Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieŚWIĘTO PODWYŻSZENIA DRZEWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W liturgiczne święto Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego członkowie zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie w liczbie 70 osób przybyli do sanktuarium na Świętym Krzyżu, by celebrować swoje zakonne święto we wspólnej modlitwie odpustowej w blasku relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Spotkanie rozpoczęła konferencja ks. prof. Bogdana Czyżewskiego, wygłoszona w kaplicy relikwii Krzyża Świętego, p.t. „Liturgia jerozolimska według Pamiętników Egerii”. Konferencja ta w dużym stopniu przybliżyła słuchaczom miejsca odwiedzane w czasie pielgrzymek do ziemi Świętej jak i współczesną liturgię związaną przede wszystkim ze Świętami Paschalnymi i pozwoliła dostrzec istniejące różnice w opisie liturgii sprawowanej w V w. i obecnie.

Następnie uczestniczyliśmy w głównej sumie odpustowej o godzinie 12.00, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. biskup Andrzej Dziuba C*SSH, Ordynariusz Diecezji łowickiej. Wraz z księdzem biskupem koncelebrowało blisko 30 prezbiterów – diecezjalnych i zakonnych – na czele z ojcem Prowincjałem Pawłem Zającem OMI.

Pasterz kościoła łowickiego w homilii mówił m.in. o wyjątkowości i znaczeniu znaku jakim jest świętokrzyskie sanktuarium i przechowywana w nim cząstka Krzyża Chrystusowego.

- Przybyliśmy na Świętą Górę, wspaniałe wzniesienie, które wybrał Pan. To On nas dzisiaj na to miejsce zaprosił. Przybyliśmy tutaj, aby jeszcze raz usłyszeć słowa „Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy”. Przybyliśmy, aby słuchać tutaj nauki Bożej. Bojaźnią napawa to miejsce, ale Bożą bojaźnią – bo pełną ufności, miłosierdzia i nadziei.

- Niewątpliwie wielkie dzieło Boga wyrażone we Wcieleniu Jezusa dziś w tym sanktuarium wybrzmiewa w Paschalnym znaku Krzyża. Wybrzmiewa w tym świętym znaku, który dosłownie pokazuje posługę miłości Jezusa do człowieka. W tym znaku, który pokazuje do końca posłuszeństwo Jezusa Ojcu i miłość ku nam.

- Tu w tym sanktuarium wpatrujemy się w odrobinę drzewa, na którym zakwitło Paschalne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. To jest dobry znak, iż krzyż nie jest nam obojętny. Iż krzyż jest godnym znakiem szacunku i czci. Bo przecież na nim zawisło Zbawienie świata. To przed nim klękamy mówiąc: że przez Krzyż dokonało się zbawienie. To krzyż staje się znakiem, który dzięki Chrystusowi jako wcielonemu Bogu, jest odtąd znakiem Odkupienia i Zbawienia a nie znakiem hańby i potępienia – mówił hierarcha.

W dalszej części homilii biskup Dziuba zwrócił uwagę na szczególną rolę Krzyża i sanktuarium świętokrzyskiego na drodze do niepodległości naszej Ojczyzny:

- Radujemy się, że od tylu wieków, niemal od początków chrześcijaństwa na naszych ziemiach to miejsce jest związane ze znakiem Krzyża świętego, że tutaj na tym wspaniałym wzgórzu góruje Krzyż – nad naszą Ojczyzną. Góruje Krzyż i jest drogowskazem. Dziś tak jak był przez całe poprzednie pokolenia, ten znak Krzyża, który tutaj jest otoczony czcią przez wspólnotę Oblacką a dziś otoczony wiarą i miłością przez nas, był drogą ku Zmartwychwstaniu. Dziś dziękujemy szczególnie Bogu za 100 lat niepodległości naszej Ojczyzny. To miejsce naznaczone zostało doświadczeniem I wojny światowej i II wojny światowej, doświadczeniem cierpienia więzionych tutaj rodaków, zniszczeniami tego miejsca. Dziś szczycimy się, ze to historyczne wzgórze nadal lśni blaskiem Krzyża. Sto lat temu wywalczyliśmy wolność zbrojnie, dyplomacją, kultywowaniem języka polskiego i kultury. Nie możemy zapomnieć, że wywalczyliśmy wolność cierpieniem krzyża, ofiarami męczeństwa, które przyjęli nasi rodacy. Krzyż i cierpienie były drogą do zmartwychwstania Chrystusa i drogą do zmartwychwstania Rzeczypospolitej. Dlatego potrzeba dziś nam wielkiej mocy opartej na Krzyżu. Trzeba nam mądrości, męstwa Krzyża. Pamiętajmy Krzyż jest tylko cząstką Paschalnego Misterium Jezusa, misterium zmartwychwstania, wniebowstąpienia, daru Ducha Świętego, w którego mocy został założony Kościół. Potrzeba nam mądrości Krzyża, prostoty, autentyzmu, prawdy Krzyża. Krzyż zawsze zwiastuje orędzie pokoju i przebaczenia. Pamiętajmy w znaku Krzyża - Polska jest Polską, a Polak Polakiem – podkreślił biskup Andrzej Dziuba.

Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowań wypowiedzieli Ekscelencja Józef Dąbrowski oraz superior świętokrzyskiej wspólnoty oblackiej o. Marian Puchała OMI.

Następnie ksiądz biskup udzielił wszystkim zebranym na wspólnej modlitwie błogosławieństwa relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, które dziś były umieszczone w XVII-wiecznym pacyfikale. Wierni na zakończenie Mszy świętej mieli okazję oddać cześć relikwiom Krzyża przez ucałowanie.

Kolejną stacją modlitewną była wspólnie odmówiona w Kaplicy relikwii Drzewa Krzyża Świętego Koronka do Miłosierdzia Bożego, poprzedzona odczytaniem dramatycznego przesłania Wielkiego Mistrza nt. aktualnej sytuacji w Kościele oraz prośbą o modlitwę za kapłanów, wystosowanym do wszystkich członków Zakonu w dniu 8 września br.

Pobyt na Świętym Krzyżu zakończyło spotkanie integracyjne przy grillu.

Ubogaceni darami duchowymi, a przede wszystkim możliwością zyskania odpustu zupełnego, opuszczaliśmy to święte miejsce z radością przyjmując zaproszenie na kolejne świętowanie od gościnnych Gospodarzy.
© OESSH 2009