Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
INWESTYTURA OESSH
Kielce 2014

W dniach 6-7 czerwca w Kielcach odbyła się Inwestytura Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Rozpoczęła się ona w piątek 6 czerwca spotkaniem wszystkich członków Zakonu, kapitułą, której przewodniczył J.E. Komandor z Gwiazdą Karol Bolesław Szlenkier, Zwierzchnik OESSH w Polsce. Podczas zebrania odbyła się prezentacja 20 kandydatów, w przededniu ich włączenia do wspólnoty zakonnej.
Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Kielcach odprawiona została Msza św. połączona z Obrzędem Czuwania. Uroczystościom przewodniczył Komandor z Gwiazdą J.E. bp Piotr Skucha, który poświęcił stroje zakonne i dystynktoria przyszłych członków zakonu. Poświęcenie poprzedziło złożenie na ołtarzu indywidualnych aktów przysięgi zakonnej, własnoręcznie podpisanych przez każdego kandydata podczas Obrzędu Czuwania. Na zakończenie piątkowych uroczystości J.E. Zwierzchnik Karol Bolesław Szlenkier C*SSH odznaczył Orderami Glorii: srebrnym - Kawalera Zbigniewa Sulatyckiego a brązowym - Damę Elżbietę Jastrzębską. Przyznane Ordery: złoty dla Damy Anny Korneckiej i brązowy dla Kawalera Stanisława Zajączkowskiego zostaną wręczone w innym terminie.

Główne uroczystości Inwestytury miały miejsce w sobotę 7 czerwca w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP. Poprzedziła je procesja kandydatów i członków Zakonu ulicami Kielc. Trasa przemarszu została pięknie udekorowana flagami państwowymi i zakonnymi ze znakiem Krzyża Jerozolimskiego. Mszy św. z Obrzędem Inwestytury przewodniczył Komandor z Gwiazdą J.E. bp Kazimierz Ryczan. Koncelebransami byli: J.E. bp Piotr Skucha C*SSH, ks. prałat Stanisław Kowalski, proboszcz Bazyliki Katedralnej w Kielcach oraz ok. 50 księży, którzy szczelnie wypełnili prezbiterium. Dekret Wielkiego Mistrza J. Em. kard. Edwina Fredericka O'Briena o przyjęciu w poczet dam i kawalerów OESSH, odczytał J.E. Zwierzchnik Karol Bolesław Szlenkier C*SSH.

W poczet członków Zakonu zostali włączeni - w randze Kawalera: Ryszard Dzieszyński, ks. prałat dr Stanisław Gasiński, prof. dr hab. Kazimierz Głowniak, ks. Mirosław Kaczmarczyk, prof. dr hab. Janusz Niczyporuk, Andrzej Pałka, Krzysztof Siedlikowski, ks. prałat dr Teofil Siudy, Jerzy Wiktor Szklarewicz, Tadeusz Trzaska, Ryszard Woźniak, ks. kanonik Jerzy Henryk Ważny i Jan Żebrak oraz w randze Damy: Irena Kropiwnicka, Halina Pietrzyk, Marzena Siedlikowska, Maria Szuba, dr Anna Tokarska, Jadwiga Trzaska, dr Bogusława Ziętek-Kowalczyk.

Podczas uroczystości promocje do rangi Komandora otrzymali: Kawaler ks. prałat dr Krzysztof Bąk, Kawaler prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Kawaler ks. prałat dr Wojciech Michniewicz, Kawaler Czesław Sudewicz, Kawaler Stanisław Tępiński i Kawaler Marek Waśkiewicz.

W uroczystości Inwestytury wzięli m.in. udział: J.E. prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Zwierzchnik Senior, a także oficjalni delegaci Zwierzchnictw Anglii i Walii, Austrii oraz Luksemburga. Tradycyjnie na inwestyturę przybyła liczna grupa zaprzyjaźnionych z naszym Zwierzchnictwem członków Zakonu z Osnabrück w Niemczech. Na sobotniej inwestyturze obecni byli ponadto przedstawiciele władz Województwa Świętokrzyskiego i miasta Kielce: Wojewoda Świętokrzyski - Bożentyna Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas, Prezydent Kielc - Wojciech Lubawski i Przewodniczący Rady Miasta Kielce - Tomasz Bogucki.

Na zakończenie odbył się wspólny obiad, po którym grupa członków Zakonu udała się z krótką pielgrzymką do dawnego klasztoru benedyktyńskiego (obecnie oo. Oblatów) na Świętym Krzyżu, by nawiedzić relikwie św. Krzyża Jezusa Chrystusa, znajdujące się w tym miejscu od ok. 1000 lat.

Galeria zdjęć >>>
© OESSH 2009