Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWAŻNA INFORMACJA!

Zbliża się termin wpłat I depozytu, organizatorzy pielgrzymki proszą więc o pilne zgłaszanie się (do 1 grudnia br.) chętnych do uczestniczenia w pielgrzymce. Warunki uczestnictwa oraz karta zgłoszenia zamieszczone są poniżej. Zgłoszenia oraz karty uczestnictwa należy kierować do sekretarza Zwierzchnictwa e-mail: sekretarz.oessh@gmail.com.

Dokumenty do pobrania: karta zgłoszenia >>> | warunki uczestnictwa >>>
ZIEMIA ŚWIĘTA 18-25 kwietnia 2018 r.

Pielgrzymka „pro Terra Sancta” – śladami naszego Odkupiciela dla Kawalerów i Dam Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Pielgrzymka pod przewodnictwem Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie pozwala na poznanie z bliska misji, którą franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej prowadzą już od 800 lat. To potrzebna pielgrzymka, aby być i modlić się w miejscach świętych, poznać bogate dziedzictwo historyczne, artystyczne, archeologiczne i religijne ziemskiej Ojczyzny Chrystusa, Maryi i Apostołów. To powrót do źródeł wiary i początków Kościoła. Program wzbogacony jest odwiedzinami sanktuarium Matki Bożej Królowej Palestyny, placówek oświatowych i charytatywnych oraz różnymi spotkaniami z miejscowymi wspólnotami chrześcijańskimi, a także z przedstawicielami Kustodii Ziemi Świętej i Łacińskiego Patriarchatu w Jerozolimie.

Pełna informacja wraz z programem pielgrzymki >>>

Termin zgłaszania podany będzie w następnym komunikacie.
Wszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła Katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.

© OESSH 2009