Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieInwestytura OESSH w Katowicach

Po raz 23 w Zwierzchnictwie Polskim miała miejsce Inwestytura do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Jerozolimskiego. Ceremonia odbyła się w dniach 15-16 czerwca 2018 r. w Katowicach i jak zwykle miała bardzo uroczysty charakter. Wzięli w niej udział Dostojnicy Kościoła, Kawalerowie i Damy oraz Kandydaci do Zakonu – wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

W piątek, 15.06.br. uczestniczyliśmy w Liturgii Czuwania, która miała miejsce w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie, a przewodniczył jej Metropolita Wrocławski, J.E. abp Józef Kupny C*SSH. W czasie tej ceremonii sześcioro Kandydatów, a mianowicie: Marcin Czeski, Tomasz Irzyniec, Michał Łoskot oraz Magdalena Czeska, Bożena Kawecka i Małgorzata Kiwior-Filo wobec relikwii Krzyża Świętego, przy towarzyszeniu modlitw zanoszonych przez wszystkich zebranych złożyli Przysięgę, która zobowiązuje m.in. do posłuszeństwa papieżowi, zachowywania Statutu Zakonu i wspierania duchowo i materialnie dzieł prowadzonych przez Zakon w Ziemi Świętej. Każdy z Kandydatów po podpisaniu swojego formularza Przysięgi składał go na ołtarzu dla podkreślenia podjętego w sumieniu zobowiązania odtąd go obowiązującego.

Podczas piątkowej uroczystości Kawalerowie: Paweł Szopa, Florian Lesik oraz Dama Maria Nowak otrzymali z rąk J.E. Zwierzchnika, przyznane przez Wielkiego Mistrza J.Em. kardynała Edwina Fredericka O’Briena, awanse na stopień Komandora.

Liturgię Czuwania, zwaną też Wigilią, zakończyła Msza św. koncelebrowana przez J.E. abpa Józefa Kupnego oraz J.E. bpa Piotra Skuchę C*SSH. Sobota, 16.06 br. to dzień Inwestytury, czyli uroczystego przyjęcia do Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce nowych członków. Ceremonia rozpoczęła się uroczystą procesją, na czele której kroczyli Kandydaci, za nimi pozostali członkowie Zakonu według posiadanych rang. Ceremonii Inwestytury w Katedrze p.w. Chrystusa Króla przewodniczył Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce, Metropolita Warszawski, J.Em. kardynał Kazimierz Nycz. Po litanijnym wezwaniu Wszystkich Świętych i odczytaniu przez Zwierzchnika Breve Wielkiego Mistrza, po stosownym oświadczeniu woli, do Inwestytury przystąpili najpierw Panowie, a następnie Panie. Przy asyście członków wprowadzających Kandydaci przyjęli z rąk Wielkiego Przeora dystynktorium w kształcie krzyża jerozolimskiego a następnie Zwierzchnik nałożył kolejno każdemu płaszcz zakonny, zaś Kanclerz wręczył dekret podpisany przez Wielkiego Mistrza i opatrzony pieczęcią Pana Naszego Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.
Inwestyturę zwieńczyła uroczysta Msza św. koncelebrowana przez Metropolitę Katowickiego, J.E. abpa Wiktora Skworca, gospodarza diecezji i Katedry oraz Biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej J.E. bpa Piotra Skuchę C*SSH.

Uroczystość Inwestytury w Katowicach z udziałem około 170 członków Zwierzchnictwa stworzyła okazję do wspólnego spotkania się, podania ważnych komunikatów dotyczących nadchodzących wydarzeń, a także wysłuchania najświeższych informacji przekazanych przez J.E. Zwierzchnika, przybyłego na Inwestyturę wprost z Rzymu, gdzie miało miejsce doroczne, wiosenne spotkanie europejskich Zwierzchników.

Elżbieta Jastrzębska DCSSH

Galeria zdjęć >>>>>> ROMAN KOSZOWSKI /FOTO GOŚĆ

© OESSH 2009