Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWatykan, 7 listopada 2018 r. (Wiadomości CNA / EWTN)
Konferencja prasowa Wielkiego Mistrza

Kardynał Edwin O'Brien, Wielki Mistrz Zakonu Świętego Grobu, powiedział dziennikarzom w środę, że Zakon Rycerski jest zobowiązany do dostarczania dobrych możliwości edukacyjnych w Ziemi Świętej, aby pomóc chrześcijanom pozostać w ich ojczyźnie.

"Nie chcemy, aby Ziemia Święta stała się muzeum", powiedział O'Brien 7 listopada. Powiedział to przed mającym się odbyć zgromadzeniem generalnym Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, które odbędzie się w pobliżu Watykanu w następnym tygodniu (od 13 do 16 listopada).

O'Brien powiedział, że wierzy, że edukacja, na wszystkich poziomach, jest jednym z największych wkładów, jakie przynosi zakon. Edukacja oferuje stabilizację, dając młodym ludziom w Ziemi Świętej podstawę lepszej przyszłości oraz przyczyniając się do dialogu między religiami i harmonii, ponieważ zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie uczęszczają do szkół finansowanych z funduszu - zauważył.

Zakon zapewnia około 80 procent całkowitego budżetu operacyjnego Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie, wspierając około 68 parafii, 44 szkoły i 90 000 chrześcijan w Jordanii, Palestynie, Izraelu i na Cyprze.

Pomoc ta jest koordynowana przez organ zarządzający Zakonu Świętego Grobu, zwany Wielkim Magisterium.

O'Brien powiedział EWTN 7 listopada, że Zakon odniósł sukces we współpracy między chrześcijanami oraz pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami na obszarze patriarchatu.
"Skuteczna rola, jaką odgrywamy, to dialog", powiedział, "ale szczególnie w edukacji, ponieważ dla wielu [chrześcijan w Ziemi Świętej] nie ma prawdziwych, solidnych możliwości edukacyjnych." Zakon zapewnia edukację chrześcijanom "bez względu na to, co mogą zrobić, żeby zapłacić" - powiedział.
Członkowie Zakonu "są zobowiązani do czynienia wszystkiego, co jest konieczne do zaspokojenia potrzeb duszpasterskich, wychowawczych i humanitarnych chrześcijan i innych osób w Palestynie, Zachodnim Brzegu Jordanu i Izraelu"
- powiedział.

"I myślę, że bardzo skutecznie to robimy ... Ludzie polegają na pomocy, którą otrzymują od nas, ponieważ nie mogą liczyć na zbyt wiele."

Konsulta, jak nazywa się zgromadzenie ogólne w przyszłym tygodniu, odbywa się co pięć lat i gromadzi część z około 30 000 rycerzy i dam zakonu, aby omówić przyszłe projekty i misję Zakonu.
Członkowie pochodzą z 40 krajów i podejmują zarówno duchowe, jak i finansowe zaangażowanie we wsparcie Kościoła w Ziemi Świętej, w szczególności Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie.

O'Brien powiedział EWTN, że częścią zgromadzenia będzie wysłuchanie od członków "tego, jakie są ich lokalne potrzeby i odpowiedź na nie".

"To bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, komu służymy i co osiągnęliśmy w swoich różnych zwierzchnictwach, oraz one współpracują razem, aby uczynić skuteczniejszą dobroczynność i hojność naszych członków", powiedział.

© OESSH 2009