Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieModlitwa rycerza

Panie Jezu Chryste,

Mając w pamięci pięć Ran Twoich, których symbole widnieją na naszych godłach, prosimy Cię, daj nam moc miłowania wszystkich istot stworzonych przez Twego Ojca, a zwłaszcza nieprzyjaciół naszych.

Uwolnij nasze umysły i nasze serca od grzechu, uprzedzeń, egoizmu i niegodziwości, abyśmy się stali godni Twej Ofiary.

Spraw, niech Duch Twój zstąpi na nas, Rycerzy Grobu Świętego; niech nas uczyni gorliwymi i szczerymi głosicielami pokoju i miłości wobec naszych braci, a także w szczególny sposób wobec tych, którym się wydaje, że w Ciebie nie wierzą.

Daj nam wiarę, abyśmy zdołali sprostać trudom codziennego życia i mogli z pokorą, lecz bez trwogi stanąć kiedyś przed Twoim Obliczem.

Amen

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

Boże wszystkich narodów,
Jedyny Boże, który jesteś, byłeś
i zawsze będziesz,
który w swojej Opatrzności pragnąłeś,
aby Twój Kościół był zjednoczony
z cierpieniem Twojego Syna,
spójrz z miłosierdziem na swoje sługi,
którzy są prześladowani za wiarę w Ciebie.

Udziel im wytrwałości i odwagi
aby byli godnymi naśladowcami Chrystusa.
Przekaż swoją mądrość przywódcom narodów,
aby pracowali na rzecz pokoju
między wszystkimi ludźmi.

Niech Twój Duch sprawi szczere nawrócenie
u tych, którzy sprzeciwiają się Twojej woli,
abyśmy mogli żyli w zgodzie.

Daj nam łaskę, abyśmy byli zjednoczeni
w prawdzie i wolności
i zawsze szukali Twojej woli w naszym życiu.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Matko Boża,
Pomocy Prześladowanych Chrześcijan,
módl się za nami.

© OESSH 2009