Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieDzień skupienia w Bydgoszczy

„Niech żyje Rita - wielka święta, Ta, która w niebie słyszy nas. Wolni z ucisku wszyscy wierni. Kierują do Niej silny głos”… Tak wołali uczestnicy kolejnego 55 spotkania ze św. Ritą w parafii św. Łukasza Ewangelisty, tak wołali także członkowie Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, którzy 22 listopada spotkali się na „dniu skupienia”.

Najpierw Damy i Kawalerowie zgromadzili się w kaplicy Matki Bożej Królowej Wszystkich Świętych, przy relikwiach przeszło 170 świętych na modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego, po której wysłuchali konferencji na temat „drogi do świętości”. Przybliżona została postać bł. Bartolo Longo - apostoła Różańca Świętego i członka OESSH. Tę konferencję wygłosił proboszcz parafii a jednocześnie od 11 czerwca 2016 r. kawaler Zakonu Grobu Bożego, ks. Mirosław Pstrągowski.

Następnym punktem spotkania była modlitwa w kościele przed Najświętszym Sakramentem w czasie której zanoszone były modlitwy do Boga przez wstawiennictwo św. Rity, patronki od spraw trudnych i niemożliwych. W tej modlitwie pamiętano o wszystkich członkach żyjących i zmarłych Zakonu Bożogrobców. Po tej modlitwie przy obecności wielu czcicieli św. Rity, została odprawiona Msza św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. dr Łukasz Kątny z Pelplina, kawaler Zakonu Grobu Bożego. W czasie rozważanego Słowa Bożego powiedział, „że serce każdego człowieka jest Ziemią Świętą. Z całym wyobrażeniem tego miejsca. W sercu każdego człowieka rodzi się i umiera na krzyżu Chrystus. W Chrystusowej Ofierze Krzyża, w ranach Chrystusa jest rozwiązywanie wszystkiego co wydaje się trudne i niemożliwe. Ziemia Święta jest w sercu każdego człowieka, który kocha Pana Boga i poznaje Go poprzez wsłuchiwanie, rozważanie Bożego Słowa. Tak było w życiu i patronki dnia dzisiejszego św. Cecylii i św. Rity, której oddajemy część”. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie róż i Bractwo św. Rity, które działa przy Diecezjalnym Ośrodku Jej Kultu wyraziło podziękowanie za obecność na modlitwie. Drogim Damom i Czcigodnym Kawalerom Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego wręczyło róże św. Rity zapewniając o modlitwie. Ks. dr Łukasz Kątny w księdze pamiątkowej zapisał takie słowa: „Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje, zbaw o Panie lud sierocy, błogosław dziedzictwo Twoje”. Oddając cześć św. Ricie i św. Cecylii, wdzięczny Bogu za otrzymane łaski, wsparty modlitwą Kawalerów i Dam Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (grupa pomorsko-kujawska) wypraszamy Boże błogosławieństwo dla całej wspólnoty parafialnej, czcicieli św. Rity i ks. proboszcza”. „Św. Rito, naucz nas kochać”.
© OESSH 2009