Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie



I MIECHOWSKIE DNI JEROZOLIMY
11-12 września 2010 r.





















































































































































Zdjęcia: Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska, Janusz Kamiński,
Karolina Rutkowska, Barbara Szablowska-Małoszewska
oraz Urząd Miasta i Gminy w Miechowie



© OESSH 2009