Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie



Rekolekcje wielkopostne OESSH

W dniach 28 lutego - 1 marca 2020 r., na Jasnej Górze w Częstochowie, odbyły się rekolekcje wielkopostne Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Nauki głosił Ojciec Azariasz Hess - Bernardyn z Krakowa. Fot. Janusz Kamiński CSSH

© OESSH 2009