Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieIngres abp Marka Jędraszewskiego do katedry na Wawelu

28 stycznia 2017 roku w katedrze wawelskiej objął posługę biskupa archidiecezji krakowskiej arcybiskup Marek Jędraszewski. Nowy metropolita ukończył 1977 roku studia na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie pracą „Filozofia symbolu religijnego Paula Ricoeura” z wyróżnieniem złotym medalem, a dwa lata później obronił doktorat „Relacje międzypodmiotowe w filozofii Levinasa”, nagrodzony złotym medalem Ojca świętego Jana Pawła II. Po powrocie do Polski został adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu i redaktorem w „Przewodniku Katolickim”. W 1991 roku uzyskał habilitację na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy „Jean Paul Sartre i Emmanuel Levinas w poszukiwaniu nowego humanizmu”.

17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Jego dewiza biskupia to „Scire Christum” tzn. Znać Chrystusa. 2 stycznia 2012 roku otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Arcybiskupem metropolitą łódzkim mianował go papież Benedykt XVI 11 lipca 2012 roku, a ingres do archikatedry w Łodzi nastąpił 8 września 2012 roku w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 30 września 2012 roku został przewodniczącym Komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Od końca listopada 2013 roku Ojciec Święty Franciszek włączył go do grona członków Kongregacji Wychowania Katolickiego. 8 grudnia 2016 roku papież Franciszek mianował arcybiskupa Marka Jędraszewskiego nowym metropolitą krakowskim.

Uroczyste objęcie archidiecezji przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego rozpoczęło się od pocałowania krzyża i przeżegnania się wodą święconą oraz pokropieniem nią wiernych. Potem przy konfesji świętego Stanisława, pocałował relikwiarz z głową świętego i udał się do kaplicy Najświętszego Sakramentu by pomodlić się w ciszy. Po okadzeniu ołtarza nastąpiło przekazanie i odczytanie bulli papieskiej, po której wszyscy zaśpiewali aklamację, wielbiącą Boga za Jego opiekę nad Kościołem. Następnie dziekan kapituły wawelskiej biskup Jan Szkodoń nałożył Racjonał świętej Jadwigi na ramiona Księdza Arcybiskupa, a nuncjusz papieski Salvatore Pennacchi przekazał pastorał. Na katedrze, symbolu urzędu biskupa diecezjalnego, nowy metropolita przyjął wyrazy szacunku i posłuszeństwa od biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa diecezjalnego, zakonów i świeckich. Zgromadzeni pomodlili się o błogosławieństwo Boże dla niego. W homilii metropolita krakowski powoływał się na swoich poprzedników kardynałów: Adama Stefana Sapiehę, Karola Wojtyłę, Franciszka Macharskiego i Stanisława Dziwisza. Największymi duchem byli Karol Wojtyła, późniejszy papież i Franciszek Macharski, nawołujący do miłosierdzia wobec bliźnich. Arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślał, że wciąż musimy razem czuwać, by Kościół trwał w wierze. „Musimy podnieść głowy do góry i nie lękać się”. Ta zachęta utwierdziła nas w przekonaniu, że będzie znakomitym kontynuatorem i pasterzem z ducha Jana Pawła II.

W uroczystości uczestniczyli kardynałowie: senior Zenon Grocholewski, Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz Wielki Przeor Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, nuncjusz papieski arcybiskup Salvatore Pennacchi i przedstawiciele duchowieństwa z Poznania, Krakowa i Łodzi. W ingresie wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, który odznaczył kardynała Stanisława Dziwisza Orderem Orła Białego, premier Beata Szydło z ministrami, prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz wojewoda małopolski Józef Pilch.

W objęciu posługi biskupa archidiecezji krakowskiej uczestniczyła grupa 17 członków zakonu OESSH z Krakowa, Kielc, Miechowa, a także z Częstochowy oraz należący do zakonu biskup łowicki profesor dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, arcybiskup senior częstochowski Stanisław Nowak, senior biskup pomocniczy krakowski Jan Zając. Funkcję komentatora i kantora pełnił ks. dr Robert Tyrała, a oprawę muzyczną zapewnił Chór Katedry Wawelskiej pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego oraz Orkiestra Wojskowa Garnizonu Kraków pod batutą majora Dariusza Byliny.

Wśród przedstawicieli zgromadzeń zakonnych spotkałam karmelitankę bosą siostrę Katarzynę z Wesołej, zakonu kontemplacyjnego, wspierającego rodziny wielodzietne. Mamy nadzieję, że arcybiskup Marek Jędraszewski będzie wspierał, tak jak święty Jan Paweł II rodziny katolickie, podpory i przyszłość Kościoła.

Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska DSSH
© OESSH 2009