Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieDirectorium Locumtenentiae Polonae Ordinis Equestris
Sancti Sepulcri Hierosolymitani

V

Relacja członków do inicjatyw świeckich

Członkowie Zwierzchnictwa biorący udział w uroczystościach, zebraniach i spotkaniach o charakterze religijnym lub świeckim organizowanych prze władze kościelne czy świeckie mogą tylko wtedy występować jako oficjalni przedstawiciele Zwierzchnictwa, gdy zostaną wydelegowani w tym celu prze władzę zakonną.

Jednakże również w przypadku zamiaru prywatnego udziału (i bez stroju zakonnego) w zebraniach, uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez władze i instytucje świeckie należy zwrócić uwagę na to, by swą obecnością i postępowaniem nie udzielać wsparcia organizacjom, osobom i przedsięwzięciom mającym na celu jawne lub skryte zwalczanie Kościoła, jego nauki i jego przedstawicieli.VI

Uczestnictwo w życiu społecznym

Członkowie Zwierzchnictwa mogą zabierać głos na forum publicznym i prywatnym w sprawach związanych z życiem politycznym i społecznym oraz innymi dziedzinami życia wyłącznie jako osoby prywatne lub publiczne, a nie jako przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Prawo do takich wystąpień przysługuje tylko władzom zakonnym i osobom przez nie upoważnionym. Członek naszego Zakonu uczestniczący w życiu publicznym, społecznym i prywatnym musi mieć zawsze na uwadze, że jest postrzegany jako członek niezwykle ważnej i cieszącej się powszechnym szacunkiem wspólnoty kościelnej, a zatem jego postępowanie, bez względu na jego intencje, wpływa zawsze na pozytywny lub negatywny wizerunek Kościoła.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

© OESSH 2009