Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieDirectorium Locumtenentiae Polonae Ordinis Equestris
Sancti Sepulcri Hierosolymitani

IX

Charakter przynależności do Zakonu

Przynależność do Zakonu nie może być traktowana przede wszystkim jako osobista promocja danej osoby w środowisku lokalnym czy w skali naszego państwa. Jest ona bowiem w pierwszym rzędzie szczególnym zobowiązaniem do pełnienia obowiązków miłosierdzia chrześcijańskiego wobec współbraci w Ziemi Świętej, a także wobec Kościoła w naszej ojczyźnie.

Nade wszystko członkowie Zakonu winni zwracać uwagę na przykład życia chrześcijańskiego, który góruje nad innymi środkami ewangelizacji. Od tego zależy, czy Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie, będący ważną strukturą Kościoła Katolickiego w świecie, stanie się ważną, szanowaną i mającą uznanie strukturę Kościoła w Polsce, za co odpowiedzialni są wszyscy jego członkowie.X

Modlitwa Rycerza

Panie, na pięć Ran Twoich, które widnieją na naszych godłach, prosimy Cię daj nam moc miłowania wszystkich istot świata, które Ojciec Twój stworzył, a najbardziej nieprzyjaciół naszych.

Uwolnij nasz umysł i serce nasze od grzechu, od stronniczości, od egoizmu i od podłości, abyśmy stali się godnymi Twojej Ofiary.

Ześlij na nas, Rycerzy Grobu Świętego, Twego Ducha, by uczynił nas przekonanymi i szczerymi wysłannikami pokoju i miłości pośród braci naszych, a zwłaszcza pośród tych, którzy uważają, że nie wierzą w Ciebie.

Daj nam wiarę, by sprostać wszystkim bólom codziennego życia i aby zasłużyć na stanięcie kiedyś z pokorą lecz bez trwogi przed Twoim Obliczem.

Amen.

Opracował:
Wielki Oficjał Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie
prof.dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
Warszawa, grudzień A.D. 2003


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

© OESSH 2009