Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie600-lecie Prymasostwa w Polsce

Uroczystości patronalne ku czci świętego Wojciecha w Gnieźnie, połączone w tym roku z 600-leciem Prymasostwa w Polsce, rozpoczęły się w sobotę 22 kwietnia 2017 r. od Nieszporów w Katedrze Gnieźnieńskiej pod przewodnictwem arcybiskupa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Homilię wygłosił arcybiskup Jan Romeo Pawłowski. Na zakończenie arcybiskup Wojciech Polak Prymas Polski, poświęcił stroje nowych Braci Towarzystwa Świętego Wojciecha. Następnie w procesji, pod przewodnictwem kardynała Dominika Duki Prymasa Czech, relikwie św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Floriana oraz św. Jana Pawła II zostały przeniesione na Wzgórze Zbarskie do kościoła św. Michała. W przejściu procesyjnym uczestniczyła grupa członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie na czele ze Zwierzchnikiem Józefem Dąbrowskim. Pierwszy raz na zaproszenie Prymasa wziął w niej udział Król Kurkowy z Krakowa Zbigniew Kwater z Marszałkami Janem Pacutem i Adamem Rajpoldem. Arcybiskup Tomasz Peta z Kazachstanu w krótkim przemówieniu stwierdził, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. - „Nie chodzi o systemy polityczne. Chodzi o narody, a w ogóle o ludzi. Oni są inni niż my, ale przecież nie gorsi. Dotyczy to także uchodźców”.

Błogosławieństwa wiernym udzielili wspólnie prymas Francji kardynał Philippe Barbarin z Lyonu, prymas Hiszpanii arcybiskup Braulio Rodrigez z Toledo, prymas Kazachstanu arcybiskup Tomasz Peta, przedstawiciel Prymasa Germanii Franz Lackner, arcybiskup Józef Kowalczyk prymas senior, arcybiskup Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, kardynałowie Dominik Duka, Stanisław Dziwisz i arcybiskup Wojciech Polak.

W niedzielę 23 kwietnia w powrotnej procesji z relikwiami uczestniczył także kardynał Kazimierz Nycz metropolita warszawski Wielki Przeor Zwierzchnictwa OESSH. Prymas Polski odsłonił i poświęcił tablicę upamiętniającą arcybiskupa Mikołaja Trąbę, pierwszego Prymasa Polski. Uroczystej Mszy świętej odpustowej przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak. Po Ewangelii przekazał przedstawicielom młodzieży egzemplarze Pisma Świętego. Homilię wygłosił kardynał Dominik Duka. Nazwał świętego Wojciecha pierwszym Prymasem Grupy Wyszehradzkiej i stwierdził, że powinniśmy, tak jak on iść i głosić Ewangelię.

Po błogosławieństwie arcybiskup Salvatore Pennacchio poświęcił krzyże misyjne i rozdał je siostrom zakonnym i księżom, którzy wyruszają na misje do Afryki i Ameryki Południowej. Goście otrzymali w prezencie od Kurii Gnieźnieńskiej album wydany z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz Poczet Prymasów Polski, z inicjatywy kardynała Kazimierza Nycza.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że spośród 59 Prymasów Polski ośmiu otrzymało kapelusz kardynalski, zaś 22 spoczywa w Katedrze Gnieźnieńskiej (12 w Łowiczu).

Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska DSSH


Fot. Jerzy Andrzejewski


© OESSH 2009