Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieMODLITWA RYCERZA

Panie, na pięć Ran Twoich, które widnieją na naszych
godłach, prosimy Cię, daj nam moc miłowania
wszystkich istot świata, które Ojciec Twój stworzył
a najbardziej nieprzyjaciół naszych.

Uwolnij nasz umysł i nasze serce od grzechu,
od stronniczości, egoizmu i podłości,
abyśmy stali się godnymi Twojej Ofiary.

Ześlij na nas, Rycerzy Grobu Świętego, Twego Ducha,
aby uczynił nas przekonanymi i szczerymi wysłannikami
pokoju i miłości pośród naszych braci, a zwłaszcza
pośród tych, którzy uważają, że nie wierzą w Ciebie.

Daj nam wiarę, by sprostać wszystkim bólom
codziennego życia i aby zasłużyć na to, by stanąć kiedyś
z pokorą lecz bez trwogi przed Twoim Obliczem.

Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Królowej Palestyny,
Patronki Zakonu

Przychodzimy do Ciebie, Dziewico Maryjo,
Królowo Ziemi Chrystusa, aby Cię wielbić,
aby Ci dziękować i zawierzać Ci wszystkie Twoje dzieci,
wszystkich mieszkańców i pielgrzymów tej Ziemi.

Dziewico, Córko Syjonu, ucz nas miłości, którą obdarzasz
wszystkich, bez żadnej różnicy. Pokaż nam swoje
miłosierne serce i daj nam Twoją jasność widzenia.

Jak w czasach Nazaretu – ucz nas uważnie słuchać głosu
Boga i Jego Słowa życia. Naucz nas wierności
w codziennej pracy i ciszy zdolnej
do tworzenia głębokiej komunii.

Jak w Kanie – czuwaj nad rodzinami,
aby nie brakowało w nich radości i jedności.

Jak na ulicach Galilei i Judei – poprzedzaj nas na ścieżce
prowadzącej po śladach Twojego umiłowanego Syna
aż do najwyższej ofary u stóp Kalwarii.

Tak jak w Wieczerniku – wstawiaj się za darem Ducha,
który woła w nas: „Abba”.

Jedyny Ojcze dla żydów, chrześcijan i muzułmanów,
pomóż nam wszystkim chodzić po ścieżkach przebaczenia
i pojednania, aby mogły upaść mury, które nas dzielą.

Matko Księcia Pokoju, obdarz nas również smakiem Nieba,
który podtrzyma naszą nadzieję, że wkrótce „sprawiedliwość
i pokój pocałują się” na tej Ziemi Świętej i na całym świecie.

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

Boże wszystkich narodów,
Jedyny Boże, który jesteś, byłeś
i zawsze będziesz,
który w swojej Opatrzności pragnąłeś,
aby Twój Kościół był zjednoczony
z cierpieniem Twojego Syna,
spójrz z miłosierdziem na swoje sługi,
którzy są prześladowani za wiarę w Ciebie.

Udziel im wytrwałości i odwagi
aby byli godnymi naśladowcami Chrystusa.
Przekaż swoją mądrość przywódcom narodów,
aby pracowali na rzecz pokoju
między wszystkimi ludźmi.

Niech Twój Duch sprawi szczere nawrócenie
u tych, którzy sprzeciwiają się Twojej woli,
abyśmy mogli żyli w zgodzie.

Daj nam łaskę, abyśmy byli zjednoczeni
w prawdzie i wolności
i zawsze szukali Twojej woli w naszym życiu.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Matko Boża,
Wspomożycielko prześladowanych chrześcijan,
módl się za nami.

© OESSH 2009