Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.
Czcigodne Damy, Dostojni Kawalerowie
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

Kończy się okres adwentowego oczekiwania. Przedświąteczny hałas zmasowanych reklam nie zagłuszył w nas pragnienia, by w tę jedyną, niepowtarzalną noc przybyć z pasterzami do Betlejem, aby znaleźć Dziecię «owinięte w pieluszki i leżące w żłobie» (Łk 2, 12).
Być może u wielu z nas ożyje na nowo wspomnienie, gdy z rzeszą pielgrzymów klękaliśmy w zachwyceniu na miejscu narodzin Zbawiciela i adorowaliśmy niewysłowioną tajemnicę, która tutaj się dokonała.

Pokłońmy się Jezusowi wraz ze św Janem Pawłem II, który przypomina nam, że: „W Betlejem zawsze jest Boże Narodzenie a w sercach chrześcijan każdy dzień jest Bożym Narodzeniem. Dlatego każdego dnia zostajemy wezwani, aby nieść światu orędzie Betlejem — ogłaszać «radość wielką»: Odwieczne Słowo, «Bóg z Boga i Światłość ze Światłości», stało się ciałem i zamieszkało między nami (por. J 1, 14). [ por JPII 22.3.2000 (2)]
Niech dotrze do nas także ta prawda, że: „Żłóbek Jezusa leży zawsze w cieniu krzyża. Milczenie i mrok betlejemskich narodzin zlewają się w jedno z mrokiem i cierpieniem śmierci na Kalwarii. Żłóbek i krzyż należą do tej samej tajemnicy odkupieńczej miłości; ciało, które Maryja złożyła w żłobie, jest tym samym ciałem, które zostało złożone w ofierze na krzyżu. ” [ por JPII 22.3.2000 (3)]
W tym Dziecięciu — Synu, który został nam dany — znajdujemy wytchnienie dla naszych dusz i prawdziwy chleb, który nigdy się nie kończy — Chleb eucharystyczny, zapowiedziany już przez samą nazwę tego miasta: Beth-lehem, «dom chleba». Bóg jest ukryty w Dziecku; Bóstwo jest ukryte w Chlebie Życia [ por JPII 22.3.2000 (2)]

Drodzy!

Narodził się Chrystus! Niechaj każdy z nas odrodzi się i stanie członkiem Bożej rodziny, której aniołowie w Betlejem przyrzekli chwałę w niebie i pokój na ziemi.

Jezus wyzwalając nas z mroków grzechu i śmierci, stał się dla każdego z nas mocnym, niewzruszonym fundamentem nadziei. Dlatego uwielbiajmy Go! Radujmy się, gdyż narodził się Odkupiciel, który jest dla nas darem zbawienia.

Przychodzący Chrystus niech rozświetli naszą wewnętrzną ciemność, spowodowaną smutkiem, zgorzknieniem czy osamotnieniem. Niech uciszy wszelkie nasze lęki i obawy, które nie pozwalają nam normalnie żyć. Gdy rodzi się Bóg - truchleje moc zła, moc wszystkiego tego, co jest przeciwne Chrystusowi.

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla nas i dla naszych rodzin czasem prawdziwej radości, a ich owocem niech będzie Boży pokój i niezłomna nadzieja.

Wszystkim tym, którzy zadali sobie trud, aby przekazać mi z tej okazji ciepłe i pełne życzliwości życzenia na Boże Narodzenie i nadchodzący Nowy Rok 2019 pragnę wyrazić najserdeczniejsze podziękowania.

W modlitewnej łączności
Józef Dąbrowski CSSH
Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie
ŁACIŃSKI PATRIARCHAT W JEROZOLIMIE – LIST NA BOŻE NARODZENIE 2018

Drodzy Przyjaciele,

Pozdrowienia z Jeruzalem, tego najświętszego miasta! Minęło piętnaście miesięcy, odkąd zostałem powołany do pełnienia nowego zadania w Łacińskim Patriarchacie Jerozolimy (LPJ) i odbyłem tam długą podróż. Każdego dnia ucząc się w tym okresie wspinałem się mozolnie po stromej krzywej, i dokonywałem nowych odkryć. Chociaż wielkie są wyzwania, poziom mojego zadowolenia był jeszcze większy. Nigdy przedtem w mojej karierze zawodowej nie czułem, że moja działalność ma duże znaczenie, choć w wielu przypadkach jest tak mała jak moja praca tutaj. Trzeba jednak przyznać, że "podróż mierząca tysiące mil rozpoczyna się jednym krokiem".

Przede wszystkim pierwsze kroki podjęliśmy dla dzieci i położyliśmy podwaliny pod przyszłą stabilizację, wzrost i zrównoważony rozwój LPJ. Od strony nudnej administracji należy wspomnieć, że restrukturyzacja finansowa i administracyjna zbliża się do końca, co prowadzi do bardziej wydajnych operacji określonych przez wysokie standardy zawodowe. Jednak bardziej ekscytującą częścią naszej pracy są z pewnością najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie edukacji, działalności humanitarnej i duszpasterskiej.

Edukacyjny pion LPJ rozkwitał w ciągu roku poprzez dedykowaną pracę 1580 nauczycieli i pracowników, którzy służyli ponad 19 000 studentom w Jordanii, Palestynie i Izraelu poprzez 41 szkół i 33 przedszkoli. Szkoły LPJ nie mogą być porównywane z żadną inną siecią szkół chrześcijańskich, ponieważ są prawdziwymi szkołami parafialnymi, wnoszącymi życie do naszych 55 parafii służących w najbardziej ekonomicznie wymagających obszarach i prawdziwie służących ubogim, słabym i zmarginalizowanym. W ciągu roku wdrożono dziesiątki projektów, w tym rozwój infrastruktury, wsparcie programowe, zajęcia pozalekcyjne i projekty dotyczące zielonej energii. Duża ekspansja miała miejsce wraz z trzema nowymi przedszkolami: po jednym w Jafa-Nazarecie, w Gazie i w Hashimi.

Pion pomocy humanitarnej był świadkiem dramatycznej zmiany w ciągu roku. Cztery podstawowe programy (pomoc społeczna, leki, nagłe wypadki medyczne i wsparcie stypendialne) były kontynuowane w ciągu roku i służyły setkom najbardziej potrzebujących w naszych różnych społecznościach. Było kontynuowane dobre wsparcie instytucjonalne udzielane różnym ośrodkom (Dom Seniora Taybeh, Centrum Matki Bożej z Ammanu, Dom Anjara) i różnym zmarginalizowanym grupom. Ponownie setki skorzystały z usług tych ośrodków. Kontynuowano wsparcie dla uchodźców, zwłaszcza dla uchodźców irackich w Jordanii. Wsparcie obejmowało nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim poprzez wdrażanie projektów budowania zdolności, uczyły uchodźców umiejętności szycia, wyrobu pizzy i sera, aby zapewnić im narzędzia do samowystarczalności, nie wspominając o wspieraniu ich dzieci poprzez edukację. W Gazie uruchomienie projektu tworzenia miejsc pracy skierowanego do młodzieży chrześcijańskiej zapewniło zatrudnienie dwudziestu młodym bezrobotnym na tym niewielkim odcinku, który jest bliski upadku humanitarnego. Można być bardzo dumnym ze wszystkich oddanych pracowników, którzy cicho i dyskretnie prowadzą różne prace humanitarne, aby zachować godność beneficjentów.

Pion pracy duszpasterskiej to także świadek ogromu pracy wykonanej w ciągu roku, czy to poprzez duszpasterstwo - z naciskiem na formację rodziny i dorosłych, a także ukierunkowane działania podczas Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy; ruch skautowy i jego różne działania; duszpasterstwo młodzieżowe - w tym działalność młodzieżową poprzez księgarnię Chrystusa Króla w Beit Sahour i sklep Shabibe w Ammanie; rozszerzone działania, szkolenia i rozwój programów nauczania za pośrednictwem redakcji Katechizmu; organizowanie różnych duchowych rekolekcji dla personelu, duchownych i diakonów; a także biblijne obozy letnie, konkursy biblijne, zajęcia w szkółce niedzielnej i organizowanie różnych lokalnych pielgrzymek do lokalnych świętych miejsc. Jeśli chodzi o Wikariat św. Jakuba, posługujący w różnych ośrodkach w Tel Awiwie i Jerozolimie (Matki Bożej Odważnej, Centrum św. Racheli, Centrum Opieki Dziennej im. Anioła Stróża oraz Domu Św. Marty i Marii) obsługiwany z wyróżnieniem przez tysiące, którzy są rosnącą rzeszą wiernych z całego świata, a którzy wraz z rdzennymi chrześcijanami tworzą pełny obraz w Ziemi Świętej! Zakres prac duszpasterskich, które odbywają się w ciszy dzień po dniu, jest zadziwiający i nie byłby możliwy bez prawdziwego partnerstwa i dedykowanej pracy zespołowej sieci lokalnych i międzynarodowych pracowników i wolontariuszy.

Zbliżając się do końca roku, należy przypomnieć o prawdziwym znaczeniu narodzin naszego Zbawiciela. Kiedy zastanowić się nad trudną sytuacją polityczną (ambasada amerykańska przeniesiona do Jerozolimy; groźne ustawodawstwo państwowe w Izraelu, odrzucające UNRWA i USAID; nadal trwająca blokada Strefy Gazy i inne ruchy), która może eksplodować w najbliższej przyszłości albo na granicy Gazy, albo przy Granicy Libanu - my w Patriarchacie Łacińskim musimy nadal koncentrować się na rozszerzaniu naszego wsparcia humanitarnego i duszpasterskiego dla naszych społeczności oraz nadal ulepszać infrastrukturę naszych instytucji, a także wzmacniać możliwości pracowników , aby nasze instytucje nadal były centrami świadczącymi usługi wysokiej jakości, dostarczane z chrześcijańskim zestawem wartości, z którego wszyscy będziemy nadal dumni. Nasz region zawsze był nękany konfliktami, ale musimy odłożyć to na bok i skupić się na budowaniu naszych społeczności w wielu wymiarach, zwłaszcza duchowych. Tylko dzięki silnej wierze nasi mieszkańcy będą mieć nadal nadzieję że ta Ziemia Święta będzie ich domem. W związku z tym musimy wyrazić naszą wdzięczność i uznanie hojnym darczyńcom z całego świata, a w bardzo konkretny sposób dla Wielkiego Magisterium i Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Jerozolimskiego za ich hojne wsparcie moralne i finansowe, bez których nasza praca nie byłaby możliwa.

Chciałbym skorzystać z okazji, aby przekazać Wam oraz Waszym Rodzinom i Przyjaciołom „Wesołych Świąt” z naszymi najlepszymi życzeniami na Nowy Rok. Niech 2019 rok przyniesie pokój i sprawiedliwość naszej niespokojnej ziemi.
Módlcie się za nas.

Z poważaniem,
Sami El-Yousef
Dyrektor Wykonawczy
11 grudnia 2018

Tłum. E. Jastrzębska
Krzyże Wolności i Solidarności dla działaczy opozycji

43 działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL uhonorowanych zostało Krzyżem Wolności i Solidarności. Jak powiedział prezes IPN Jarosław Szarek podczas piątkowej uroczystości w Krakowie, niepodległość, o którą walczyli miała swoją cenę, "którą warto było płacić".

Szarek podkreślił, że uroczystość odbyła się "na dwa dni przed 11 listopada, przed setną rocznicą odzyskania niepodległości, przed tym dniem, w którym nasi przodkowie mogli się cieszyć tym, że wysiłki pięciu poprzednich pokoleń nie poszły na marne, że Rzeczpospolita wróciła na mapę Europy". "Ale były jeszcze przed nimi trzy lata walki, żeby ta Rzeczpospolita powstała i lata pracy, żeby stworzyć fundamenty niepodległego państwa polskiego. I to się udało" - powiedział prezes IPN.

Jak przypomniał, "dzieli nas od tego czasu sto lat - jakże trudnych, ale jakże dobrych do opowieści o tym, czym jesteśmy my, Polacy, jakie są nasze dzieje". "Bo w tym stuleciu jak w zwierciadle możemy to wszystko opowiedzieć w kilku zdaniach. To jest czas zabijania niepodległej Polski, to jest czas II wojny światowej, czas zagłady i czas niewoli komunistycznej, deptania, niszczenia wszystkiego tego, co z niepodległą Polską się kojarzyło, ale to się nie udało. Bo były takie miejsca jak Kraków, Lwów, Poznań, Wilno, Warszawa, gdzie ta pamięć trwała" - powiedział Szarek.

Zwracając się do uhonorowanych Krzyżami Wolności i Solidarności opozycjonistów, prezes IPN pokreślił, że odzyskanie wolności wymagało poświęceń.
"Niepodległość tutaj ma cenę, którą trzeba i warto płacić, i tak nasi przodkowie ją płacili, wy płaciliście.
(...) To jest bardzo bolesne, że ta niepodległość, która zaczęła wracać w 1989 roku, tak późno zaczęła sobie przypominać o tych, dzięki którym tę wolność mamy" - mówił Szarek.

Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL, uhonorowane zostały 43 osoby. Wśród nich znaleźli się: Antoni Antolak, Grzegorz Baziur, Józef Dąbrowski, Anna Fryjewicz, Krzysztof Fryjewicz, Michał Garapich, Stanisław Góral, Andrzej Hajda, Marian Krawacki, Jolanta Kurnik, Stanisław Kurnik, Lucyna Lubańska, Wojciech Magdziarz, Marcin Mamoń, Wojciech Marchewczyk, Jadwiga Mazurkiewicz, Anna Mielniczuk, Jerzy Mielniczuk, Anna Mroczek, Andrzej Murawski, Wiktor Niziołek, Aleksander Oczak, Adam Sandauer, Maria Sapor, Janina Sichelska, Michał Siwiec-Cielebon, Waldemar Słomski, Roman Socha, Janina Surowiecka, Maria Surowiecka, Stanisława Szatkowska, Aleksy Śledź, Anna Wierzbicka-Bogacz, Józef Zawadzki, Ryszard Zięcina, Jan Zima. Dwóm osobom - Kazimierzowi Kramarzowi i Annie Szwed-Śniadowskiej - prezydent nadał odznaczenie pośmiertnie

W imieniu uhonorowanych głos zabrał społecznik, uczestnik Marca'68 Adam Sandauer. "Chciałem podziękować, że jesteśmy wszyscy razem" - powiedział. "Naszym obowiązkiem na przyszłość jest także dochować pamięci tego, żeby starać się żyć w przyjaźni z tymi, z którymi razem w przeszłości tworzyliśmy jedno państwo; nie szukać zwady, ale bronić własnych interesów" - wskazał. Sandauer podziękował także za wyróżnienia, jednak dodał, że działacze opozycji walczyli "nie dla odznaczeń, ale dla przyzwoitości".

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 r.

Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez prezydenta, na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.

Bartłomiej Grzankowski/PAP/bp
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE OESSH 2019

W dniach 8-10 marca 2019 r. w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II na Jasnej Górze, odbędą się rekolekcje wielkopostne Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Nauki głosić będzie ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik. Tradycyjnie udział w rekolekcjach potwierdzamy przesyłając wypełnioną ankietę.

ANKIETA (doc)
16 listopada, w sali Pałacu Apostolskiego, Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie. Oto najważniejsze myśli papieskiego przemówienia skierowanego do zebranych:
Gdy Zakon Rycerski Świętego Grobu kończy swoją Konsultę, papież Franciszek zachęca rycerzy i damy, aby zakorzenili swoje dzieła charytatywne w modlitwie i pomagali prześladowanym chrześcijanom.

Papież Franciszek zwrócił się w piątek do członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, pod koniec jego czterodniowej Konsulty, która odbywa się w dniach 13-16 listopada.
Konsulta to ogólne zgromadzenie Zakonu Rycerskiego, które odbywa się co 5 lat. Zwierzchnicy gromadzą się w Rzymie "w celu omówienia ważnych kwestii dotyczących misji i życia Zakonu".

Papież Franciszek skorzystał z okazji, by podkreślić "dramatyczną sytuację chrześcijan, którzy są prześladowani i zabijani w wielkiej liczbie".

Zwrócił także uwagę na rodzaj "białego męczeństwa", czyli takiego, który występuje w krajach demokratycznych, kiedy jest ograniczona wolność religijna.

Napominał rycerzy i damy Świętego Grobu, aby ofiarowali zarówno "materialną pomoc", jak i "modlitwę, nieustannie wzywając Błogosławioną Dziewicę, którą czcicie jako Matkę Bożą Królową Palestyny".

"Ona jest troskliwą Matką i Pomocą Chrześcijan, którym daje siłę i pocieszenie w bólu - od Pana".

Droga do pokoju

Papież Franciszek również podziękował Zakonowi Rycerskiemu za wspieranie duszpasterskich i kulturalnych inicjatyw Kościoła.

"Zachęcam was, abyście kontynuowali swoje zobowiązanie, wraz z Patriarchatem Łacińskim, w celu rozwiązania kryzysu uchodźczego, który doprowadził Kościół w ciągu ostatnich pięciu lat do udzielenia znaczącej odpowiedzi humanitarnej na całym [Bliskim Wschodzie]".

Pogratulował Zakonowi otwarcia inicjatyw edukacyjnych i programów zdrowotnych dla wszystkich ludzi, "niezależnie od społeczności, do której należą i religii, którą wyznają".

Papież powiedział, że ta otwartość pomaga "utorować drogę do uznania wartości chrześcijańskich, promowania dialogu międzyreligijnego, wzajemnego szacunku i wzajemnego zrozumienia".

Papież Franciszek powiedział, że dzieło Zakonu przyczynia się do osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie.

Duchowy wzrost członków

Zakon Rycerski Świętego Grobu jest obecny w ponad 30 krajach i regionach na całym świecie, zapewniając programy edukacyjne i formacyjne.

Papież Franciszek powiedział, że pierwotny cel Zakonu jest związany z "duchowym rozwojem jego członków".

Każdy rycerz i dama, jak powiedział, powinien uczestniczyć w programach formacji religijnej, "aby każdy członek mógł pogłębić swój niezastąpiony związek z Panem Jezusem, szczególnie w modlitwie, medytacji nad Pismem Świętym i studiowaniu doktryny Kościoła". Zaprosił przywódców Zakonu, aby "ofiarowali przykład intensywnego życia duchowego i konkretnego przylgnięcia do Pana".

"Nie zapominajcie, że nie jesteście organizacją filantropijną, której celem jest poprawa sytuacji materialnej i społecznej osób, którym pomagacie."

Ojciec Święty powiedział, że członkowie Zakonu Świętego Grobu wezwani są aby skupić wysiłki "na ewangelicznej miłości bliźniego, aby wszędzie świadczyć o dobroci i trosce, którymi Bóg miłuje każdego człowieka".

Na zakończenie audiencji papież Franciszek pobłogosławił ikonę "Matki Bożej, Pomocy Prześladowanych Chrześcijan".

"Wspólnie wzywajmy opieki Maryi nad Kościołem w Ziemi Świętej, a bardziej ogólnie na Bliskim Wschodzie, wraz z Jej szczególnym wstawiennictwem dla tych, których życie i wolność są zagrożone".

Autor: Devin Watkins
Tłum. E. Jastrzębska
11 listopada na Wawelu, po Eucharystii miało miejsce uroczyste poświęcenie i przekazanie do Sanktuarium św. Jana Pawła II unikatowej monstrancji Lumen Gentium, która jest darem wdzięczności za 100 lat niepodległości naszej ojczyzny. Jej fundatorem jest Fundacja Aniołów Miłosierdzia wspierająca jedyne hospicjum na Litwie. Monstrancja ma 130 cm wysokości i powstała w Studio Mariusza i Kamila Drapikowskich z takich materiałów jak brazylijski kryształ górski, biały bursztyn naturalny koralowiec czy białe złoto. Ma kształt krzyża. Biało-czerwona wstęga, która wypływa z serca monstrancji dochodzi do Orła Białego. Na piersi Orła znajduje się ryngraf z Matką Bożą Jasnogórską. U dołu umieszczone zostały słowa „Polonia semper fidelis” (Polska zawsze wierna). Znajdują się tam także płaskorzeźby Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
13 listopada 2018 r.

Zwierzchnicy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie z pięciu kontynentów zebrali się dziś rano w grupach roboczych, aby dyskutować nad głównymi problemami ich misji jako lokalnych liderów. Jutro zbiorą się na sesji plenarnej w celu wspólnej dyskusji z członkami Wielkiego Magisterium, przed piątkowym spotkaniem z Ojcem Świętym.
Watykan, 7 listopada 2018 r. (Wiadomości CNA / EWTN)
Konferencja prasowa Wielkiego Mistrza

Kardynał Edwin O'Brien, Wielki Mistrz Zakonu Świętego Grobu, powiedział dziennikarzom w środę, że Zakon Rycerski jest zobowiązany do dostarczania dobrych możliwości edukacyjnych w Ziemi Świętej, aby pomóc chrześcijanom pozostać w ich ojczyźnie.

"Nie chcemy, aby Ziemia Święta stała się muzeum", powiedział O'Brien 7 listopada. Powiedział to przed mającym się odbyć zgromadzeniem generalnym Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, które odbędzie się w pobliżu Watykanu w następnym tygodniu (od 13 do 16 listopada).

O'Brien powiedział, że wierzy, że edukacja, na wszystkich poziomach, jest jednym z największych wkładów, jakie przynosi zakon. Edukacja oferuje stabilizację, dając młodym ludziom w Ziemi Świętej podstawę lepszej przyszłości oraz przyczyniając się do dialogu między religiami i harmonii, ponieważ zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie uczęszczają do szkół finansowanych z funduszu - zauważył.

Zakon zapewnia około 80 procent całkowitego budżetu operacyjnego Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie, wspierając około 68 parafii, 44 szkoły i 90 000 chrześcijan w Jordanii, Palestynie, Izraelu i na Cyprze.

Czytaj dalej >>>
Pożegnaliśmy śp. ks. kanonika Mirosława Kaczmarczyka ESSH.
Galeria zdjęć >>>

Zmarł ks. kanonik Mirosław Kaczmarczyk ESSH
Kustosz Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 6 listopada 2018 r., po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł nasz Czcigodny Konfrater śp. ks. kanonik Mirosław Kaczmarczyk (1963-2018), kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, do którego został przyjęty w 2014 r. podczas Inwestytury w Kielcach.

Nieszpory za śp. Zmarłego będą sprawowane w piątek 9 listopada 2018 r., o godz. 16.30 w bazylice mniejszej pw. Grobu Bożego w Miechowie. Następnie, o godz. 17.00 w bazylice miechowskiej będzie sprawowana Msza święta żałobna w intencji Zmarłego, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Florczyka i Księdza Biskupa Andrzeja Kalety, biskupów pomocniczych diecezji kieleckiej.
Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, biskupa diecezji kieleckiej, zostanie odprawiona w sobotę 10 listopada 2018 r., o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kościelcu (gmina Proszowice).

*

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków.
Amen
Śp. ks. Mirosław Kaczmarczyk urodził się w 1963 r. w Kościelcu (gmina Proszowice) w diecezji kieleckiej. W 1987 r., po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, przyjął święcenia prezbiteratu. Był proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja w Chęcinach. W 2013 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Grobu Bożego w Miechowie, który to urząd pełnił aż do swojej śmierci. W 2014 r. otrzymał godność kanonika gremialnego i prepozyta (przewodniczącego) Kapituły Kolegiackiej w Miechowie. Sprawował funkcję dziekana Dekanatu Miechowskiego oraz wizytatora katechetycznego rejonu miechowskiego. Jako proboszcz parafii miechowskiej był kustoszem Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie. Był współorganizatorem trzech edycji Miechowskich Dni Jerozolimy, które odbyły się w latach: 2014, 2016 i 2018. W 2015 r. został odznaczony srebrnym orderem Gloria Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W 2017 r., z jego inicjatywy, odbyła się uroczystość wprowadzenia do parafii pw. Grobu Bożego w Miechowie i w Zwierzchnictwie w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie relikwii jedynego świeckiego członka tegoż Zakonu, błogosławionego Bartolo Longo z Pompejów. Był współorganizatorem tych uroczystości sprawowanych przez abp. Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce przy udziale biskupa diecezji kieleckiej Jana Piotrowskiego i arcybiskupa Tommaso Caputo, prałata prałatury terytorialnej pompejańskiej Matki Bożej Różańca Świętego i delegata papieskiego dla Sanktuarium Papieskiego Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Zaangażowany w duszpasterstwo powierzonej mu parafii miechowskiej, rozwijał działalność Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie, kultywował dziedzictwo Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, zwanych bożogrobcami i miechowitami, którzy działali w Miechowie do swojej kasaty w 1819 r. oraz wspierał funkcjonowanie siedziby Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, znajdującej się w należącym do tej parafii budynku poklasztornym kanoników bożogrobców w Miechowie.

Osobę śp. Naszego Konfratra, Proboszcza Miechowskiego, powierzajmy Bogu za przyczyną NMP Królowej Palestyny – Patronki naszego Zakonu ufając, że Dawca Życia przyjął go do swego Królestwa.
Uroczystość ku czci Matki Bożej Królowej Palestyny,
Patronki Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
28.10.2018 r.

W ostatnią niedzielę października 2018 r. członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie - Zwierzchnictwo w Polsce celebrowali święto NMP Królowej Palestyny, która dzięki decyzji św. Jana Pawła II, od 21 stycznia 1994 r. jest Patronką Zakonu. Po raz pierwszy członkowie polskiego Zwierzchnictwa OESSH uczcili swoją Patronkę w ubiegłym roku na Jasnej Górze. Uroczystościom przed tronem NMP Królowej Polski przewodniczył J.Em. ks. kard. Kazimierz Nycz, Wielki Przeor Zwierzchnictwa OESSH w Polsce. W tym roku patronalne święto Zakonu było obchodzone również na terenie Maryjnej archidiecezji, w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce, pod przewodnictwem J.E. ks.bp. prof. Antoniego Długosza.

Galeria zdjęć >>>


Z A P R O S Z E N I E

Zapraszamy Czcigodne Damy i Czcigodnych Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w Zwierzchnictwie w Polsce na uroczystość uczczenia Matki Bożej Królowej Palestyny w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia przy alei ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 na Kalwarię w Praszce w Archidiecezji Częstochowskiej, która odbędzie się w niedzielę 28 października 2018 r.

*

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie – Zwierzchnictwo w Polsce, stosując się do zalecenia Wielkiego Magisterium od 2017 r. celebruje w ostatnią niedzielę października uroczystość swojej Patronki – Matki Bożej Królowej Palestyny, którą 21 stycznia 1994 r. ustanowił dla Zakonu św. Jan Paweł II. Po raz pierwszy uroczystość ta odbyła się w niedzielę 29 października 2017 r. na Jasnej Górze pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, metropolity warszawskiego.

Dnia 28 października 2018 r. Zakon Rycerski Zwierzchnictwa w Polsce OESSH pod przewodnictwem J. E. Biskupa prof. dr. hab. Antoniego Długosza z Częstochowy prosić będzie o wstawiennictwo swojej Patronki, klękając tym razem przed wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, gdzie znajduje się pierwsza w Polsce kaplica Matki Bożej Królowej Palestyny.

Z wyrazami szacunku i życzeniami błogosławieństwa Bożego
Józef Dąbrowski CSSH
Zwierzchnik OESSH w Polsce
i
ks. prałat Stanisław Gasiński CSSH
Proboszcz i Kustosz Kalwarii w PraszceOfiary zebrane podczas koncertu pieśni Maryjnych i patriotycznych w wykonaniu Jego Ekscelencji Księdza Biskupa prof. dr. hab. Antoniego Długosza i Chóru „Laudemus Mariam” z parafi pw. św. Bartłomieja oraz katedralnej św. Piotra i Pawła w Gliwicach, przekazane zostaną na cele charytatywne w Ziemi Świętej.

PROGRAM | ZAPROSZENIE
Modlitwa do Matki Bożej Królowej Palestyny,
Patronki Zakonu

Przychodzimy do Ciebie, Dziewico Maryjo,
Królowo Ziemi Chrystusa, aby Cię wielbić,
aby Ci dziękować i zawierzać Ci wszystkie Twoje dzieci,
wszystkich mieszkańców i pielgrzymów tej Ziemi.

Dziewico, Córko Syjonu, ucz nas miłości, którą obdarzasz
wszystkich, bez żadnej różnicy. Pokaż nam swoje
miłosierne serce i daj nam Twoją jasność widzenia.

Jak w czasach Nazaretu – ucz nas uważnie słuchać głosu
Boga i Jego Słowa życia. Naucz nas wierności
w codziennej pracy i ciszy zdolnej
do tworzenia głębokiej komunii.

Jak w Kanie – czuwaj nad rodzinami,
aby nie brakowało w nich radości i jedności.

Jak na ulicach Galilei i Judei – poprzedzaj nas na ścieżce
prowadzącej po śladach Twojego umiłowanego Syna
aż do najwyższej ofary u stóp Kalwarii.

Tak jak w Wieczerniku – wstawiaj się za darem Ducha,
który woła w nas: „Abba”.

Jedyny Ojcze dla żydów, chrześcijan i muzułmanów,
pomóż nam wszystkim chodzić po ścieżkach przebaczenia
i pojednania, aby mogły upaść mury, które nas dzielą.

Matko Księcia Pokoju, obdarz nas również smakiem Nieba,
który podtrzyma naszą nadzieję, że wkrótce „sprawiedliwość
i pokój pocałują się” na tej Ziemi Świętej i na całym świecie.
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA DRZEWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W liturgiczne święto Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego członkowie zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie w liczbie 70 osób przybyli do sanktuarium na Świętym Krzyżu, by celebrować swoje zakonne święto we wspólnej modlitwie odpustowej w blasku relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Spotkanie rozpoczęła konferencja ks. prof. Bogdana Czyżewskiego, wygłoszona w kaplicy relikwii Krzyża Świętego, p.t. „Liturgia jerozolimska według Pamiętników Egerii”. Konferencja ta w dużym stopniu przybliżyła słuchaczom miejsca odwiedzane w czasie pielgrzymek do ziemi Świętej jak i współczesną liturgię związaną przede wszystkim ze Świętami Paschalnymi i pozwoliła dostrzec istniejące różnice w opisie liturgii sprawowanej w V w. i obecnie.

Następnie uczestniczyliśmy w głównej sumie odpustowej o godzinie 12.00, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. biskup Andrzej Dziuba C*SSH, Ordynariusz Diecezji łowickiej. Wraz z księdzem biskupem koncelebrowało blisko 30 prezbiterów – diecezjalnych i zakonnych – na czele z ojcem Prowincjałem Pawłem Zającem OMI.

Pasterz kościoła łowickiego w homilii mówił m.in. o wyjątkowości i znaczeniu znaku jakim jest świętokrzyskie sanktuarium i przechowywana w nim cząstka Krzyża Chrystusowego. Galeria zdjęć >>>
Pierwsza rocznica śmierci bp. Kazimierza Ryczana

13 września 2018 r. w katedrze kieleckiej uczczono pierwszą rocznicę śmierci bp. Kazimierza Ryczana C*SSH. Eucharystii przewodniczył J. E. bp Jan Piotrowski ordynariusz kielecki, obecni byli także członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W nawie Pana Jezusa Miłosiernego na filarze, naprzeciw epitafium bp. Jana Jaroszewicza, odsłonięte zostało marmurowe epitafium upamiętniające naszego Konfratra, który był pasterzem diecezji kieleckiej w latach 1993-2014.

Zmarł Antoni Filipowicz ESSH

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 września 2018 r. zmarł nasz Czcigodny Konfrater śp. prof. dr hab. Antonii Filipowicz (1940-2018), kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, do którego został przyjęty w 2002 r. podczas Inwestytury na Wawelu w Krakowie.

Emerytowany Profesor Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierownik Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin w latach 1995-2011, prodziekan Wydziału Ogrodniczego w latach 1987-1990.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 września 2018 r. o godz. 15:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.

*

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków.
Amen
Pierwsza w Polsce kaplica poświęcona Matce Bożej Królowej Palestyny

12 sierpnia 2018 r., na kilka dni przed Uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, celebrowana była w Sanktuarium Pasyjno - Maryjnym w Praszce (archidiecezja częstochowska) uroczystość Zaśnięcia Matki Bożej. Wśród licznie zgromadzonych duchownych i świeckich znaczącą grupę stanowili przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (OESSH) z kraju i zagranicy, wraz ze Zwierzchnikiem Zwierzchnictwa w Polsce J. E. Józefem Dąbrowskim oraz Radą Zwierzchnictwa. Uroczystościom przewodniczył J. Em. kard. Stanisław Dziwisz, świadek życia świętego papieża Jana Pawła II, oraz J. E. Stanisław Nowak, emerytowany arcybiskup Archidiecezji Częstochowskiej.

Ksiądz Kardynał uroczyście zawierzył wszystkich zebranych pielgrzymów wstawiennictwu Matki Bożej, która w Praszce jest czczona jako Kalwaryjska Matka Zawierzenia. Obok Jej cudownego wizerunku złożył jako wotum złotą różę.

Po uroczystej Eucharystii figurę Matki Bożej Zaśniętej przeniesiono procesyjnie do Kościółka Grobu Matki Bożej i Jej Wniebowzięcia. Następnie procesja udała się do nowo zbudowanej kaplicy poświęconej Matce Bożej Królowej Palestyny, która od 21 I 1994 r., dzięki decyzji św Jana Pawła II, jest patronką Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Inicjatorem budowy i fundatorem kaplicy jest ks. prałat Stanisław Gasiński, Kustosz Sanktuarium w Praszce a jednocześnie Komandor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Po poświęceniu - pierwszej pod tym wezwaniem kaplicy w Polsce - Ksiądz Kardynał umieścił w niej relikwie bł. Bartolo Longo (jedynego beatyfikowanego świeckiego członka Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie) które dla Sanktuarium w Praszce ofiarował J. E. abp Tommaso Caputo prałat Pompejów, delegat Ojca Świętego ds. sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.

Dziękując Fundatorowi za podjęte i zrealizowane dzieło, zawierzamy Jego dalszą posługę Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia. Niech Maryja w nowym wizerunku przypomina wszystkim pielgrzymom przybywającym do Praszki o dramatycznej sytuacji naszych braci chrześcijan w Ziemi Świętej i zaprasza ich do modlitwy o pokój dla Ziemi naszego Zbawiciela.
Galeria zdjęć >>>

Elżbieta Jastrzębska DCSSH
Sekretarz Zwierzchnictwa
W związku z KONSULTĄ (zgromadzeniem generalnym Zakonu w Rzymie, odbywanym co 5 lat), Biuro ds. Komunikacji Wielkiego Magisterium rozesłało do Zwierzchnictw następujący komunikat:
1. Uprzejmie prosimy Członków Zakonu o przesłanie nam SELFII, które zostaną wykorzystane w pokazie slajdów. Chodzi nam o pokazanie międzynarodowego wymiaru Zakonu poprzez wasze twarze. Najlepiej byłoby zrobić te selfie przed pomnikiem lub znaczącym miejscem w kraju, w którym mieszkacie, aby móc określić, gdzie one zostały zrobione. Selfie wraz z krótkim oświadczeniem upoważniającym OESSH do korzystania z nich należy przysłać do sekretarza e-mail: sekretarz.oessh@gmail.com do dnia 25 września br.
2. Prosimy o przysłanie nam zdjęć i filmów z jednej z pielgrzymek do Ziemi Świętej (z pozwoleniem na ich wykorzystanie). Obrazy te należy nagrać na nośnik, który zostanie przekazany do Wielkiego Magisterium w czasie naszej pielgrzymki zakonnej do Pompejów. Nośnik należy dostarczyć do sekretarza do dnia 25 września br.
3. Zapraszamy Członków do dzielenia się świadectwami na temat adhortacji apostolskiej Gaudete et Exsultate. Świadectwo należy przysłać do sekretarza do dnia 5 listopada br.
Inwestytura OESSH w Katowicach

Po raz 23 w Zwierzchnictwie Polskim miała miejsce Inwestytura do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Jerozolimskiego. Ceremonia odbyła się w dniach 15-16 czerwca 2018 r. w Katowicach i jak zwykle miała bardzo uroczysty charakter. Wzięli w niej udział Dostojnicy Kościoła, Kawalerowie i Damy oraz Kandydaci do Zakonu – wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

W piątek, 15.06.br. uczestniczyliśmy w Liturgii Czuwania, która miała miejsce w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie, a przewodniczył jej Metropolita Wrocławski, J.E. abp Józef Kupny C*SSH. W czasie tej ceremonii sześcioro Kandydatów, a mianowicie: Marcin Czeski, Tomasz Irzyniec, Michał Łoskot oraz Magdalena Czeska, Bożena Kawecka i Małgorzata Kiwior-Filo wobec relikwii Krzyża Świętego, przy towarzyszeniu modlitw zanoszonych przez wszystkich zebranych złożyli Przysięgę, która zobowiązuje m.in. do posłuszeństwa papieżowi, zachowywania Statutu Zakonu i wspierania duchowo i materialnie dzieł prowadzonych przez Zakon w Ziemi Świętej. Każdy z Kandydatów po podpisaniu swojego formularza Przysięgi składał go na ołtarzu dla podkreślenia podjętego w sumieniu zobowiązania odtąd go obowiązującego.

Podczas piątkowej uroczystości Kawalerowie: Paweł Szopa, Florian Lesik oraz Dama Maria Nowak otrzymali z rąk J.E. Zwierzchnika, przyznane przez Wielkiego Mistrza J.Em. kardynała Edwina Fredericka O’Briena, awanse na stopień Komandora. Czytaj dalej >>>

Zmarł Andrzej Pierz ESSH

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 czerwca 2018 r. zmarł nagle we Frankfurcie, w czasie powrotu do Polski w celu wzięcia udziału w Inwestyturze w Katowicach, nasz Czcigodny Konfrater śp. Andrzej Pierz (1956-2018), kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, do którego został przyjęty wraz z żoną w 2016 r. podczas Inwestytury w Pelplinie.

Ojciec kapłana, benefaktor Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Wspólnie z żoną Mariolą założył Katolickie Biuro Pielgrzymkowe im. Jana Pawła II. Od ponad 25 lat organizował pielgrzymki dla Polaków głównie do Ziemi Świętej, a również do Włoch, do Sanktuariów Maryjnych Europy a także do Sanktuarium Matki Bożej z Guadelupe w Meksyku. W tym okresie umożliwił nawiedzenie miejsc świętych w Ziemi naszego Pana Jezusa Chrystusa blisko 100 tysiącom pielgrzymów.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek, 22 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach-Krakowie. Nasz Brat zostanie pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym św. Katarzyny w Turzy koło Gorlic, Tarnów.

*

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków.
Amen
Wiersze – uroczystość niepodległościowa

W niedzielę 10 czerwca 2018 r. w Wierszach – stolicy Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej odbyła się patriotyczna Msza św. pod przewodnictwem J. Em. kard. Kazimierza Nycza. Na uroczystość zaproszeni byli kombatanci AK zgrupowania Kampinos i żołnierze batalionów okręgu kampinoskiego wraz z dowódcami oraz władze regionalne. Wśród honorowych gości był też senator Jan Żaryn, który odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wśród zaproszonych gości była też delegacja naszego Zakonu. W homilii ksiądz kardynał nawiązał do bohaterskich walk z okupantem niemieckim. Kościół w Wierszach związany był ściśle z walkami o niepodległość naszej Ojczyzny. Puszcza Kampinowska dawała schronienie walczącym żołnierzom. Był to jedyny wolny obszar, którego okupanci nie potrafili opanować, a miejscowy Kościół był ostoją duchową walczących partyzantów. W Ołtarzu „Niepodległościowym” tej świątyni znajduje się jedyny w Polsce obraz Niepokalanego Serca Maryi - Opiekunki Niepodległości Polskiej.
Pod koniec Mszy św. został poświęcony przez J. Em. kard. Nycza sztandar Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinowskiej. Złożono też kwiaty i wieńce pod pomnikiem Męczeństwa Narodu Polskiego i pod Obeliskiem Niepodległości.

Teresa Czarnecka DSSH
Prestiżowa nagroda dla Zofii Konaszkiewicz DSSH

W sobotę 9 czerwca 2018 r. w ramach XVIII Festiwalu Muzyki Sakralnej, w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odbył się koncert muzyki polskiej, wpisujący się w obchody stulecia odzyskania niepodległości. Corocznie podczas Festiwalu, który odbywa się od 2000 r., za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce, przyznawana jest nagroda Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (dawniej nagroda Prymasa Polski) "Srebrna Piszczałka". Tegoroczną laureatką nagrody została dama naszego Zakonu - prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz DSSH (pseudonim Zofia Jasnota). Nagrodę wręczył abp. Stanisław Gądecki. Warto zaznaczyć, że jest jedyną kobietą wśród 19 laureatów nagrody.

Laureatka jest autorką muzyki i tekstów licznych pieśni religijnych śpiewanych w kraju i poza jego granicami. Wiele z nich zdobyło dużą popularność, np. "Była cicha i piękna jak wiosna", "Zbawienie przyszło przez krzyż", "Gdy idziemy poprzez świat chwalmy Boga", „Przykazanie nowe daję wam”). Niektóre z nich zostały przetłumaczone na obce języki – niemiecki, włoski, kataloński, słowacki. Do chwili obecnej napisała 185 pieśni. Opublikowała także kilka książek i wierszy religijnych dla dzieci. Wszystkie prace, w słusznie minionym okresie, publikowane były po pseudonimem Zofia Jasnota. Pod własnym nazwiskiem publikuje tomiki poezji religijnej, np. „Tryptyk Tatrzański”.

Z wykształcenia jest muzykiem, psychologiem i pedagogiem. Jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie - wieloletnim kierownikiem Katedry Edukacji Muzycznej i Studium Pedagogicznego), gdzie w zmniejszonym zakresie do dziś prowadzi zajęcia dydaktyczne. Jest także wieloletnim wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w sekcji Świętego Jana Chrzciciela (od 25 lat uczy kleryków w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym). Pracowała także w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Za swą pracę naukowo-dydaktyczną i artystyczną otrzymała różne nagrody. Została wyróżniona srebrnym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a także medalem Komisji Edukacji Narodowej. Była jurorem różnych festiwali m. in. Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej w Warszawie.
Latin Patriarchate of Jerusalem

Do wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnic
oraz do wiernych diecezji łacińskiej w Jerozolimie

Niech Pan obdarzy was pokojem!

W tych dniach jesteśmy świadkami kolejnego wybuchu nienawiści i przemocy, z powodu której po raz kolejny krwawi Ziemia Święta. Życie tak wielu młodych ludzi ponownie zostało zakończone, a setki rodzin opłakują swoich bliskich, martwych lub rannych. Jak w błędnym kole, musimy potępić wszelkie formy przemocy, wszelkie cyniczne wykorzystywanie ludzkiego życia i nieproporcjonalną przemoc. Ponownie jesteśmy zmuszeni okolicznościami, by błagać i wzywać do sprawiedliwości i pokoju! Te wyrażenia potępienia w podobny sposób powtarzają się za każdym razem.

Wzywam całą chrześcijańską wspólnotę diecezji, aby przyłączyła się do modlitwy za Ziemię Świętą, o pokój wszystkich jej mieszkańców, o pokój w Jerozolimie, za wszystkie ofiary tego niekończącego się konfliktu.

Musimy więcej modlić się o pokój oraz o nawrócenie nasze i wszystkich. Zapraszam wszystkich kapłanów, zakonników, seminarzystów, wszystkich wiernych w Jerozolimie i tych, którzy pragną przyłączyć się do czuwania modlitewnego w intencji pokoju, które odbędzie się w kościele św. Szczepana (École Biblique) o godzinie 17.00 w przeddzień Pięćdziesiątnicy, w sobotę, 19 maja 2018 r.

Musimy prawdziwie modlić się do Ducha Świętego, aby zmienić nasze serca, aby lepiej zrozumieć Jego wolę i aby dał nam siłę do dalszej pracy dla sprawiedliwości i pokoju!

Zapraszam także całą diecezję - parafie, wspólnoty religijne, stowarzyszenia i ruchy - w te dni przygotowań do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, aby poświęcić dzień modlitwy i postu dla pokoju w Jerozolimie oraz aby liturgia dnia Pięćdziesiątnicy została poświęcona modlitwie o pokój.

W Chrystusie,
+ Pierbattista Pizzaballa
Administrator Apostolski, 15.05.2018

Zmarł dr inż. Antoni Zięba ESSH

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 maja 2018 r. zmarł nasz Czcigodny Konfrater śp. Antoni Zięba, kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, do którego został przyjęty w 2002 r. podczas Inwestytury na Wawelu w Krakowie.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj MU świeci na wieki wieków.
Amen

*

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 8 maja 2018 r. o godz. 16.00, w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Krakowie - Borku Fałęckim. Liturgii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Nasz śp. Konfrater spocznie na cmentarzu przy ul. Zawiłej.

Kondolencje na stronie Archidiecezji Krakowskiej
ANTONI ZIĘBA
OBROŃCA ŻYCIA CZŁOWIEKA WEZWANY
NA WIECZNĄ WARTĘ

Dr inż. Antoni Zięba, kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zmarł 3 maja 2018 roku, w święto Matki Bożej Królowej Polski. Do naszego Rycerstwa przyjęty został podczas Inwestytury, która odbywała się w Krakowie w 2002 roku. W preambule do Konstytucji naszego Zakonu Rycerskiego zapisano cechy, które powinny charakteryzować członka Zakonu: „Rycerskość oznacza samodyscyplinę, szlachetność i odwagę”. Teraz, gdy ostatnia karta doczesnego życia naszego Konfratra została już zamknięta spójrzmy na Jego służbę Panu Bogu, Kościołowi, Polsce i Polakom w różnych obszarach aktywności i przyłóżmy do tego opisu kryteria charakteryzujące rycerskość.

Kilka faktów z biografii

Antoni Zięba urodził się 5 lipca 1948 r. w Jaworznie. Po zdaniu matury podjął studia techniczne na Politechnice Krakowskiej i po ich ukończeniu podjął pracę w Instytucie Mechaniki Budowli, pod bezpośrednim kierownictwem prof. Romana Ciesielskiego. Stopień naukowy doktora z zakresu mechaniki budowli uzyskał na Wydziale Inżynierii Lądowej w Politechnice Krakowskiej. Jednakże najczęściej używał w kontaktach z wieloma środowiskami tytułu zawodowego: inżynier. I jeśli gdziekolwiek, a w szczególności w środowiskach obrońców życia człowieka, mówiło się o „inżynierze”, to wszyscy wiedzieli, że to właśnie chodzi o Antoniego Ziębę. Czytaj dalej >>>
Łaciński Patriarchat Jerozolimy (LPJ)
Administracja Ogólna

Wielkanocne refleksje 2018

Zaledwie sześć miesięcy pracuję dla Patriarchatu Łacińskiego, a wydaje mi się, że jestem tu od wieków! Przypuszczam, że moi dotychczasowi dwaj pracodawcy, Uniwersytet w Betlejem i CNEWA - Misja Pontyfikalna, będące instytucjami Kościoła katolickiego, przygotowały mnie bardzo dobrze do mojej obecnej pracy. Ciepłe powitanie skierowane do mnie przez zarówno duchownych, jak i świeckich pracowników LPJ, a także partnerów z całego świata, tylko dodało mi sił, aby stawić czoła wielu wyzwaniom nie tylko związanym z LPJ jako instytucją, ale, co ważniejsze, społecznościom, którym służy w czterech krajach w Ziemi Świętej, z których każda ma swoją odrębną rzeczywistość, wyzwania i możliwości.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy cały czas odczuwałem duży ciężar w związku z restrukturyzacją administracyjną i finansową, którą obecnie przechodzimy. Odbywałem wizyty w terenie tylko po to, aby przypomnieć, że za pracą administracyjną kryją się żywe wierne Kamienie, które są związane z instytucjami LPJ albo duchowo poprzez Kościół, albo poprzez instytucje Kościoła świadczące usługi przede wszystkim w dziedzinie edukacji, służby zdrowia i opieki społecznej. Odwiedziłem kościoły i modliłem się w różnych wspólnotach, niektóre były bogate, a niektóre bardzo biedne, słabe i marginalizowane, w tym miejscowi, migranci i uchodźcy. Odwiedziłem szkoły, ośrodki dla uchodźców, domy starców, ośrodki specjalnych potrzeb, po to aby zobaczyć jak wielkim świadkiem są te instytucje dla prawdziwego znaczenia wartości chrześcijańskich, zawsze świadcząc wysokiej jakości usługi każdemu, kto przychodzi prosząc, bez względu na pochodzenie, kolor skóry, religię, wiek lub płeć.

Ponieważ nadal koncentrujemy naszą misję i wizję na przyszłości, jasne jest, że oprócz naszego głównego zadania, jakim jest formacja duchowa i wiara, istnieją trzy główne filary naszej pracy: edukacja, pomoc humanitarna i duszpasterstwo. To, co uświadomiło mi ostatnich sześć miesięcy, to to, że patrzenie na jakąkolwiek instytucję od wewnątrz jest zupełnie inne niż patrzenie na nią z zewnątrz. Naprawdę miałem zaszczyt spojrzeć na LPJ od środka i uświadomić sobie, że cała wielka praca wykonana w edukacji, pomocy humanitarnej i pracy duszpasterskiej została przyćmiona trudnościami finansowymi, z jakimi boryka się LPJ w ostatnich latach, głównie w wyniku budowy Uniwersytetu w Jordanii. Podczas gdy wyzwania administracyjne i finansowe są rozwiązywane systematycznie, a jako realista zdaję sobie sprawę z tego, że nie znikną w najbliższym czasie, nadszedł czas, aby skupić się na wielkiej pracy wykonanej w celu wsparcia naszej misji w Izraelu, Jordanii i Palestynie (nie zapominając o Cyprze, z powodu którego czuję się winny ponieważ nie byłem tam do tej pory!). Nadszedł czas na większe zaangażowanie w naszą młodzież, rodziny i osoby starsze. Nadszedł czas, aby wspierać nasze różne wspólnoty, gdziekolwiek się znajdują, abyśmy przyczynili się do utrzymania żywej chrześcijańskiej obecności w Ziemi Świętej, bez której ten niespokojny region świata nie będzie taki sam. Tylko dzięki proroczemu przesłaniu Kościoła i jego różnych instytucji można słyszeć przesłanie miłości, pokoju, szacunku, uznania, akceptacji i prawdziwego znaczenia ludzkiej godności. Jest to spójny przekaz, który jest nie tylko nauczany, ale aktywnie praktykowany we wszystkich naszych instytucjach.

Przez ostatnich sześć miesięcy, nasza relacja z głównymi partnerami z całego świata i w szczególności z Zakonem Rycerskim Grobu Bożego w Jerozolimie były silniejsze niż kiedykolwiek. Nowy Gubernator Generalny Zakonu wraz z członkami Komisji ds. Ziemi Świętej wizytowali już dwukrotnie Ziemię Świętą – raz we wrześniu 2017 i ponownie w lutym 2018. Wzięli w nim udział także różni Zwierzchnicy i członkowie Zakonu, a ja miałem zaszczyt odwiedzić dwukrotnie Rzym aby wziąć udział w różnych spotkaniach. Nowy duch współpracy ma na celu zapewnienie lepszych usług i dotarcie do większej liczby społeczności w Jordanii, Izraelu, Palestynie i ewentualnie na Cyprze. Miałem także przyjemność odbycia wspólnych wizyt z wieloma członkami, w celu spotkań z księżmi, nauczycielami, fizjoterapeutami, pracownikami społecznymi, studentami, uchodźcami, migrantami i innymi usługobiorcami. To było wspaniałe doświadczenie, aby nie tylko dzielić się naszymi wyzwaniami i rzeczywistością z naszymi gośćmi, ale także słuchać wyzwań i doświadczeń z innych części świata, abyśmy zawsze stawiali sobie wyzwania, w celu poprawy naszej pracy. Zawsze można lepiej pracować, a doskonalenie i dzielenie się niektórymi z tych międzynarodowych doświadczeń jest naprawdę bezcenne. Tak więc ponownie czuję się uprzywilejowany, mogąc rozwijać to historyczne partnerstwo z Zakonem, jak również z innymi partnerami na nowych płaszczyznach. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że bez wsparcia zapewnianego przez wszystkich członków za pośrednictwem różnych Zwierzchnictw, Wielkiego Magisterium i Zakonu jako całości, nasza praca będzie naprawdę niemożliwa. W imieniu lokalnego kościoła i jego instytucji oraz, co ważniejsze, społeczności, którym służy, wielkie dzięki.

Pomimo przewrotu politycznego na naszym Bliskim Wschodzie, przemocy wokół nas, zwłaszcza w strefie Gazy, przesłania o nienawiści i zemście, które słyszymy dookoła nas, zwłaszcza w świętym mieście Jerozolimie, które ma symbolizować chrześcijańskie przesłanie miłości i pokoju, podczas tego najświętszego tygodnia w naszej chrześcijańskiej tradycji, przypomina nam się ponownie proste przesłanie naszego Zbawiciela. Różnorodne uroczystości religijne i procesje, dzwony kościelne i dźwięk pieśni w dziesiątkach języków miejscowych i języków pielgrzymów z całego świata w wąskich uliczkach Starego Miasta przypominają nam wszystkim, że wszystko zaczęło się tutaj, w Jerozolimie. Począwszy od triumfalnego wejścia do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, kiedy dziesiątki tysięcy maszerowały z Betfage na Górze Oliwnej, do wszystkich innych ceremonii religijnych w całym świętym tygodniu; od obchodów Wielkiego Czwartku, w tym ostatniej wieczerzy i wydarzeń w ogrodzie Getsemani; kroczenia drogą krzyżową w Wielki Piątek, procesu, ukrzyżowania, śmierci i pochówku; do niedzielnego wydarzenia przy Grobie i w końcu w niedzielę zmartwychwstania, gdy Chrystus zmartwychwstał! Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie odrodzisz się jako chrześcijanin w czasie świętego tygodnia i znowu przeżyjesz wydarzenia tego świętego tygodnia, który zmienił świat ponad dwa tysiące lat temu! Naprawdę czujemy się uprzywilejowani i zaszczyceni, aby nazywać to wielkie miasto Jerozolimę – domem – z całą symboliką, którą ona przedstawia oraz chodzić tymi samymi błogosławionymi drogami naszego Pana i opowiadać o jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu.

Bardzo dziękuję za waszą niekończącą się hojność i wsparcie dla Kościoła w Jerozolimie oraz życzę Radosnych Świąt Wielkanocnych! Chrystus zmartwychwstał; Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.

Sami El-Yousef
Dyrektor Generalny

Tłumaczenie Elżbieta Jastrzębska DCSSH

Czcigodne Damy, Dostojni Kawalerowie
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

Jak co roku w Niedzielę Palmową wyszliśmy na spotkanie Chrystusa, niosąc palmy i śpiewając wraz z innymi hymn powitania dla Tego, który przychodzi w imię Pańskie. Jezus, wbrew oskarżeniom faryzeuszy, nie wkracza do Jerozolimy aby odnieść sukces, zdobyć władzę i panowanie nad innymi. Przychodzi bo wie, że nadeszła Jego «godzina» ( por. J 12, 27). Mimo lęku, przyjmuje ją z dobrowolnym posłuszeństwem Syna.

W Wielki Czwartek Jezus, przez symboliczną czynność umycia nóg, pragnie dać nam przykład jak z miłością i pokorą powinniśmy służyć naszym bliźnim. W ten dzień, upamiętniający ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, ogarnijmy naszą modlitwą Ojca Świętego Franciszka, Wielkiego Mistrza naszego Zakonu, Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa, księży biskupów a także wszystkich naszych konfratrów kapłanów, by gorliwie i wiernie naśladowali Jezusa w świętej posłudze kapłańskiej.

W Wielki Piątek uwielbiajmy Chrystusa, który "Był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej" (Flp 2, 8). Uwielbiajmy Chrystusa, który przyszedł na ziemię, aby całe swe ziemskie życie wypełnić posłuszeństwem Ojcu i pokazał nam, że posłuszeństwo musi być widoczne w życiu człowieka miłującego Boga.
Ucałujmy Krzyż, na którym zawisł Jezus Chrystus, gdyż także dzisiaj przychodzi On do nas z orędziem miłości. Miłości, która „cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, współweseli się z prawdą, nigdy nie ustaje”.
(por. 1Kor 13, 4-8)

Wielka Sobota to czas oczekiwania i żałobnej ciszy. Tradycyjny obrzęd błogosławieństwa pokarmów połączmy z adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W modlitewnej zadumie ogarnijmy tych wszystkich, którzy odeszli z naszej Zakonnej wspólnoty do Domu Ojca. Pozwólcie, że spośród już zmarłych 35 dam i kawalerów wymienię mojego śp. Poprzednika, zmarłego 21. III 2017 r., J.E. prof. dr hab. inż. Piotra Jana Małoszewskiego. Niech Pan udzieli im hojnie niebieskiej nagrody, obiecanej sługom dobrym i wiernym!
Niech udział w Liturgii Wigilii Paschalnej przygotuje nasze serce do tego, by mogło usłyszeć radosne: „Surrexit Dominus de sepulchro qui pro nobis pependit in ligno. Alleluia!

Niedziela Zmartwychwstania niech napełni nas radością z faktu, że znowu „Jesteśmy świadkami cudu; świadkami Bożej mocy, która głosi - dzisiaj i zawsze: Miłość zwyciężyła nienawiść”.
(JP II 1996)
Niech ta Boża moc będzie źródłem odnawiającym nasze pragnienie jak najlepszego dochowania wierności tradycjom Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, który od wieków, z miłości do naszych braci chrześcijan w Ziemi Świętej, podejmuje rozliczne dzieła miłosierdzia.

Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana dodaje nam sił i mądrości, abyśmy w duchu prawdziwie chrześcijańskim, modlitwą i materialnym wsparciem, dopomagali w utrzymaniu najświętszych dla nas miejsc a także dzieł charytatywnych naszego Zakonu i Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy.

Błogosławionych świąt Wielkanocnych. Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja!

Z wyrazami czci i szacunku
Józef Dąbrowski CSSH
Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie

Wielkanoc 2018
W odpowiedzi na otrzymaną w dniu 26 marca 2018 w godzinach popołudniowych propozycję naszego Konfratra, księdza kanonika Mirosława Kaczmarczyka ESSH, Kustosza Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie, przekazuję Czcigodnym Damom i Dostojnym Kawalerom serdeczne zaproszenie na obchody Wielkiego Piątku Męki Pańskiej pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa dr. Andrzeja Kalety, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej.

Uroczystości rozpoczną się 30 marca 2018 r. o godz. 16.00 nabożeństwem Drogi Krzyżowej w krużgankach poklasztornych, po którym w Bazylice Miechowskiej będzie celebrowana Liturgia Męki Pańskiej (Liturgia Słowa, adoracja Krzyża Św. i Komunia św.). Celebrację zakończy procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, i wystawieniem Go do adoracji.

Gotowość do uczestnictwa w uroczystości i wspólnym posiłku po jej zakończeniu proszę zgłaszać na: e-mail: miechow@kielce.opoka.org.pl lub telefonicznie na nr 41 383 13 78 (kancelaria)

Józef Dąbrowski CSSH
Zwierzchnik
Czcigodne Damy, Dostojni Kawalerowie

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku planowana jest pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach oraz do grobu bł. Bartolo Longo - organizujemy ją głównie z myślą o członkach naszego Zwierzchnictwa. Możliwe są 3 warianty dotarcia do celu: autokarem i samolotem (w zależności od możliwości czasowych). Dodatkowo Biuro Podróży podaje informację dla pielgrzymów, którzy wybiorą lot w dniu 2.10 br.: Wylot z Warszawy o godz. 12.25, a powrót (6.10 br.) o godz. 18.00 do Warszawy. Wylot z Wrocławia o godz. 12.10, a powrót (6.10 br.) o godz. 18.00 do Wrocławia. Czytaj dalej >>>
Fot. Maria Kulbida

Ostatnie pożegnanie ks. prał. Czesława Mazura

Pasterz Kościoła Wrocławskiego abp Józef Kupny, metropolici seniorzy: kard. Henryk Gulbinowicz, abp Marian Gołębiewski, biskup diecezji legnickiej Marek Mendyk, kilkudziesięciu kapłanów diecezjalnych i zakonnych, reprezentantki żeńskich zgromadzeń zakonnych, tłumy nie tylko parafian, ale i wiernych z wielu innych wrocławskich wspólnot uczestniczyły w uroczystościach pogrzebowych ks. prał. Czesława Mazura.

Obecni byli także przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, którego zmarły kapłan był członkiem. Ks. Czesław Mazur, wieloletni proboszcz wrocławskiej parafii p.w. Ducha Świętego, referent ds. sztuki sakralnej Kurii Metropolitalnej zmarł nagle 14 marca br. w swoim mieszkaniu w 62 roku życia i 37 kapłaństwa. Czytaj dalej >>>

Galeria zdjęć >>>
Fot. Karol Białkowski / Foto Gość


Zmarł ks. kanonik Czesław Mazur ESSH

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 marca 2018 r. zmarł przeżywszy 61 lat nasz Czcigodny Konfrater śp. ks. kanonik Czesław Mazur, kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, do którego został przyjęty w 2002 r. podczas Inwestytury na Wawelu w Krakowie. Był proboszczem parafii Ducha Świętego we Wrocławiu i prepozytem Kapituły Świętokrzyskiej.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj MU świeci na wieki wieków.
Amen

*

Msza św. pogrzebowa celebrowana będzie w czwartek 22 marca 2018 r. o godz. 11.00, w kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Bradzkiej 2/4 we Wrocławiu. Przewodniczyć będzie J. E. abp Józef Kupny C*SSH, metropolita wrocławski.
Oświadczenie o ponownym otwarciu
Bazyliki Grobu Świętego - 27 lutego 2018 r.

My, stojący na czele kościołów odpowiedzialnych za Bazylikę Grobu Świętego i Status Quo, zarządzający różnymi chrześcijańskimi świętymi miejscami w Jerozolimie – Greckim Ortodoksyjnym Patriarchatem, Kustodią Ziemi Świętej i Patriarchatem Ormiańskim – dziękujemy Bogu za oświadczenie wydane dzisiaj przez premiera Netanjahu i wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim tym, którzy niestrudzenie pracowali nad utrzymaniem chrześcijańskiej obecności w Jerozolimie i bronieniem Status Quo.

Po konstruktywnej interwencji premiera, Kościoły oczekują na zaangażowanie się ministra Hanegbi i wszystkich, którzy kochają Jerozolimę, w celu zapewnienia, że Nasze Święte Miasto, w którym nasza chrześcijańska obecność nadal staje przed wyzwaniami, pozostaje miejscem, w którym trzy monoteistyczne religie mogą wspólnie żyć i się rozwijać

W następstwie tych ostatnich wydarzeń ogłaszamy, że Bazylika Grobu Świętego, czyli miejsce ukrzyżowania Naszego Pana, a także Jego Zmartwychwstania, zostanie ponownie otwarta dla pielgrzymów jutro, 28 lutego 2018 r. o godz. 4.00.

THEOPHILOS III Grekokatolicki Patriarcha Jerozolimy
FRANCESCO PATTON Kustosz Ziemi Świętej
NOURHAN MANOUGIAN Ormiański Patriarcha Jerozolimy

Ze strony www.custodia.org
Tłumaczyła E. Jastrzębska
Fot. Janusz Kamiński CSSH

Rekolekcje wielkopostne OESSH

W dniach 16-18 lutego 2018 r. doroczne rekolekcje przeżywał na Jasnej Górze Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Myślą przewodnią skupienia wielkopostnego były słowa: „Pod natchnieniem Ducha Świętego”. Kazania rekolekcyjne głosił biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej Piotr Skucha. W rekolekcjach uczestniczyło ok. 250 osób - członkowie Zakonu wraz z rodzinami. Obecny był komandor Józef Dąbrowski, zwierzchnik Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Galeria zdjęć >>>
Peregrynacja ikony i relikwii bł. Bartolo Longo
w diecezji kieleckiej

Fot. Janusz Kamiński CSSH

W Szkole Katolickiej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach rozpoczął się kolejny dzień peregrynacji ikony i relikwii bł. Bartolo Longo. Na lekcjach religii w LO J. E. Zwierzchnik OESSH w Polsce Józef Dąbrowski CSSH przybliżył młodzieży postać błogosławionego, a także opowiadał o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej, a także o roli i zadaniach jakie ma do spełnienia Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Następnie w Kaplicy szkolnej odprawiona została Msza św. której przewodniczył ks. Stanisław Słowik CSSH. Na zakończenie wszyscy obecni mieli możliwość ucałowania relikwii Bartolo Longo. Galeria zdjęć >>>

Janusz Kamiński CSSH
Fot. Janusz Kamiński CSSH

W niedzielę 4 lutego 2018 r. rozpoczęła się peregrynacja ikony i relikwii bł. Bartolo Longo w diecezji kieleckiej. Mszą Św. o godz. 11.00 w kieleckiej katedrze, którą celebrował J. E. bp Jan Piotrowski relikwie rozpoczęły wędrówkę po naszej diecezji. Po zakończeniu nabożeństwa i ucałowaniu relikwii przez wiernych o godzinie 17.30 członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie modlili się Różańcem świętym, którego błogosławiony Bartolo Longo był wielkim propagatorem. Galeria zdjęć >>>

Janusz Kamiński CSSH
Spotkanie noworoczne w Katowicach

W Centrali Caritas Archidiecezji Katowickiej odbyło się doroczne spotkanie noworoczne śląskich Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z J. E. Arcybiskupem Metropolitą Katowickim Wiktorem Skworcem. Na wspólnych nieszporach kolędowych zgromadzili się Kawalerowie i Damy z diecezji gliwickiej, sosnowieckiej i katowickiej. Obecny był także Zwierzchnik Polski Zakonu J. E. komandor Józef Dąbrowski.
Członkowie Zakonu byli obecni wraz ze swymi współmałżonkami. Po nieszporach w kaplicy Domu Św. Józefa goście wysłuchali krótkiego, ale pięknego koncertu kolęd w wykonaniu młodzieży z Halemby pod dyrekcją p. Patrycji Sanockiej. Po koncercie odbyła się w Domu św. Marcina wspólna agapa. Podczas posiłku wspomniano, że tegoroczna Uroczystość Inwestytury Zakonu odbędzie się w dniach 15 i 16 czerwca w Katowicach.
Galeria zdjęć >>>
Łączymy się w modlitwie z naszymi Konfratrami, którzy razem ze wspólnotą parafii Grobu Bożego w Miechowie, zanoszą do Boga Ojca prośby o powrót do zdrowia Przewielebnego Księdza Dziekana Mirosława Karczmarczyka, kawalera Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i bł. Bartolo Longo módlmy o jego uzdrowienie.

W niedzielę 21 stycznia 2018 r. przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie – Zwierzchnictwo w Polsce o godz. 11.30 w bazylice miechowskiej uczestniczyli w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem o. prof. dra hab. Narcyza Klimasa, franciszkanina - bernardyna posługującego w Kustodii Ziemi Świętej. Intencją Eucharystii była modlitwa o szybki powrót do zdrowia dla ks. proboszcza Mirosława Kaczmarczyka, kawalera zakonu. Od kilku miesięcy miechowski dziekan i proboszcz zmaga się z chorobą nowotworową. Ks. Mirosław dziękuje za modlitwy i sprawowane Msze św. w Jego intencji i zapewnia o swojej pamięci w modlitwie.
Fot. Janusz Kamiński

Spotkanie opłatkowe w Kielcach

13 stycznia 2018 r. członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z diecezji kieleckiej zgromadzili się na spotkaniu opłatkowym. Poprzedziły je nieszpory w kościele św. Jana Pawła II w Kielcach pod przewodnictwem J. E. bpa Jana Piotrowskiego ordynariusza kieleckiego. W spotkaniu wziął udział J. E. Józef Dąbrowski CSSH Zwierzchnik OESSH w Polsce. Galeria zdjęć >>>
Spotkanie opłatkowe w Krakowie

10 stycznia 2018 r. grupa członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z diecezji krakowskiej gościła na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. Gospodarzem był metropolita krakowski, J. E. abp Marek Jędraszewski, któremu na wstępie w imieniu przedstawicieli Zakonu złożył życzenia świąteczne i noworoczne oraz podziękował za prawie roczną już posługę dla kościoła krakowskiego komandor z gwiazdą Janusz Kawecki. Powiedział m.in. „Obserwujemy ją i uczestniczymy w niej odbierając słowo i gesty, które arcybiskup nam wszystkim przekazuje. Ekscelencja każdemu z osobna potrafi powiedzieć, że przypisana jest mu służba Panu Bogu, Kościołowi, ale i ojczyźnie. Cieszymy się, że oczy Polski zwrócone są na Kraków i chociaż ułamkami zdań przekazywanych przez media mogą się również inni bogacić". Czytaj dalej >>>

Nagranie całego przemówienia Księdza Arcybiskupa

Fot. i nagranie: Katarzyna Katarzyńska, Joanna Adamik /Archidiecezja Krakowska
ARCHIWUM

© OESSH 2009