Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.AKTUALNY PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH OESSH
„Członkowie Zakonu są ambasadorami Ziemi Świętej”
Ekskluzywny wywiad z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem

Wasza Eminencjo, co stanowi dla Ciebie Zakon Świętego Grobu i jakie jest jego miejsce w Kościele powszechnym? Biorąc pod uwagę, że Papież mianuje Wielkiego Mistrza, czy można powiedzieć, że jest to jedyny zakon rycerski nierozerwalnie związany ze Stolicą Apostolską?

Od zarania chrześcijaństwa kraj, w którym nasz Pan urodził się, żył, umarł i zmartwychwstał, zajmował szczególne miejsce w sercach wierzących i różnych wspólnot kościelnych, które rozprzestrzeniły się poza świat żydowski. Wielu wiernych zdecydowało się żyć Ewangelią zarówno w samotnej formie, jako pustelnicy, jak i gromadząc się, dokładnie w tych miejscach, w których widzieli ziemską obecność Chrystusa, w szczególności tych związanych z etapami Jego życia publicznego, poczynając od Grobu Świętego. Odczuwano także potrzebę ich odwiedzenia.

W ten sposób rozpoczęły się pielgrzymki, będące oddaniem i egzystencjalną formą podróży, która odnotowała znaczny wzrost w średniowieczu. Narodziny Zakonu Rycerskiego Grobu Świętego Grobu sięgają tego okresu, z wyraźnym odniesieniem do Grobu, który strzegł ciała Jezusa Chrystusa pozbawionego życia oraz równocześnie miejsca, w którym zmartwychwstał. Odczuwano potrzebę obrony jego integralności i uczciwości tych, którzy go odwiedzili.

Czytaj dalej >>>
W sobotę 11 stycznia 2020 r. w Miechowie odbyło się spotkanie świąteczne członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Wziął w nim udział Ordynariusz Kielecki J. E. bp Jan Piotrowski. Galeria zdjęć >>>

Foto: Janusz Kamiński – Studio „Kamyk”

„ A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy”
J 1,14


Czcigodne Damy, Dostojni Kawalerowie
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie

Cicha Noc... Święta Noc... Jedyna i niepowtarzalna w dziejach ludzkości. Choć wydarzyła się 2000 lat temu w Palestyńskim Betlejem, w innych czasach i warunkach, w innej kulturze i klimacie, to nadal skłania do zadumy.
W tę niezwykłą Noc Miłości, Józef wraz z brzemienną Maryją zakołaczą do drzwi naszych serc i naszych domów w nadziei, że nie damy Im długo czekać na odpowiedź. Otwórzmy je szybko. Niech nasze ciepłe i  serdeczne spojrzenie wyrazi od razu zgodę na to, by w naszym sercu i w naszym domu dokonał się cud narodzin oczekiwanego Mesjasza.
Niech w Betlejem naszego serca, oczyszczonym przez radosne adwentowe oczekiwanie, nie zabraknie ciepła i miłości dla przychodzącego Jezusa. On chce spotkać się nie tylko z pastuszkami, aniołami i mędrcami ze Wschodu. On nade wszystko pragnie zagościć u każdego z nas i objawić nam Swoje oblicze w twarzach braci i sióstr zamieszkujących Ziemię Jego narodzin.

Zaprośmy Najświętszą Rodzinę na nasze rodzinne spotkania i pojednania, by ten przedświąteczny czas oczekiwania uświęciła swoją obecnością. Patrząc na choinkę, zasiądźmy z Maryją i Józefem do wigilijnego stołu, gdyż jak mówi poeta:
Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid

Łamiąc się opłatkiem, życzmy sobie, by obecność Bożej Dzieciny napełniła nasze serca radością, pokojem, nadzieją i ufnością. Niech Jezus nas strzeże i umacnia w podążaniu drogą miłości i świętości.
Chciejmy coraz bardziej podąża
z Nim i w Nim.
Życzę by czas świętowania Bożego Narodzenia zaowocował u każdego z nas umocnieniem wiary i nowym entuzjazmem do działania w 2020 r. Jak „Korzenie z ziemi nie domagają się nagrody za to, że obdarzają owocami gałęzie”(Rabindranath Tagore) tak i my bądźmy gotowi do jak najbardziej pokornego i ofiarnego wypełniania naszych zakonnych zobowiązań.

Gloria in excelsis Deo - et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

W modlitewnej łączności
Józef Dąbrowski C*SSH
Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie
Boże Narodzenie 2019
Nasza Czcigodna Konsorella w osobie dr Anny Gręziak DSSH, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, została odznaczona przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim 11 listopada 2019 r., ale za przyczyną wybitnej skromności naszej Siostry dowiedzieliśmy się o jej wielkim wyróżnieniu z pewnym opóźnieniem. Serdecznie gratulujemy i wyrażamy wielką radość.
Dzień skupienia w Krzeszowie

14 grudnia 2019 r. odbył się w Krzeszowie Dzień Skupienia dla Dam i Kawalerów dolnośląskiej grupy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Udział w nim wzięli członkowie OESSH z diecezji legnickiej, świdnickiej i wrocławskiej. Konferencje poprowadził ks. dr Paweł Kilimnik – kandydat do naszego Zakonu. Tematy konferencji były następujące: Poszukiwanie Jezusa. Sens Bożego Narodzenia.
Uczestniczyliśmy też we Mszy świętej z kazaniem wygłoszonym przez ks. dr Pawła Kilimnika. Msza miała miejsce w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP zw Krzeszowie wanej Europejską Perłą Baroku (diecezja legnickiej). Dzień skupienia zakończył się Koronką do Bożego Miłosierdzia poprowadzoną przez naszego Konfratra – ks. Mariana Kopko ESSH, Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Irena Kropiwnicka DSSH
fot. Przemysław Groński

Galeria zdjęć >>>

NOWY WIELKI MISTRZ OESSH

W niedzielę 8 grudnia 2019 r. papież Franciszek powołał na urząd Wielkiego Mistrza Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Jego Eminencję kardynała Fernando Filoniego. Zastąpił on pełniącego urząd od 2012 r. kardynała Edwina Fredericka O’Briena, który przeszedł na emeryturę ukończywszy w tym roku 80 lat.
Kardynał Fernando Filoni ur. 15 kwietnia 1946 w Mandurii – włoski duchowny, arcybiskup, rzymskokatolicki, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w latach 2011-2019. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 lipca 1970 r., sakry biskupiej 19 marca 2001 r. udzielił mu papież Jan Paweł II, zaś kapelusz kardynalski otrzymał 6 stycznia 2012 r.
Dzień skupienia u początku Adwentu grupy pomorskiej OESSH

W sobotę 30 listopada 2019 r., pomorska grupa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zgromadziła się w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie na kolejnym dniu skupienia. Rozważaniom przewodniczył ks. Dariusz Sztuk SDB, wykładowca na UKSW w Warszawie oraz przewodnik po Ziemi świętej.
Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą przed Cudownym Obrazem Madonny Wejherowskiej. W programie przewidziano również czas na adorację Najświętszego Sakramentu, osobistą modlitwę oraz konferencję. Natomiast w Godzinie Miłosierdzia została odprawiona Msza św. w czasie której uczestnicy modlili się za Ziemię Świętą i za Zakon Rycerski Grobu Bożego, celebrowana przez prefekta ks. Wincentego Pytlika CSSH.

Bartłomiej Muński CSSH
Podczas Konsulty Zakonu, która odbyła się w Rzymie w dniach 13-16 listopada 2018 r., J. E. kard. Edwin Frederick O'Brien Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zaproponował konkretną pomoc dla pracy nad comiesięczną formacją członków OESSH w Zwierzchnictwach na całym świecie. Jest nią książeczka zatytułowana "Modląc się z Wielkim Mistrzem”. Podkreślił, że propozycje w niej zawarte są przeznaczone dla każdego bez wyjątku członka Zakonu. Naszym zaś obowiązkiem jest systematyczne rozważanie zawartych w niej tekstów. W ten sposób osiągniemy wzmocnienie duchowe, pogłębimy wiedzę dotyczącą Ziemi Świętej, a także przypomnimy sobie najważniejsze zasady obowiązujące nas w OESSH. Czytaj dalej >>>

Rozważanie na grudzień 2019 r. >>>

Rozważanie na listopad 2019 r. >>>

Rozważanie na październik 2019 r. >>>

Rozważanie na wrzesień 2019 r. >>>

Rozważanie na sierpień 2019 r. >>>

Rozważanie na lipiec 2019 r. >>>

Rozważanie na czerwiec 2019 r. >>>

Rozważanie na maj 2019 r. >>>

Rozważanie na kwiecień 2019 r. >>>

Rozważanie na marzec 2019 r. >>>

Rozważanie na luty 2019 r. >>>

Rozważanie na styczeń 2019 r. >>>

Z A P R O S Z E N I E

Czcigodne Damy, Dostojni Kawalerowie
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie

5 października 2019 przypada dzień liturgicznego wspomnienia błogosławionego Bartolo Longo. Odpowiadając na prośbę Wielkiego Mistrza, J. Em. Ks. Kard. Edwina Frederica O’Briena, by Kawalerowie i Damy OESSH troszczyli się o rozwój kultu jedynego beatyfikowanego świeckiego członka naszego Zakonu, zapraszam członków naszego Zwierzchnictwa do parafii p.w. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym by w dniach 5 i 6 października 2019 r. uroczyście celebrować liturgiczne wspomnienie a także włączyć się w peregrynację ikony i relikwii naszego Błogosławionego Konfratra.

Zwierzchnik
Józef Dąbrowski C*SSH

Dojazd samochodem od strony Warszawy:
Kierunek Białystok, Fasty, Szosa Knyszyńska, Dobrzyniewo Kościelne Lub Białystok, Fasty, skręt do Dobrzyniewa Fabrycznego, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne. Dojazd pociągiem do Stacji Białystok skąd możliwość odbioru po uzgodnieniu z organizatorem. Dla osób pragnących uczestniczy w uroczystości w sobotę i w niedzielę istnieje możliwość zapewnienia noclegu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do organizatora.
Kontakt z organizatorem: Dariusz Szymczyk ESSH - tel: 606 941 932
Rekolekcje wielkopostne OESSH 2020 r.

Od piątku 28 lutego do niedzieli 1 marca 2020 r., tradycyjnie na Jasnej Górze w Częstochowie, odbędą się rekolekcje wielkopostne Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Nauki głosić będzie Ojciec Azariasz Hess - Bernardyn z Krakowa. Rezerwacji pokoi w Domu Pielgrzyma dokonujemy samodzielnie (nawet już teraz), tel. (34) 377 75 64.
Najuprzejmiej prosimy o zapoznanie się z załaczonym programem rekolekcji oraz przesłanie wypełnionej ankiety pocztą lub na zmieniony e-mail: ks.krzysztof.bak@gmail.com, albo też jako zdjęcie (SMS) na nr tel. 698 639 250. Opłatę za rekolekcje w kwocie 100 zł regulujemy u Skarbnika. Czytaj dalej >>>

Czcigodne Damy i Dostojni Kawalerowie

J. E. Józef Dąbrowski C*SSH Zwierzchnik OESSH w Polsce serdecznie zaprasza na uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Palestyny Patronki Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, organizowanych przez Zwierzchnictwo w Polsce 26–27 X 2019 w Kodniu.

Program uroczystości w Kodniu

Sobota, 26 października 2019
16.00 Nieszpory w Klasztorze SS. Karmelitanek – możliwość złożenia Daru Serca
17.30 Różaniec, Bazylika
18.00 Msza Św. w Bazylice, pod przewodnictwem JE Ks. Bp. dr. Piotra Sawczuka, Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej z udziałem JE Ks. Bp Seniora Antoniego Pacyfika Dydycza C*SSH
19.15 Wspólna kolacja, Dom Pielgrzyma w Kodniu
20.15 Wykład o historii Cudownego Obrazu w Kodniu, Bazylika – o. Franciszek Chruszcz
21.00 Apel Jasnogórski, Bazylika

Niedziela, 27 października 2019
6.00 Odsłonięcie Cudownego Obrazu i Godzinki ku czci Najświętszej Marii Panny, Bazylika
7.00 Wspólne śniadanie, Dom Pielgrzyma w Kodniu
8.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Kalwaria Kodeńska – o. Damian Dybała
12.00 Msza Św. w Bazylice pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Seniora Antoniego Pacyfika Dydycza C*SSH
13.15 Wspólny obiad, zakończenie

Kontakt: Kawalerowie OESSH bialscy:
- ks. Marian Daniluk tel. 697 069 060
- dr Czesław Sudewicz tel. 783 290 989
- dr Jan Hałabuda tel. 601 380 576

UWAGA:
Została dokonana rezerwacja pokoi dla P.T. Członków OESSH na noc 26/27.10 br., dlatego indywidualne zgłoszenie dotyczące wielkości pokoju proszę kierować do Sekretariatu Zwierzchnictwa (nie bezpośrednio do Domu Pielgrzyma) do środy, 23.10 br. – tel. 603 555 844, e-mail: sekretarz.oessh@gmail.com

Dla zainteresowanych przewidziano program turystyczny w piątek, 25.10 br.; chęć skorzystania proszę zgłaszać również do Sekretariatu.

Informacja o noclegu w Domu Pielgrzyma >>>
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 2019

W piątek, 13 września 2019 r., w położonym wśród wzgórz, lasów i jezior kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie, zebrali się Kawalerowie i Damy Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, aby w wigilię swego statutowego święta wysłuchać o 19.30 wspaniałego koncertu w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej - legendarnych Poznańskich Słowików. Kościół wypełnili także miłośnicy pięknego chóralnego śpiewania z Górzna i okolic.

Koncert prowadziła Pani prof. dr hab. Elżbieta Szczurko z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wspaniały komentarz do 16 utworów polskich i zagranicznych kompozytorów pozwolił słuchającym na niezwykłe, osobiste doświadczenie piękna prezentowanych kompozycji. Koncert odbył się dzięki staraniom ks. kanonika Mariana Talaśka z Loxsstedt oraz proboszcza parafii ks. kanonika Stefana Maliszewskiego ESSH. Czytaj dalej >>>
Uprzejmie informujemy, że Biuro Podróży "Panorama" z Wrocławia w dniach 24-30 listopada 2019 r. organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zwierzchnictwo OESSH w Polsce rekomenduje tę pielgrzymkę i zachęca do udziału w niej również P.T. Kandydatów do Zakonu. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznannie się z załączonym programem peregrynacji.

W sobotę 8 czerwca 2019 r. w katedrze wrocławskiej odbyła się Inwestytura Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Sprawował ją J. Em. Kazimierz Kardynał Nycz EMCSSH Wielki Przeor Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce, Metropolita Warszawski. Główne uroczystości poprzedził Obrzęd Czuwania w piątek 7 czerwca w kościele św. Krzyża, pod przewodnictwem J. E. ks. abp. Józefa Kupnego C*SSH, Metropolity Wrocławskiego.
Zdjęcia z uroczystości >>> fot. Janusz Kamiński CSSH
Rekolekcje z Benedyktem XVI dla Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wygłoszone przez ks. prof. Jerzego Szymika, Jasna Góra, 8-10 III 2019 r.
Pobierz plik >>>
Serdeczne gratulacje dla Komandora Sławomira Czarneckiego!

W dniu 25 kwietnia 2019 r. prezydent RP Andrzej Duda odznaczył naszego Konfratra w osobie prof. dr hab. Sławomira Czarneckiego Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na polu artystycznym, dydaktycznym i organizatorskim – z okazji jubileuszu 50-lecia działalności twórczej. Było to kolejne wyróżnienie nadane w ostatnim czasie.
Szczególnie cieszą nas jego ostatnie kompozycje, czyli „Te Deum Polskie”, kantata „Adoracja Bożego Grobu”, „Nieszpory na Święto Podwyższenia Krzyża” – nierozerwalnie związane z ideą Zakonu Grobu Świętego, do którego mamy zaszczyt należeć.

Relikwie Korony Cierniowej ocalone 15 IV 2019 r. z pożaru Katedry Notre-Dame w Paryżu.


«Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał» (Łk 24, 5-6).


Czcigodne Damy, Dostojni Kawalerowie
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie

Za kilka dni, po raz kolejny w naszym życiu, usłyszymy słowa wielkanocnego Orędzia: Resurrexit tertia die… "Trzeciego dnia zmartwychwstał…" i będziemy radować się zwycięstwem Tego, który tak niesprawiedliwie został skazany za nas na najstraszniejszą mękę i śmierć na Krzyżu.

Jezu, Ukrzyżowany i Zmartwychwstały!

Potrzebujemy Ciebie,
W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję,
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.

Zostań z nami, by uczyć nas nie tylko słów, ale i konkretnych czynów pokoju. Niech służą one naszym braciom zamieszkującym ziemię uświęconą Twoją krwią i przesiąkniętą krwią tylu niewinnych ofiar.

Obdarz nas siłą potrzebną do wielkodusznej solidarności z chrześcijanami w Ziemi Świętej. Niech hojność modlitewna i materialna członków naszego Zwierzchnictwa sprawi, że duszpasterze oraz wierni tam zamieszkujący, mimo wrogiego otoczenia, prześladowań i nieposzanowania ich podstawowego prawa do wolności religijnej, będą nadal gorliwymi i radosnymi świadkami Twojej Ewangelii.

Przy Swoim pustym Grobie zawołaj każdego z nas po Imieniu, tak jak zawołałeś Marię Magdalenę. Niech osobiste spotkanie z Tobą, Zbawicielem świata, wypełni nas tajemnicą przemieniającej miłości, która jest źródłem wierności zobowiązaniom przyjętym podczas Inwestytury.

Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę wszystkim Damom i Kawalerom jak najpełniejszego przeżycia Triduum Sacrum. Niech duchowa pielgrzymka na Jerozolimską Kalwarię i do tak drogiego nam Świętego Grobu, zaowocuje radością spotkania Zmartwychwstałego Pana w Wielkanocny poranek.

Surrexit Dominus vere, Alleluja!

W modlitewnej łączności
Józef Dąbrowski CSSH
Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie
WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA GRUPY POMORSKIEJ

Wielkopostne dni, a szczególnie każdy piątek, ściągają do Wejherowa, Jerozolimy Kaszub, tysiące pielgrzymów, którzy podążają za Mistrzem z Nazaretu Jego krzyżową drogą.

Jak co roku, wśród tych pątników, w piątek – 29 marca – znaleźli się damy i kawalerowie OESSH z grupy pomorskiej wraz ze swoimi rodzinami. Na początku uczestniczyli oni w Eucharystii, której na prośbę kustosza Sanktuarium o. Daniela Szustaka przewodniczył nasz konfrater ks. Krzysztof Czaja. Po uczczeniu Relikwii Cząstki Drzewa Krzyża św. wszyscy wyruszyli na kalwaryjskie dróżki.

Kustosz Sanktuarium w swoim powitaniu wspominał, że jest to miejsce szczególne nie tylko na mapie Kaszub, ale i całej naszej Ojczyzny, gdzie możemy poczuć klimat ziemskiej ojczyzny Jezusa, przemierzając te same odległości między poszczególnymi stacjami, które On sam przemierzał dwa tysiące lat temu i czuć zapach garści ziemi palestyńskiej, która umieszczona jest w każdej kaplicy. To tu wreszcie, zaznaczył kustosz, możemy polecać nasze radości i bolączki, bo jak mówi autor ksiąg natchnionych : w Jego Ranach jest nasze zdrowie.

Bartłomiej Muński CSSH
ZIEMIA ŚWIĘTA - "Piąta Ewangelia"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-26 sierpnia 2019 r. organizowana jest pielgrzymka "pro Terra Sancta" - śladami Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny po Galilei - dla Kawalerów i Dam Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, pod przewodnictwem Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie.

Zgłoszenia do końca marca br. przyjmuje oraz informacji udziela Sekretarz Zwierzchnictwa Elżbieta Jastrzębska DCSSH, e-mail: sekretarz.oessh@gmail.com / tel. 603 555 844

PROGRAM PIELGRZYMKI
Jego Eminencja kard. Edwin Frederick O’Brien, E.Col.SSH
Kardynał Diakon Świętego Kościoła Rzymskiego tytułu świętego Sebastiana na Palatynie
Kardynał Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

PRZESŁANIE NA WIELKI POST 2019 r.
„Poświęć trochę czasu Bogu”

Pojawia się dzisiaj coroczne wezwanie. Co zrobię w tym Wielkim Poście? Psalmista radzi nam: „Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły”1. Papież Franciszek przypomina nam, że Jezus zachęcał swoich uczniów, by zwracali uwagę na szczegóły - drobne szczegóły. Czytaj dalej >>>

tłum. i oprac. Maurycy Fojcik ESSH
W dniach 8-10 marca 2019 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbyły się rekolekcje wielkopostne Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Nauki głosił ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, myślą przewodnią były "Rekolekcje z Benedyktem XVI".

Galeria zdjęć >>> fot. Janusz Kamiński CSSH

Zapis audio

● Konferencja I / Rozważania o wierze:
https://www.youtube.com/watch?v=OtVYBhzFR7A&list=PLlIpn87O7TB5XbfVgoQEPg8JGFjdoBTKY&index=5&t=0s

● Konferencja II / Rozważania o prawdzie:
https://www.youtube.com/watch?v=S7RUI2AozyQ&list=PLlIpn87O7TB5XbfVgoQEPg8JGFjdoBTKY&index=2&t=0s

● Konferencja III / Rozważania o sumieniu:
https://www.youtube.com/watch?v=rMQJD7tN69Y&index=4&list=PLlIpn87O7TB5XbfVgoQEPg8JGFjdoBTKY&t=0s

● Konferencja IV / Rozważania o wolności:
https://www.youtube.com/watch?v=jRAlSwuN3ig&list=PLlIpn87O7TB5XbfVgoQEPg8JGFjdoBTKY&index=3&t=0s

● Konferencja V / Rozważania o Maryi:
https://www.youtube.com/watch?v=cn6g6xBXTCE&list=PLlIpn87O7TB5XbfVgoQEPg8JGFjdoBTKY&index=6&t=0s
Fot. Janusz Kamiński CSSH

Spotkanie opłatkowe grupy kieleckiej Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie - Zwierzchnictwo w Polsce

Tradycyjnie jak co roku członkowie OESSH z Diecezji Kieleckiej spotkali się z Pasterzem Kościoła Kieleckiego Biskupem Janem Piotrowskim w Kielcach na dorocznym spotkaniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia w ostatnią sobotę 19 stycznia. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą Nieszporów z Homilią Ks. Biskupa Ordynariusza w kościele Akademickim pw. Św. Jana Pawła II. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej Caritas Kieleckiej, gdzie dzieląc się opłatkiem składano sobie wzajemnie życzenia. Po życzeniach wszyscy zasiedli do stołu na uroczystą kolację. Ta część spotkania została ubogacona wzajemną dyskusją i wymianą zdań na temat historii Diecezji Kieleckiej i działalności misyjnej przedstawicieli Kościoła Kieleckiego. W dalszej części dyskusji ksiądz biskup poinformował zebranych o udziale swoim i grupy młodzieży z Diecezji Kieleckiej w Światowych dniach młodzieży w Panamie. Po spotkaniu przy stole i wspólnej modlitwie zakończono spotkanie życząc księdzu biskupowi bezpiecznej podróży do Panamy.

Ks. Stanisław Słowik ESSH
Dobiegają końca przygotowania do Rekolekcji wielkopostnych OESSH, które tradycyjnie odbędą się w dniach 8-10 marca 2019 r. na Jasnej Górze w Częstochowie. Tematem nauk będą Rekolekcje z Benedyktem XVI, wygłosi je ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik. Informujemy, że opłata rekolekcyjna została zmniejszona i aktualnie wynosi 50 zł. Program >>>KALENDARIUM 2019

● Rekolekcje wielkopostne OESSH Jasna Góra 8-10 marca 2019 r.
● Inwestytura OESSH Wrocław 7–8 czerwca 2019 r.
W przygotowaniu są:
● Pielgrzymka Zwierzchnictwa do Ziemi Świętej 19–26 sierpnia 2019 r. pod przewodnictwem o. Nikodema Gdyka ESSH
● Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2019 r. w Górznie w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (diecezja toruńska)
● Uroczystość Patronki Zakonu MB Królowej Palestyny - 27 października 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej - Królowej Podlasia - Matki Jedności (diecezja siedlecka)
ARCHIWUM

© OESSH 2009