Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
J. Em. Kardynał Edwin Frederick O'Brien
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie© OESSH 2009