańskie. Cztery lata później uzyskał licencjat z nauk o mediach na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W zakonie był m.in. sekretarzem generalnym kapituł generalnych, wizytatorem generalnym, przełożonym prowincji św. Wirgiliusza w Trydencie i przewodniczącym konferencji przełożonych prowincjalnych we Włoszech i Albanii.
Spotkania grupy białostockiej OESSH

10 kwietnia 2016 r. w Chrabołach koło Białegostoku, w domu Państwa Gabrieli i Ryszarda Turów, miało miejsce spotkanie formacyjno-towarzyskie białostockiej grupy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Poprzedzone zostało wspólnym uczestnictwem we Mszy świętej parafialnej w kaplicy w Chrabołach, której przewodniczył abp Stanisław Szymecki C*SSH. Modliliśmy się w intencji śp. dr. Bogdana Kuranta ESSH, zmarłego 28 maja 2013 r. Naszą modlitwą objęliśmy też inne, ważne intencje: 10 kwietnia przypadała kolejna rocznica tragedii smoleńskiej, z kolei 13 kwietnia był dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; 16 kwietnia to rocznica chrztu Polski. Wśród tych rocznic pamiętaliśmy też o przypadającej 12 kwietnia 35. rocznicy święceń biskupich abp. Stanisława Szymeckiego. Konsekrował go św. Jan Paweł II w Kaplicy Sykstyńskiej w Niedzielę Palmową.

8 maja 2016 r. w kościele pw. Św. Stanisława Bpa i Męczennika, w dniu imienin abp. Stanisława Szymeckiego C*SSH, odbyło się spotkanie modlitewne grupy białostockiej Zakonu. Wraz z parafianami, grupą młodzieży przyjmującą sakrament bierzmowania i ich rodzicami oraz z zaproszonymi gośćmi, bożogrobcy świętowali wielkiego Patrona parafii i naszej Ojczyzny. Liturgii przewodniczył ks. Arcybiskup, on też wygłosił okolicznościowe kazanie.

5 czerwca br. miało miejsce ostatnie spotkanie przed inwestyturą w Pelplinie. Było związane z uroczystościami 25-lecia istnienia Archidiecezji Białostockiej. Mszy świętej w katedrze białostockiej przewodniczył nuncjusz apostolski, abp. Celestino Migliore C*SSH.
43. rocznica święceń kapłańskich abpa Zygmunta Zimowskiego C*SSH

27 maja 1973 roku w Katedrze Tarnowskiej Biskup Jerzy Ablewicz udzielił święceń kapłańskich Prezbiterowi Zygmuntowi Zimowskiemu obecnemu Arcybiskupowi.
Z okazji 43. rocznicy kapłaństwa, Najczcigodniejszemu Jubilatowi, Komandorowi z Gwiazdą Zakonu Rycerskiego Świętego w Jerozolimie, życzymy obfitości łask Bożych, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Polecając Księdza Arcybiskupa opiece Matki Bożej, życzymy wiele satysfakcji płynącej z pasterskiej posługi naznaczonej wierną służbą Bogu i ludziom.
Pani Maria Gerwesmann członkiem OESSH

W dniach 20-22 maja 2016 r. w Münster odbyła się wiosenna Inwestytura Niemieckiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Do Zakonu przyjęto 26 osób, a wśród nich dobrze znaną polskim bożogrobcom, panią Marię Gerwesmann. Obrzęd przyjęcia nowych członków w miejscowej katedrze prowadził Wielki Przeor Zwierzchnictwa Niemieckiego J. Em. ks. kardynał Reinhard Marx, metropolita archidiecezji Monachium-Freising. Na uroczystości byli obecni polscy bożogrobcy: Barbara i Piotr Małoszewscy, Danuta i Krzysztof Orzechowscy oraz Jan Włudarczyk z małżonką. Pani Maria Gerwesmann została członkiem Komturii Osnabrück. Wraz z mężem Augustem, komandorem Zakonu, są zaprzyjaźnieni z naszym Zwierzchnictwiem i przyjeżdżają regularnie na polskie Inwestytury od 2000 r.
Nagroda dla Czesława Ryszki ESSH

We wtorek 31 maja 2016 r. o godz. 17.30, w Sali Białej Pałacu w Wilanowie, odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Decyzją Kapituły pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Żyrana nagrodę za rok 2015 otrzyma nasz konfrater senator Czesław Ryszka za publicystykę i twórczość literacką inspirowaną nauczaniem Prymasa Tysiąclecia. W drugiej części uroczystości będzie miała miejsce dyskusja panelowa „Pamięć i tożsamość Rzeczypospolitej – dziedzictwo Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego” m.in z udziałem laureata nagrody. Serdecznie gratulujemy!
Czcigodne Damy i Dostojni Kawalerowie

Otoczmy modlitwą naszych Drogich Konfratrów: abp Zygmunta Zimowskiego C*SSH, dr Andrzeja Małysę ESSH, mec. Stefana Płażka ESSH oraz mec. Ryszarda Raźnego ESSH.

Chryste Zmartwychwstały, zmiłuj się nad wiernymi stróżami Twojego pustego grobu. Wejrzyj na nich z miłością i przez ofiarowanie uzdrowienia ciała i duszy, racz im przywrócić siły do pracy i służby Kościołowi. Niech Duch Święty, którego otrzymaliśmy w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech powrócą do zdrowia i nadal na chwałę Bożą wypełniają swoją posługę. Wierząc w moc modlitwy, prosimy Cię w intencji ich uzdrowienia. Prosimy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, racz uleczyć naszych Braci i wszystkich, którzy proszą o Twoje miłosierdzie.
Odznaczenie prof. Piotra Małoszewskiego
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

2 maja 2016 r., w Dniu Flagi i równocześnie Dniu Polaków i Polonii za Granicą, prezydent Polski Andrzej Duda odznaczył wysokimi odznaczeniami państwowymi osoby działające na rzecz Polonii - „za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych”. Najwyższe odznaczenie - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski - otrzymał prof. Piotr Małoszewski z Monachium. To odznaczenie zbiegło się z jego 25-letnim zaangażowaniem się na rzecz Polonii w Niemczech i w Europie. W uroczystości na dziedzińcu Belwederu wzięli udział Polacy przybyli z krajów Europy oraz USA, Australii i Republiki Południowej Afryki.
Czytaj dalej >>>
Pomorscy bożogrobcy pamiętają
o śp. abp. Tadeuszu Gocłowskim

W uroczystość NMP Królowej Polski 3 maja 2016 r., Miłosierny Pan powołał do siebie w 85. roku życia, 60. roku kapłaństwa i 33. roku biskupstwa, po ciężkiej chorobie śp. abpa Tadeusza Gocłowskiego, pierwszego metropolitę gdańskiego.

Jak napisał w swoim słowie do diecezjan abp Sławoj Leszek Głódź: „Credite Evangelio” – „Zawierzcie Ewangelii” tak brzmiało zawołanie zmarłego arcybiskupa. Z całym oddaniem głosił Ewangelię i swoją postawą zachęcał do zawierzenia Bożemu Słowu. Całe Jego pasterskie życie było wierną i pokorną realizacją biskupiego zawołania. (…) Do końca pozostał wierny modlitwie, którą obejmował potrzeby całego Kościoła, ale szczególne miejsce w Jego sercu zawsze zajmował Kościół Gdański. Możemy być pewni, że będąc już po drugiej stronie życia nadal modli się za nas. My także o Nim nie zapominajmy w swoich modlitwach. (…)
Niech pamięć o jego pięknym życiu pomoże przezwyciężyć smutek, a nasza wdzięczność za wszelkie dobro, jakiego doznaliśmy przez życzliwą i pełną miłości obecność, niech zamieni się w modlitwę także za bliskich i przyjaciół Zmarłego. Nieśmy dalej tę dobroć, życzliwość, której doświadczaliśmy od śp. ks. abpa Tadeusza. Niech pamięć o Nim zapala nas do takiej gorliwości o sprawy Boże, jaka cechowała Jego osobę”.

Takiej dobroci, życzliwości, uśmiechu i dobrego słowa doświadczali i pomorscy bożogorbcy.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

Bartłomiej Muński ESSH
Wota polskich bożogrobców w Ziemi Świętej

Opatrzność Boska zadecydowała, że ołtarz adoracyjny tzw. Niebiańska Jerozolima, wykonany przez naszego konfratra Mariusza Drapikowskiego został przeniesiony z IV stacji drogi krzyżowej w Jerozolimie do Groty Mlecznej w Betlejem, gdzie trwa wieczysta 24-godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez siostry ze Zgromadzenia Wieczystej Adoracji. W uroczystościach tych uczestniczył także syn Mariusza Kamil, nasz kandydat do Zakonu Andrzej Sikora, prezes Stowarzyszenia Regina Della Pace Piotr Ciołkiewicz. Czytaj dalej >>>
Modlitwa pomorskich bożogrobców w intencji abp. seniora Tadeusza Gocłowskiego

Z inicjatywy naszych konfratrów: Mirosława Słowikowskiego i ks. Krzysztofa Czai, w poniedziałek 25 kwietnia br., pomorscy bożogrobcy zebrali się na wspólnej modlitwie w gdyńskiej Parafii Niepokalanego Serca Maryi w intencji abp. seniora Tadeusza Gocłowskiego, który w stanie ciężkim przebywa w szpitalu na skutek drugiego bardzo rozległego wylewu. Modlitwa bożogrobców jest odpowiedzią na apel, jaki wystosował do całej archidiecezji, nasz konfrater – abp Sławoj Leszek Głódź metropolita gdański.
Galeria zdjęć >>>

Bartłomiej Muński ESSH
Inwestytura OESSH w Pelplinie 10-11 czerwca 2016 r.
K O M U N I K A T

W związku z wyczerpaniem miejsc hotelowych w Gniewie, zachęcamy do dokonywania rezerwacji noclegów w Pelplinie. W tym celu należy przesłać ankietę uczestnictwa (najpóźniej do 15 maja br.) na e-mail: marekfsass@gmail.com. W najbliższych dniach przedstawimy propozycję dodatkowych miejsc zakwaterowania.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI >>>
W związku z przygotowywaną publikacją jubileuszową nadal oczekujemy na biogramy członków OESSH. Tekst przygotowany w trzeciej osobie (o objętości do 1500 znaków) dotyczący Państwa osiągnięć pozazakonnych, pracy zawodowej, naukowej, społecznej, charytatywnej czy działalności twórczej należy przesłać w wersji elektronicznej do sekretarza Zwierzchnictwa Jacka Rutkowskiego CSSH e-mail: jacek-rutkowski@wp.pl / tel. 505 799 505. Przesłanie noty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację w książce. O ile będzie to możliwe, uprasza się o zbiorcze sporządzenie not członków OESSH w ośrodkach regionalnych i okazanie pomocy tym konfratrom, którzy jeszcze nie posługują się komputerem na co dzień. Nad merytorycznym kształtem publikacji czuwa radca Zwierzchnictwa Urszula Przymus DSSH e-mail: uprzymus@tlen.pl. Zdjęcia portretowe w strojach zakonnych wykona podczas Inwestytury OESSH w Pelplinie Janusz Kamiński CSSH e-mail: studiokamyk@op.pl.
Pożegnanie śp. ks. prała Andrzeja Raszpli ESSH

Msza św. żałobna odbyła się w czwartek 21 kwietnia 2016 r. w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu. Mszy przewodniczył ks. bp Adam Bałabuch - biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Nabożeństwo koncelebrowało 80 kapłanów z różnych diecezji. Kościół wypełnili parafianie, delegacje i poczty sztandarowe instytucji Wałbrzycha, przedstawiciele samorządu, harcerze, Bractwo Krzyża Świętego. We Mszy świętej udział wzięła także rodzina zmarłego nagle kapłana oraz członkowie OESSH: Ewa i Zbigniew Świt oraz Irena Kropiwnicka. Chór Milenium kierowany przez Małgorzatę Wiłkomirską zapewnił piękną oprawę muzyczną uroczystości.

Msza święta pożegnalna została odprawiona w piątek 22 kwietnia 2016 r. w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu. Przewodniczył J.E. bp Ignacy Dec- ordynariusz świdnicki. Obecni byli bp Marek Mendyk z Legnicy i bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia. Zmarłego pożegnała rodzina, około 150 kapłanów - w tym proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu ks. Waldemar Szczugieł, przedstawiciele parlamentu, samorządu i bardzo licznie zebrani wierni. W ceremonii wzięli udział członkowie OESSH na czele ze Zwierzchnikiem J.E. Karolem Bolesławem Szlenkierem C*SSH. Czytaj dalej >>>


Fot. Marek Zygmunt "Nasz Dziennik" Wrocław.

Relacje medialne z uroczystości
swidnica.gosc.pl
walbrzych.naszemiasto.pl
Zmarł ks. prałat Andrzej Raszpla ESSH

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek 19 kwietnia 2016 r. zmarł w wieku 56 lat, nasz Czcigodny Konfrater śp. ks. prałat Andrzej Raszpla, kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, do którego został przyjąty w 2010 r. podczas Inwestytury w Sosnowcu. Był proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu, organizatorem oraz przewodnikiem pielgrzymek do Ziemi Świętej, Rzymu i po sanktuariach maryjnych Europy.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
W Święto Miłosierdzia Bożego 3 kwietnia 2016 r. w Warszawie zainaugurowane zostały obchody 20-lecia Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W uroczystości wzięli udział bożogrobcy z całego kraju, a także grono kandydatów . Mszy św. koncelebrowanej w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie przewodniczył J. Em. Kazimierz Kardynał Nycz EMCSSH, Metropolita Warszawski, Wielki Przeor Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce. To właśnie w tej świątyni 20 lat temu odbyła się pierwsza Inwestytura Zakonu, sprawowana przez śp. Józefa Kardynała Glempa Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa, Prymasa Polski, na którego grobie złożona została wiązanka kwiatów. Z okazji jubileuszu życzenia dla członków OESSH wystosował Pan Andrzej Duda Prezydent RP oraz bp Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego. Po Mszy św. nastąpiło procesyjne przejście do siedziby Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, gdzie odbył się uroczysty obiad. Galeria zdjęć >>>Materiał filmowy udostępniła Pani prof. dr hab. Maria Ryś
prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio
www.stowarzyszeniefidesetratio.pl
Bazylika Grobu Bożego w Miechowie - 25 III 2016 r.

Wielki Piątek w bazylice Grobu Bożego w Miechowie to dla bożogrobców dzień wyjątkowy. Przybywają oni z różnych stron Polski, by wziąć udział w liturgii sprawowanej według tradycyjnego, zachowanego od stuleci rytu bożogrobców. W zadumie i powadze liturgia rozpoczyna się nabożeństwem Drogi Krzyżowej na krużgankach bazyliki. W tym roku Drogę Krzyżową poprowadził ordynariusz diecezji kieleckiej, ks. bp Jan Piotrowski. W tym, jubileuszowym roku 20-lecia powstania Zwierzchnictwa w Polsce, damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w liczbie 40 osób, wraz z przybyłym specjalnie Zwierzchnikiem Zakonu, utworzyli długi szpaler za ministrantami idąc i medytując od stacji do stacji. Przedstawiciele różnych stanów i zawodów miejscowej społeczności a także kilkoro bożogrobców przy kolejnych stacjach rozważali wydarzenia dziejące się w czasie drogi Jezusa na Golgotę. Czytaj dalej >>>
Bracia i Siostry w Chrystusie

Jezus Chrystus Syn Boży umarł i zmartwychwstał za nas, przez co stał się dla nas pokarmem na życie wieczne. W imieniu własnym oraz Rady Zwierzchnictwa składam najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Niech w Waszych sercach zagości radość, pokój i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie światu duchowe odrodzenie, a nam stróżom Grobu Bożego da siłę w pokonywaniu trudności i ofiarnym pełnieniu zaszczytnej posługi dla Ziemi Świętej.

Zapewniając o modlitwie,
serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku
Z radosnym ALLELUJA
Karol Bolesław Szlenkier C*SSH
Zwierzchnik OESSH w Polsce
W cieniu kaszubskiej Jerozolimy…
Zwierzchnik z pomorskimi bożogrobcami w Wejherowie

Każdego roku wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu do kaszubskiej Ziemi Świętej ściągają tysiące pątników, aby w każde piątkowe popołudnie móc przejść ze swoim krzyżem codziennych spraw za cierpiącym Jezusem. Aby móc, jak, mówi kustosz sanktuarium o. Daniel Szustak, „wpatrywać się w Krzyż i w jego cieniu żyć tam gdzie jesteśmy, żyć w naszej codzienności.: w pracy, w szkole, w domu czy w szpitalu”. Wśród rzeszy pątników, w piątek 11 marca 2016 r., znaleźli się, jak co roku, pomorscy bożogrobcy i kandydaci do Zakonu wraz ze swoimi rodzinami. Specjalnie na zaproszenie kustosza sanktuarium i bożogrobców w Drodze Krzyżowej na kalwaryjskich wzgórzach uczestniczył J. E. Karol Bolesław Szlenkier C*SSH Zwierzchnik Zakonu w Polsce z małżonką. Galeria zdjęć >>>

Bartłomiej Muński ESSH


Z A P R O S Z E N I E

Niniejszym, serdecznie zapraszam Czcigodne Damy i Dostojnych Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, do Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, w dniu 25 marca 2016 r. na Uroczystości Wielkiego Piątku, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Jana Piotrowskiego.

Program uroczystości:
godz. 16.00 - Droga Krzyżowa w krużgankach
Liturgia Wielkiego Piątku
Wspólny posiłek w zabudowaniach poklasztornych

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w uroczystościach tel. 786 856 160, e-mail: miechow@kielce.opoka.org.pl

Z wyrazami szacunku i życzeniami
błogosławieństwa Bożego
ks. Mirosław Kaczmarczyk – proboszcz
Srebrny jubileusz sakry biskupiej abp. Sławoja Leszka Głódzia

W niedzielę 28 lutego 2016 r. w archikatedrze oliwskiej odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia święceń biskupich abp. gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia komandora z gwiazdą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W modlitwie dziękczynnej uczestniczyli pomorscy bożogrobcy.
Czcigodny Jubilat swoje biskupie posługiwanie rozpoczął na Jasnej Górze, gdzie 23 lutego 1991 r. przyjął święcenia biskupie z rąk śp. Prymasa Józefa Glempa.

Fot. Janusz Kamiński i Piotr Maksymilian Stępień

W dniach 12-14 lutego 2016 r. na Jasnej Górze odbyły się rekolekcje wielkopostne Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Bożogrobcy złożyli Matce Bożej Królowej Polski wotum dziękczynne w 20. rocznicę powołania Zwierzchnictwa OESSH w Polsce. Nauki rekolekcyjne dla członków Zakonu głosił J. E. abp Wacław Depo metropolita częstochowski. Galeria zdjęć >>>
W niedzielę 31 stycznia 2016 r. miała miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej Rumii, na której przyjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia woli ustanowienia patronem miasta św. Jana Bosko. Przed sesją, w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawiona została uroczysta Msza święta w tej intencji. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, księżą, damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, siostry oraz mieszkańcy Rumi. Galeria zdjęć >>>

Fot. Janusz Kamiński - Studio „Kamyk”

W sobotę 23 stycznia 2016 r. w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej, odbyło się spotkanie opłatkowe dam i kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Gospodarzem był J. E. bp Rafał Markowski biskup pomocniczy warszawski, który wcześniej przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej w kościele Ojców Kapucynów. Członkowie OESSH modlili się w intencji zmarłych bożogrobców, m.in. pierwszego Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa śp. kard. Józefa Glempa w trzecią rocznicę jego śmierci. Galeria zdjęć >>>
„Plurimos annos” bożogrobców dla bpa Henryka Tomasika

19 stycznia 2016 r. radomscy bożogrobcy złożyli życzenia pasterzowi Diecezji Radomskiej Henrykowi Tomasikowi, który w styczniu obchodził ważne rocznice. Bp Tomasik urodził się 70 lat temu - 4 stycznia, natomiast 6 stycznia 1993 r. z rąk św. Jana Pawła II otrzymał święcenia biskupie. Także w pierwszym miesiącu roku przyjął sakrament chrztu. Z tych okazji, abp Wacław Depo, biskupi pomocniczy diecezji radomskiej (A. Odzimek i P. Turzyński), kapłani, wierni oraz radomscy bożogrobcy (ks. prał. E. Poniewierski, D. i K. Orzechowscy, B. i J. Kutkowscy, D. Żytnicki i Sł. Adamiec) uczestniczyli w radomskiej Katedrze Opieki NMP, w dziękczynnej mszy św. za życie i pasterską posługę bpa Tomasika.

We wspólnocie Kościoła radomskiego gromadzimy się przy ołtarzu, by słuchać słowa Bożego i łamać chleb. Chcemy dziękować Bogu za naszego pasterza bp. Henryka Tomasika, który obchodzi w tym miesiącu 70. rocznicę urodzin. Dzisiejsza liturgia słowa przynosi piękną teologię biskupstwa. Psalm 89 mówi: „Znalazłem mojego sługę, namaściłem go moim świętym imieniem, aby moja ręka zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię”. Wspominając św. Henryka z Uppsali, patrona naszego ordynariusza, chcemy zanieść modlitwę, aby dobry Bóg zawsze towarzyszył naszemu ordynariuszowi i by Boże ramię go umacniało - mówił na rozpoczęcie liturgii bp Piotr Turzyński.
Czytaj dalej >>>

ks. dr Zbigniew Niemirski
fot. Wanda Gotkiewicz
Źródło: http://radom.gosc.pl
Spotkanie opłatkowe śląskich bożogrobców

15 stycznia 2016 r. w siedzibie Caritas Archidiecezji Katowickiej odbyło się doroczne spotkanie Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca ze śląskimi Damami i Kawalerami Zakonu Bożogrobców z diecezji katowickiej i gliwickiej. Rozpoczęliśmy nieszporami kolędowymi wokół żłóbka z Dzieciątkiem przywiezionym z Betlejem. Po błogosławieństwie wspólna kolacja, podczas której ks. Krzysztof Bąk – opiekun duchowy śląskich Bożogrobców przypomniał obecnym nasze główne cele.
„Zadaniem naszym jest Martyrion – czyli bycie świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Nasze największe święto to Wielki Piątek i Zmartwychwstanie Pana. Inne cele: to łożenie materialne na rzecz Ziemi Świętej, aby ocalić dla przyszłych pokoleń ślady Chrystusa, a szczególnie Boży Grób. Nieskazitelnością wiary i moralności mamy stać przy swoim biskupie jako świadkowie Zmartwychwstałego. Nasze insygnia i strój zakonny nas wyróżniają i nie czynią nas anonimowymi. Elitarność naszego Zakonu powoduje, że jesteśmy naznaczeni i przeznaczeni do dawania świadectwa. Nie może się ukryć światło…, nie zapala się lampy i nie stawia pod korcem, ale aby świeciła... Nie łatwo jest być dziś takim świadkiem Światła Zmartwychwstałego.” Galeria zdjęć >>>
Rekolekcje wielkopostne OESSH na Jasnej Górze

W imieniu Zwierzchnika J. E. Karola B. Szlenkiera C*SSH zapraszamy Czcigodne Damy i Dostojnych Kawalerów, a także Kandydatów do OESSH, w dniach 12-14 lutego 2016 r. na rekolekcje wielkopostne Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Rekolekcje poprowadzi J. E. abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Miejscem zakwaterowanie pozostaje tradycyjnie Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II w Częstochowie.

Najuprzejmiej prosimy o potwierdzenie do 28 stycznia br. uczestnictwa w rekolekcjach i przesłanie pocztą, faksem lub elektronicznie ankiety zawierającej informacje o rezerwacji noclegów i posiłków. Kontakt: ks. Wincenty Pytlik CSSH, 83-130 Pelplin, Plac Mariacki 8, tel. 694 451 733, fax (58) 530 01 48, e-mail: wpytlik@hotmail.com / Jacek Rutkowski CSSH e-mail: jacek-rutkowski@wp.pl

Prosimy o przybycie do Częstochowy przed obiadem zaplanowanym na godz. 13.00, spotkanie organizacyjne w kaplicy Domu Pielgrzyma rozpocznie się o godz. 14.30.

>>>>>>>> Ankieta do pobrania

Fot. Janusz Kamiński - Studio „Kamyk”

Spotkanie opłatkowe OESSH diecezji kieleckiej

9 stycznia 2016 r. w kościele akademickim pw. św. Jana Pawła II w Kielcach członkowie Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie wzięli udział w Nieszporach pod przewodnictwem bpa Jana Piotrowskiego ordynariusza kieleckiego. Podczas homilii wygłoszonej w wigilię Święta Chrztu Pańskiego bp Piotrowski zwrócił uwagę na rozpoczęte w Kościele w Polsce przygotowania do obchodów rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski. - Chrzest jest sakramentem na którym budowana jest nasza wiara i który wszczepia nas jako żywe członki w Chrystusie i Jego członki. Wraz z Eucharystią i Bierzmowanie tworzy tzw. „wtajemniczenie chrześcijańskie”, stanowiące jedno wielkie wydarzenie sakramentalne upodabniające nas do Pana i czyni nas żywym znakiem Jego obecności i Jego miłości – mówił pasterz diecezji kieleckiej. Po zakończonych Nieszporach zebrani udali się na spotkanie opłatkowe w budynku Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.
Galeria zdjęć >>>

Żródło: www.diecezja.kielce.pl

www.archidiecezja.warszawa.pl

Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz EMCSSH Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, serdecznie zaprasza Czcigodne Damy i Dostojnych Kawalerów do Pałacu Arcybiskupów Warszawskich na spotkanie opłatkowe w sobotę 23 stycznia 2016 r.
Poprzedzi je Msza święta o godz. 11.00 w kościele Ojców Kapucynów pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie (ul. Miodowa 13). Obowiązują stroje zakonne.K A L E N D A R I U M

● Rekolekcje wielkopostne - Częstochowa 12-14 lutego
● Wielki Piątek - Miechów 25 marca
● Jubileusz XX-lecia Zwierzchnictwa OESSH w Polsce - Warszawa 3 kwietnia
● Inwestytura - Pelplin 10-11 czerwca
● IV Miechowskie Dni Jerozolimy - Miechów 17-18 września
ARCHIWUM

© OESSH 2009