Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieOdpust Zaśnięcia Matki Bożej na Kalwarii w Praszce

Miesiąc sierpień w naszej narodowej tradycji przesiąknięty jest ważnymi rocznicami związanymi z nieraz tragicznymi losami naszej Ojczyzny. Miesiąc ten rozbrzmiewa też pieśnią Maryjną, której uroczystości, święta i wspomnienia znaczą kolejne dni i tygodnie tego miesiąca. W ten Maryjny klimat miesiąca sierpnia rokrocznie wpisują się uroczystości Odpustu Kalwaryjskiego, obchodzonego w drugą i trzecią niedzielę sierpnia w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. Niedziela 13 sierpnia 2017 r., zgromadziła na tym wyjątkowym miejscu rzeszę wiernych, przybyłych z różnych zakątków Polski, aby oddać cześć Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia, biorąc udział w Procesji jej Zaśnięcia, oraz upamiętnić Śp. JE Ks. Abp dr Zygmunta Zimowskiego, którego epitafium tego dnia zostało na Kalwarii w Praszce odsłonięte i poświęcone.

Uroczystościom przewodniczył Metropolita Częstochowski JE Ks. Abp dr Wacław Depo. Wyjątkowo liczną grupę podczas odpustowych obchodów stanowili Damy i Kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, którzy przybyli aby pokłonić się Matce Bożej oraz upamiętnić swego konfratra Komandora z gwiazdą Śp. Ks. Abp Zygmunta. Pierwsza część Uroczystości miała miejsce w kościele Sanktauaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, gdzie Kustosz Sanktuarium Ks. Prałat dr Stanisław Gasiński powitał wszystkich przybyłych na czele z Ks. Arcybiskupem Metropolitą, Ks. Prałatem Piotrem Supierz, wieloletnim sekretarzem Ks. Arcybiskupa Zimowskiego oraz Jego siostrzenicą p. Bernadetą Citak z rodziną.

Po przywitaniu głos zabrali przedstawiciele Bożogrobców, Sekretarz Polskiego Zwierzchnictwa Elżbieta Jastrzębska DSSH odczytała list Zwierzchnika tego Zakonu w Polsce, komandora Józefa Dąbrowskiego, w którym wspominał on piękno duszy i serca Śp. Ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego i wyraził radość z inicjatywy upamiętnienia jego osoby poprzez epitafium na Kalwarii w Praszce, w Sanktuarium, którego cudowny wizerunek został przez Jego posługę ozdobiony papieskimi koronami 12 września 2015 r. Po tym wstępie Ks. Arcybiskup Metropolita odmówił modlitwę poświęcenia oraz wraz z p. Bernadetą Citak dokonał odsłonięcia epitafium. Następnie przy dźwiękach marszów żałobnych, figura Zaśniętej Matki Bożej została w podniosłej procesji, przeniesiona przez Apostołów w stylizowanych strojach na szczyt Kalwarii w Praszce, gdzie przy ołtarzu Koronacyjnym rozpoczęła się suma odpustowa. Liturgię uświetniły połączone chóry z Gliwic, chór z Kolegiaty w Wieluniu, oraz Kwintet Dęty Blaszany z Opola. Przy ołtarzu wraz z Ks. Arcybiskupem Metropolitą Wacławem Depo stanęli: Ks. Kustosz Kalwarii oraz jej budowniczy Ks. Prałat Stanisław Gasiński, wspomniany już Ks. Prałat Piotr Supierz, Ks. Infułat Marian Mikołajczyk, Ks. Prałat Włodzimierz Kowalik, wikariusz biskupi ds. ekonomicznych naszej Archidiecezji, Ks. Prałat Andrzej Kuliberda, Dyrektor wydziału Duszpasterstwa Ogólnego naszej Archidiecezji, Ks. Prałat Teofil Siudy, Ks. Prałat Jerzy Bielecki, Ks. Prof. Jan Przybyłowski z UKSW z Warszawy oraz Ks. Sekretarz Arcybiskupa Metropolity, Ks. Mariusz Trojanowski. Obecni byli również Ks. Prałat Marian Stochniałek oraz Ks. Kan. Jarosław Boral z Wielunia.

Metropolita częstochowski zwracając się do pielgrzymów podkreślił, że „Matka stojąca pod krzyżem stała się Matką naszego zawierzenia Bogu, naszego pielgrzymowania przez życie. Tylko trzeba Ją wziąć do siebie, wprowadzić w codzienność. Nie tylko w uroczystości, nie tylko wtedy kiedy jest trudno, ale w codzienność, bo łaska Boża jest bardzo konkretna” i przypomniał za papieżem Franciszkiem, że „Maryja stała się schodami Boga do ludzi. Bóg przez Nią wszedł w nasze życie, dając przez Nią swojego Syna”.

W procesji z darami zostały złożone wota dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Ks. Prałat Piotr Supierz złożył w darze mitrę i piuskę Ks. Arcybiskupa Zimowskiego a Dama z Zakonu Bożogrobców Bogusława Ziętek-Kowalczyk z Łodzi w towarzystwie innych członków Zakonu ofiarowała Matce Bożej sznur drogocennych korali.

Na zakończenie Eucharystii Ks. Kustosz podziękował wszystkim za zaangażowanie i obecność, nie pomijając nikogo, oraz życząc, aby Kalwaryjska Matka Zawierzenia wychowywała serca wszystkich jak to czyniła w życiu Św. Jana Pawła II. Szczególne podziękowania Ks. Prałat Stanisław Gasiński skierował w stronę głównego Celebransa, wszystkich kapłanów, wraz z księżmi z dekanatu Praszkowskiego, członków Zakonu Bożogrobców, przedstawicieli władz, członków Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, przebogatej Asysty Procesyjnej, pocztów sztandarowych, muzyków oraz przybyłych w zorganizowanych grupach pielgrzymów z Chorzowa, Gliwic i Hecznarowic w diec. Bielsko-Żywieckiej i innych.

Po podziękowaniach i Błogosławieństwie, Ks. Arcybiskup poprowadził procesję z figurą Matki Bożej Zaśniętej do kościółka Jej Grobu, gdzie po okadzeniu figura na marach została do niego wniesiona a procesja przy modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia udała się do kościoła parafialnego Świętej Rodziny gdzie śpiew pieśni modlitwy za naszą Ojczyznę zakończył liturgię Odpustu Kalwaryjskiego Zaśnięcia Matki Bożej na Kalwarii w Praszce. Po wszystkim rozpoczęła się radosna Agapa na terenie wokół kościoła Św. Rodziny.

Druga część odpustu Kalwaryjskiego z Procesją Triumfu Maryi Wniebowziętej w trzecią niedzielę sierpnia, zakończy tegoroczny Odpust Kalwaryjski na Kalwarii w Praszce. Będzie mu w tym roku przewodniczył JE Ks. Bp Jan Wątroba z Rzeszowa. Ks. Kustosz zaprasza stale do nawiedzania Sanktuarium w Praszce, wejście tam na Dróżki Jezusa, Maryi i Św. Józefa, oraz doświadczenia osobiście że Kalwaryjska Matka Zawierzenia rzeczywiście na tym świętym miejscu nie tylko Króluje, ale i uzdrawia i pociesza.
© OESSH 2009