Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWŁADZE ZAKONU RYCERSKIEGO
ŚWIĘTEGO GROBU BOŻEGO W JEROZOLIMIE

WIELKI MISTRZ ZAKONU
Jego Eminencja
Kardynał Edwin Frederick O'Brien
PRO-WIELKI PRZEOR ZAKONU
Jego Błogosławioność
Arcybiskup Pierbattista Pizzaballa OFM
Administrator Apostolski
Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy
ASESOR
Jego Ekscelencja
Arcybiskup Giuseppe Lazzarotto

WIELKIE MAGISTERIUM

PREZYDIUM WIELKIEGO MAGISTERIUM

ZWIERZCHNIK GENERALNY
Jego Ekscelencja
Hrabia Prof. Agostino Borromeo E.Col.SSH
GUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
Ambasador Hrabia Leonardo Visconti di Modrone EMCSSH

WICEGUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
Patrick D. Powers E.Col.SSH

WICEGUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
Giorgio Moroni Stampa E.Col.SSH

WICEGUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
dr Paul Bartley EMCSSH

KANCLERZ ZAKONU
Ambasador Alfredo Bastianelli EMCSSH
ZWIERZCHNICTWO ZAKONU W POLSCEZWIERZCHNIK
Jego Ekscelencja
Józef Dąbrowski CSSH
WIELKI PRZEOR ZWIERZCHNICTWA
Jego Eminencja
Kazimierz Kardynał Nycz EMCSSH
KANCLERZ
prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz ESSH
SEKRETARZ
Elżbieta Jastrzębska DCSSH

e-mail: sekretarz.oessh@gmail.com
tel. 603 555 844
SKARBNIK
Danuta Małgorzata Orzechowska DC*SSH

e-mail: danuta.orzechowska@wp.pl
tel. 600 974 361
CEREMONIARZ KOŚCIELNY
ks. prałat dr Krzysztof Bąk CSSH
CEREMONIARZ ŚWIECKI
Paweł Szopa CSSH
RADCA
Lidia Dudkiewicz DCSSH
RADCA
Jacek Rutkowski C*SSH
RADCA
Czesław Sudewicz CSSHSkróty stopni rangowych OESSH

KLASA KAWALERÓW NASZYJNIKA I DAM NASZYJNIKA
Kawaler Kollany E.Col.SSH
Dama Kollany D.Col.SSH

KLASA KAWALERÓW
Kawaler Wielkiego Krzyża EMCSSH
Komandor z Gwiazdą - Wielki Oficer C*SSH
Komandor CSSH
Kawaler ESSH

KLASA DAM
Dama Wielkiego Krzyża DMCSSH
Dama Komandor z Gwiazdą DC*SSH
Dama Komandor DCSSH
Dama DSSH

© OESSH 2009