Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieInwestytura OESSH
Wrocław 7-8 czerwca 2019

© OESSH 2009