Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieDirectorium Locumtenentiae Polonae Ordinis Equestris
Sancti Sepulcri Hierosolymitani

VII

Obowiązek świadczeń

Jednym z podstawowych obowiązków członków naszego Zakonu jest wspieranie moralne i materialne dzieł Stolicy Apostolskiej w Ziemi Świętej i pomoc chrześcijanom ją zamieszkującym. Dotyczy to zarówno intencji modlitewnych jak też zobowiązań finansowych.
Kto przez dłuższy czas nie może wywiązywać się z tych zobowiązań, winien powiadomić o tym skarbnika, sekretarza lub zwierzchnika, by jego status nie budził wątpliwości.VIII

Kandydaci

Prawo przedstawiania kandydatów do Zakonu przysługuje zasadniczo członkom, którzy mają co najmniej trzyletni staż w Zakonie. W przypadkach wyjątkowych zwierzchnik może wyrazić zgodę na odstąpienie od tej zasady. Osoby, które przedstawiają kandydata, winny mieć świadomość, że ze względu na trudność w dostępie do wielu informacji, które łatwo jest zataić, w pewien sposób biorą odpowiedzialność za przedstawionego.

Członkowie pragnący przedstawić kandydata proszeni są o uprzednie porozumienie się ze zwierzchnikiem. Kandydat będzie zobowiązany odbyć najpierw rozmowę kwalifikacyjną ze zwierzchnikiem, zanim zostanie dopuszczony do dalszego etapu postępowania zmierzającego do przyjęcia go do naszego Zakonu.

Zgodnie z instrukcjami Wielkiego Magisterium, kandydaci winni przejść okres próbny (postulowany jako okres około roku), w czasie którego zapoznają się z obowiązkami względem Zakonu, a także sami są oceniani przez Zakon pod względem przydatności i wymagań, jakie Zakon im stawia. Jest zalecenie Komisji Kwalifikacyjnej Zakonu, by odbyli oni (jeśli jest to możliwe) rekolekcje pod kierunkiem jednego z duchownych będących członkami Zakonu.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

© OESSH 2009