Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.Uprzejmie informujemy, że Biuro Podróży "Panorama" z Wrocławia w dniach 24-30 listopada 2019 r. organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zwierzchnictwo OESSH w Polsce rekomenduje tę pielgrzymkę i zachęca do udziału w niej również P.T. Kandydatów do Zakonu. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznannie się z załączonym programem peregrynacji.
14 IX 2019 - ŚWIĘTO w ZAKONIE RYCERSKIM
GROBU ŚWIĘTEGO w JEROZOLIMIE

- możliwość uzyskania odpustu zupełnego -

PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
w kościele Krzyża Świętego w Górznie

● godz. 9.00 – KONFERENCJA ks. Wojciecha Osickiego nt. „Przemiany liturgii Mszy św. od Soboru Trydenckiego do Watykańskiego II”
● godz. 10.30 – UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA – celebruje J. E. bp Wiesław Śmigiel, Pasterz Diecezji Toruńskiej
● godz. 11.30 – PROCESJA EUCHARYSTYCZNA z relikwiami Krzyża Świętego ulicami miasta
● godz. 12.30 – OBIAD
● godz. 15.00 – KORONKA do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Udział należy zgłaszać do 10 września br. do ks. kanonika Stefana Maliszewskiego ESSH e-mail: parafiagorzno@interia.pl lub tel. +48 608 017 578, 56 612 62 65 oraz do sekretarza Zwierzchnictwa e-mail: sekretarz.oessh@gmail.com lub tel. +48 603 555 844.

Na obchody Święta serdecznie zapraszają:
Józef Dąbrowski C*SSH zwierzchnik
ks. kan. Stefan Maliszewski ESSH proboszcz


P R O G R A M
Podczas Konsulty Zakonu, która odbyła się w Rzymie w dniach 13-16 listopada 2018 r., J. E. kard. Edwin Frederick O'Brien Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zaproponował konkretną pomoc dla pracy nad comiesięczną formacją członków OESSH w Zwierzchnictwach na całym świecie. Jest nią książeczka zatytułowana "Modląc się z Wielkim Mistrzem”. Podkreślił, że propozycje w niej zawarte są przeznaczone dla każdego bez wyjątku członka Zakonu. Naszym zaś obowiązkiem jest systematyczne rozważanie zawartych w niej tekstów. W ten sposób osiągniemy wzmocnienie duchowe, pogłębimy wiedzę dotyczącą Ziemi Świętej, a także przypomnimy sobie najważniejsze zasady obowiązujące nas w OESSH. Czytaj dalej >>>

Rozważanie na wrzesień 2019 r. >>>

Rozważanie na sierpień 2019 r. >>>

Rozważanie na lipiec 2019 r. >>>

Rozważanie na czerwiec 2019 r. >>>

Rozważanie na maj 2019 r. >>>

Rozważanie na kwiecień 2019 r. >>>

Rozważanie na marzec 2019 r. >>>

Rozważanie na luty 2019 r. >>>

Rozważanie na styczeń 2019 r. >>>

W sobotę 8 czerwca 2019 r. w katedrze wrocławskiej odbyła się Inwestytura Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Sprawował ją J. Em. Kazimierz Kardynał Nycz EMCSSH Wielki Przeor Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce, Metropolita Warszawski. Główne uroczystości poprzedził Obrzęd Czuwania w piątek 7 czerwca w kościele św. Krzyża, pod przewodnictwem J. E. ks. abp. Józefa Kupnego C*SSH, Metropolity Wrocławskiego.
Zdjęcia z uroczystości >>> fot. Janusz Kamiński CSSH
Rekolekcje z Benedyktem XVI dla Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wygłoszone przez ks. prof. Jerzego Szymika, Jasna Góra, 8-10 III 2019 r.
Pobierz plik >>>
Serdeczne gratulacje dla Komandora Sławomira Czarneckiego!

W dniu 25 kwietnia 2019 r. prezydent RP Andrzej Duda odznaczył naszego Konfratra w osobie prof. dr hab. Sławomira Czarneckiego Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na polu artystycznym, dydaktycznym i organizatorskim – z okazji jubileuszu 50-lecia działalności twórczej. Było to kolejne wyróżnienie nadane w ostatnim czasie.
Szczególnie cieszą nas jego ostatnie kompozycje, czyli „Te Deum Polskie”, kantata „Adoracja Bożego Grobu”, „Nieszpory na Święto Podwyższenia Krzyża” – nierozerwalnie związane z ideą Zakonu Grobu Świętego, do którego mamy zaszczyt należeć.

Relikwie Korony Cierniowej ocalone 15 IV 2019 r. z pożaru Katedry Notre-Dame w Paryżu.


«Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał» (Łk 24, 5-6).


Czcigodne Damy, Dostojni Kawalerowie
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie

Za kilka dni, po raz kolejny w naszym życiu, usłyszymy słowa wielkanocnego Orędzia: Resurrexit tertia die… "Trzeciego dnia zmartwychwstał…" i będziemy radować się zwycięstwem Tego, który tak niesprawiedliwie został skazany za nas na najstraszniejszą mękę i śmierć na Krzyżu.

Jezu, Ukrzyżowany i Zmartwychwstały!

Potrzebujemy Ciebie,
W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję,
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.

Zostań z nami, by uczyć nas nie tylko słów, ale i konkretnych czynów pokoju. Niech służą one naszym braciom zamieszkującym ziemię uświęconą Twoją krwią i przesiąkniętą krwią tylu niewinnych ofiar.

Obdarz nas siłą potrzebną do wielkodusznej solidarności z chrześcijanami w Ziemi Świętej. Niech hojność modlitewna i materialna członków naszego Zwierzchnictwa sprawi, że duszpasterze oraz wierni tam zamieszkujący, mimo wrogiego otoczenia, prześladowań i nieposzanowania ich podstawowego prawa do wolności religijnej, będą nadal gorliwymi i radosnymi świadkami Twojej Ewangelii.

Przy Swoim pustym Grobie zawołaj każdego z nas po Imieniu, tak jak zawołałeś Marię Magdalenę. Niech osobiste spotkanie z Tobą, Zbawicielem świata, wypełni nas tajemnicą przemieniającej miłości, która jest źródłem wierności zobowiązaniom przyjętym podczas Inwestytury.

Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę wszystkim Damom i Kawalerom jak najpełniejszego przeżycia Triduum Sacrum. Niech duchowa pielgrzymka na Jerozolimską Kalwarię i do tak drogiego nam Świętego Grobu, zaowocuje radością spotkania Zmartwychwstałego Pana w Wielkanocny poranek.

Surrexit Dominus vere, Alleluja!

W modlitewnej łączności
Józef Dąbrowski CSSH
Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie
WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA GRUPY POMORSKIEJ

Wielkopostne dni, a szczególnie każdy piątek, ściągają do Wejherowa, Jerozolimy Kaszub, tysiące pielgrzymów, którzy podążają za Mistrzem z Nazaretu Jego krzyżową drogą.

Jak co roku, wśród tych pątników, w piątek – 29 marca – znaleźli się damy i kawalerowie OESSH z grupy pomorskiej wraz ze swoimi rodzinami. Na początku uczestniczyli oni w Eucharystii, której na prośbę kustosza Sanktuarium o. Daniela Szustaka przewodniczył nasz konfrater ks. Krzysztof Czaja. Po uczczeniu Relikwii Cząstki Drzewa Krzyża św. wszyscy wyruszyli na kalwaryjskie dróżki.

Kustosz Sanktuarium w swoim powitaniu wspominał, że jest to miejsce szczególne nie tylko na mapie Kaszub, ale i całej naszej Ojczyzny, gdzie możemy poczuć klimat ziemskiej ojczyzny Jezusa, przemierzając te same odległości między poszczególnymi stacjami, które On sam przemierzał dwa tysiące lat temu i czuć zapach garści ziemi palestyńskiej, która umieszczona jest w każdej kaplicy. To tu wreszcie, zaznaczył kustosz, możemy polecać nasze radości i bolączki, bo jak mówi autor ksiąg natchnionych : w Jego Ranach jest nasze zdrowie.

Bartłomiej Muński CSSH
ZIEMIA ŚWIĘTA - "Piąta Ewangelia"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-26 sierpnia 2019 r. organizowana jest pielgrzymka "pro Terra Sancta" - śladami Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny po Galilei - dla Kawalerów i Dam Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, pod przewodnictwem Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie.

Zgłoszenia do końca marca br. przyjmuje oraz informacji udziela Sekretarz Zwierzchnictwa Elżbieta Jastrzębska DCSSH, e-mail: sekretarz.oessh@gmail.com / tel. 603 555 844

PROGRAM PIELGRZYMKI
Jego Eminencja kard. Edwin Frederick O’Brien, E.Col.SSH
Kardynał Diakon Świętego Kościoła Rzymskiego tytułu świętego Sebastiana na Palatynie
Kardynał Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

PRZESŁANIE NA WIELKI POST 2019 r.
„Poświęć trochę czasu Bogu”

Pojawia się dzisiaj coroczne wezwanie. Co zrobię w tym Wielkim Poście? Psalmista radzi nam: „Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły”1. Papież Franciszek przypomina nam, że Jezus zachęcał swoich uczniów, by zwracali uwagę na szczegóły - drobne szczegóły. Czytaj dalej >>>

tłum. i oprac. Maurycy Fojcik ESSH
W dniach 8-10 marca 2019 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbyły się rekolekcje wielkopostne Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Nauki głosił ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, myślą przewodnią były "Rekolekcje z Benedyktem XVI".

Galeria zdjęć >>> fot. Janusz Kamiński CSSH

Zapis audio

● Konferencja I / Rozważania o wierze:
https://www.youtube.com/watch?v=OtVYBhzFR7A&list=PLlIpn87O7TB5XbfVgoQEPg8JGFjdoBTKY&index=5&t=0s

● Konferencja II / Rozważania o prawdzie:
https://www.youtube.com/watch?v=S7RUI2AozyQ&list=PLlIpn87O7TB5XbfVgoQEPg8JGFjdoBTKY&index=2&t=0s

● Konferencja III / Rozważania o sumieniu:
https://www.youtube.com/watch?v=rMQJD7tN69Y&index=4&list=PLlIpn87O7TB5XbfVgoQEPg8JGFjdoBTKY&t=0s

● Konferencja IV / Rozważania o wolności:
https://www.youtube.com/watch?v=jRAlSwuN3ig&list=PLlIpn87O7TB5XbfVgoQEPg8JGFjdoBTKY&index=3&t=0s

● Konferencja V / Rozważania o Maryi:
https://www.youtube.com/watch?v=cn6g6xBXTCE&list=PLlIpn87O7TB5XbfVgoQEPg8JGFjdoBTKY&index=6&t=0s
Fot. Janusz Kamiński CSSH

Spotkanie opłatkowe grupy kieleckiej Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie - Zwierzchnictwo w Polsce

Tradycyjnie jak co roku członkowie OESSH z Diecezji Kieleckiej spotkali się z Pasterzem Kościoła Kieleckiego Biskupem Janem Piotrowskim w Kielcach na dorocznym spotkaniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia w ostatnią sobotę 19 stycznia. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą Nieszporów z Homilią Ks. Biskupa Ordynariusza w kościele Akademickim pw. Św. Jana Pawła II. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej Caritas Kieleckiej, gdzie dzieląc się opłatkiem składano sobie wzajemnie życzenia. Po życzeniach wszyscy zasiedli do stołu na uroczystą kolację. Ta część spotkania została ubogacona wzajemną dyskusją i wymianą zdań na temat historii Diecezji Kieleckiej i działalności misyjnej przedstawicieli Kościoła Kieleckiego. W dalszej części dyskusji ksiądz biskup poinformował zebranych o udziale swoim i grupy młodzieży z Diecezji Kieleckiej w Światowych dniach młodzieży w Panamie. Po spotkaniu przy stole i wspólnej modlitwie zakończono spotkanie życząc księdzu biskupowi bezpiecznej podróży do Panamy.

Ks. Stanisław Słowik ESSH
Dobiegają końca przygotowania do Rekolekcji wielkopostnych OESSH, które tradycyjnie odbędą się w dniach 8-10 marca 2019 r. na Jasnej Górze w Częstochowie. Tematem nauk będą Rekolekcje z Benedyktem XVI, wygłosi je ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik. Informujemy, że opłata rekolekcyjna została zmniejszona i aktualnie wynosi 50 zł. Program >>>KALENDARIUM 2019

● Rekolekcje wielkopostne OESSH Jasna Góra 8-10 marca 2019 r.
● Inwestytura OESSH Wrocław 7–8 czerwca 2019 r.
W przygotowaniu są:
● Pielgrzymka Zwierzchnictwa do Ziemi Świętej 19–26 sierpnia 2019 r. pod przewodnictwem o. Nikodema Gdyka ESSH
● Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2019 r. w Górznie w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (diecezja toruńska)
● Uroczystość Patronki Zakonu MB Królowej Palestyny - 27 października 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej - Królowej Podlasia - Matki Jedności (diecezja siedlecka)
ARCHIWUM

© OESSH 2009