Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimiePogrzeb Anny z Iwanowskich Korneckiej DSSH
Fot. Tadeusz Szlenkier
Powrót do Polski relikwii św. Andrzeja Boboli (6:38)

© OESSH 2009