Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.Podczas Konsulty Zakonu, która odbyła się w Rzymie w dniach 13-16 listopada 2018 r., J. E. kard. Edwin Frederick O'Brien Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zaproponował konkretną pomoc dla pracy nad comiesięczną formacją członków OESSH w Zwierzchnictwach na całym świecie. Jest nią książeczka zatytułowana "Modląc się z Wielkim Mistrzem”. Podkreślił, że propozycje w niej zawarte są przeznaczone dla każdego bez wyjątku członka Zakonu. Naszym zaś obowiązkiem jest systematyczne rozważanie zawartych w niej tekstów. W ten sposób osiągniemy wzmocnienie duchowe, pogłębimy wiedzę dotyczącą Ziemi Świętej, a także przypomnimy sobie najważniejsze zasady obowiązujące nas w OESSH.

Czytaj dalej >>>
Dobiegają końca przygotowania do Rekolekcji wielkopostnych OESSH, które tradycyjnie odbędą się w dniach 8-10 marca 2019 r. na Jasnej Górze w Częstochowie. Tematem nauk będą Rekolekcje z Benedyktem XVI, wygłosi je ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik. Informujemy, że opłata rekolekcyjna została zmniejszona i aktualnie wynosi 50 zł.

Program >>>KALENDARIUM 2019

● Rekolekcje wielkopostne OESSH Jasna Góra 8-10 marca 2019 r.
● Inwestytura OESSH Wrocław 7–8 czerwca 2019 r.
W przygotowaniu są:
● Pielgrzymka Zwierzchnictwa do Ziemi Świętej 19–26 sierpnia 2019 r. pod przewodnictwem o. Nikodema Gdyka ESSH
● Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2019 r. w Górznie w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (diecezja toruńska)
● Uroczystość Patronki Zakonu MB Królowej Palestyny - 27 października 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej - Królowej Podlasia - Matki Jedności (diecezja siedlecka)
ARCHIWUM

© OESSH 2009