Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieJAN PAWEŁ II – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI

Jubileuszowe wydawnictwo z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II.
Wyjątkowym darem dla Jana Pawła II na 100. rocznicę urodzin jest otwarcie procesów kanonizacyjnych jego rodziców, co miało miejsce 7 maja 2020 r. w Wadowicach. Od ogłoszenia tej radosnej informacji rozpoczyna się jubileuszowe wydawnictwo autorstwa Tadeusza Szymy, pt. „Jan Paweł II – odwaga świętości”, które ukazało się nakładem Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater w Częstochowie. W słowie wstępnym abp Wacław Depo, sprawujący honorowy patronat nad książką, zwrócił uwagę, że odwaga wiary i świętości była dla Jana Pawła II siłą, dzięki której potrafił „otwierać drzwi Chrystusowi, Jedynemu Odkupicielowi człowieka i świata”.

Wiele tekstów i rodzinnych fotografii zamieszczonych w książce to swoisty hołd złożony rodzicom Karola Wojtyły. Dowiadujemy się, że Emilia Wojtyłowa z narażeniem własnego życia urodziła syna Karola i po porodzie już nigdy nie powróciła do sił. W książce odnotowane są najnowsze fakty, odkryte przez dr Milenę Kindziuk, które świadczą o tym, że z przyczyn medycznych przyszły papież mógł się nie urodzić. Warto tutaj przytoczyć słowa Jana Pawła II, który wyznał, że „nauczył się cierpienia od matki". Wyrazem wrażliwości na cierpienie jest jego list apostolski „Salvifici doloris" - o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. Ojcu natomiast Jan Paweł II zawdzięcza napisanie encykliki o Duchu Świętym - „Dominum et vivificantem”. Jest ona rezultatem lekcji z dzieciństwa, gdy ojciec wskazał mu Modlitwę o dary Ducha Świętego do codziennego odmawiania.

Wydawnictwo jubileuszowe „Jan Paweł II – odwaga świętości” składa się głównie z tekstów Tadeusza Szymy – zmarłego nagle przed rokiem dziennikarza, przez wiele lat współpracującego z Telewizją Polską, publicysty, krytyka filmowego, scenarzysty, reżysera, m. in. filmów dokumentalnych poświęconych Janowi Pawłowi II, oraz poety, który w swoich wierszach dotykał różnych atrybutów świętości Karola Wojtyły. Dowiadujemy się, że Jan Paweł II sięgał po poezję Tadeusza Szymy. Dziennikarze z TVP uczestniczący w jednej z audiencji papieskich byli świadkami, jak Ojciec Święty skierował do niego słowa: „Czytam pańskie wiersze!”.

Obok wartości poznawczej książka, ukazująca fenomen osoby papieża z Polski i jego wielkiego pontyfikatu, pełni też funkcję formacyjną. Pomaga się modlić. Zawiera propozycje modlitw skierowanych do świętego papieża i za jego wstawiennictwem, m.in. Litanię do świętego Jana Pawła II (z imprimatur kard. Stanisława Dziwisza).

W książce można znaleźć sporo niespodzianek, np. wiersz pt. „Matka”, zaczynający się od słów: „Nad twoją białą mogiłą białe kwitną życia kwiaty”, który 19-letni Karol Wojtyła napisał w 1939 r., czyli dziesięć lat po śmierci swojej matki. „Nie zastąpi Ciebie nikt!” – to tytuł hymnu na cześć św. Jana Pawła II, zamykającego jubileuszowe wydawnictwo „Jan Paweł II – odwaga świętości”. Autorami hymnu są wybitni twórcy muzyki rozrywkowej ostatnich dziesięcioleci. Muzykę do słów Marka Dutkiewicza skomponował w ostatnich miesiącach swojego życia Romuald Lipko. Teledysk z hymnem cieszy się dużą popularnością, ma już ponad 6 milionów odsłon w internecie. W książce zamieszczone są słowa tego utworu, stanowiącego muzyczny hołd, jaki słynni polscy artyści składają papieżowi Polakowi.

Wydawnictwo jubileuszowe ubogacają głównie fotografie watykańskiego fotografa Grzegorza Gałązki oraz jasnogórskiego fotografa Zdzisława Sowińskiego, a także Stanisława Markowskiego.

Warto mieć tę wyjątkową publikację, przygotowaną pod redakcją Lidii Dudkiewicz - damy komandor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie i Jana Szymy - brata autora książki, jako pamiątkę 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły oraz obchodzonego właśnie Roku Świętego Jana Pawła II, ogłoszonego przez obie izby polskiego parlamentu.

Książkę można zamówić pod adresem: janszyma@onet.pl

© OESSH 2009