Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimiePOSIEDZENIE RADY ZWIERZCHNICTWA

7 grudnia 2018 r., w pierwszy piątek miesiąca, odbyło się posiedzenie Rady Zwierzchnictwa pod przewodnictwem Zwierzchnika J. E. Józefa Dąbrowskiego CSSH. Spotkanie, z udziałem jej 6 członków, rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy siedziby Caritas w Katowicach, którą odprawił ks. Krzysztof Bąk CSSH, ceremoniarz kościelny. Głównymi tematami posiedzenia były informacje z Konsulty, która odbyła się w Rzymie w dniach 13-16 listopada 2018 r., sprawy dotyczące przygotowań do rekolekcji wielkopostnych oraz Inwestytury we Wrocławiu. Rozmawiano również o planach dotyczących obchodów 25-lecia Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce, przypadających w 2020 r.
Wszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła Katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.

© OESSH 2009